dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Từ ghép, cụm từ cố định và cụm từ tự do mien phi,tai lieu Từ ghép, cụm từ cố định và cụm từ tự do mien phi,bai giang Từ ghép, cụm từ cố định và cụm từ tự do mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/26/2014 5:10:45 PM
Filesize: 1.24 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhóm 1
Lớp 13CVH
ĐH Sư phạm Đà Nẵng
TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT
Phân biệt Từ ghép, Cụm từ cố định, Cụm từ tự do
TỪ GHÉP
tốt đẹp
xăng dầu
núi non
cấp bậc
chợ búa
Xe cộ
xe đạp
xe máy
xanh lè
thẳng tắp
Thành ngữ
Quán ngữ
Ngữ cố định
định danh
CỤM TỪ CỐ ĐỊNH
Cụm từ tự do là đơn vị ngữ pháp. Do vậy, khi đối chiếu cụm từ với tư cách là đơn vị cú pháp, người ta chỉ quan tâm đến cụm từ tự do mà thôi. Nói cách khác, trong ngữ pháp, thuật ngữ ‘cụm từ’ đồng nghĩa với ‘cụm từ tự do’.
CỤM TỪ TỰ DO
PHÂN BIỆT
So sánh Từ ghép với Cụm từ cố định
Giống nhau: cùng có hình thức chặt chẽ, cấu trúc cố định; cùng có tính thành ngữ; cùng là những đơn vị làm sẵn trong ngôn ngữ,…
PHÂN BIỆT
So sánh Từ ghép với Cụm từ tự do
PHÂN BIỆT
So sánh Cụm từ cố định với
Cụm từ tự do
- Thứ nhất: cả hai đều là cụm từ, được tạo lập bằng sự tổ hợp của các từ.
Thứ hai: về hình thức ngữ pháp. Điều này dẫn đến hệ quả là quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành tố cấu tạo cũng giống nhau.
Ví dụ: nhà ngói cây mít; nhà tranh vách đất;… (cụm từ cố định). Cháo gà cháo vịt; phở bò miến lươn;… (cụm từ tự do)
Giống nhau:
PHÂN BIỆT
So sánh Cụm từ cố định với
Cụm từ tự do
Nhóm 1
Lớp 13CVH
ĐH Sư phạm Đà Nẵng