dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ve ve que huong mien phi,tai lieu ve ve que huong mien phi,bai giang ve ve que huong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/10/2014 4:21:23 PM
Filesize: 1.77 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
phát triển ngôn ngữ
Chủ đề: Phương tiện giao thông
Giáo viên : Lê Thị Thuý Anh
Đối tượng: Trẻ 24-36 tháng
Đơn vị: Trường MN Thị Trấn Yên lạc
Huyện Yên Lạc
Truyện: Xe Lu và Xe Ca
Xe ca
Xe lu
Giúp trẻ hiểu nội dung truyện
phát triển ngôn ngữ
Chủ đề: Phương tiện giao thông
Giáo viên : Nguyễn Thị Thúy
Đối tượng: Trẻ 3-4t
Đơn vị: Trường MN Đông Hưng 1
Truyện: Xe Lu và Xe Ca