dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ứng dung CNTT trong giảng dạy GDQP mien phi,tai lieu Ứng dung CNTT trong giảng dạy GDQP mien phi,bai giang Ứng dung CNTT trong giảng dạy GDQP mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/9/2012 9:33:40 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 22
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
Báo cáo viên:
TS. Trương Tiến Tùng
E-Mail: truongtung_fit@yahoo.com.vn
Mobi: 0988526702
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
E-mail: nttthuy@moet.edu.vn
Mobi: 0912019258

Thời gian thực hiện: 09, 10 / 06 / 2009
NỘI DUNG BÁO CÁO
Tổng quan về ứng dụng thông tin trong dạy học:
Giới thiệu về bài giảng điện tử.
Giới thiệu các công cụ:
Phần mềm.
Phần cứng.
Các phương pháp tìm kiếm và sử dụng thông tin:
Dạng văn bản.
Dạng hình ảnh.
Dạng video.
Dạng âm thanh.
Sơ lược về điều khiển Slide trong Microsoft PowerPoint
Thiết lập điều khiển.
Tạo Slide Test.
Sách điện tử:
Phân biệt sách điện tử và bài giảng điện tử.
Sơ lược về cách tạo sách bằng Acrobat.
Thêm các ứng dụng: video, âm thanh vào sách.
Thực hành soạn thảo bài giảng trên Microsoft PowerPoint.
Bài thực hành:
Vận dụng kiến thức tin học soạn một bài giảng có ứng dụng:
- Văn bản.
- Hình ảnh.
- Âm thanh.
Cuối bài có phần kiểm tra kiến thức (bài trắc nghiệm - test).
Gợi ý bước thực hiện:
Soạn nội dung bài giảng.
Tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
(chuyển vào một thư mục).
Chuyển thông tin vào phần mềm lựa chọn.
Xây dưng kịch bản và thực hiện điều khiển.
Trình chiếu và kiểm tra lại bài giảng
(đánh giá thời gian).