dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tri thức tuổi hoa vip mien phi,tai lieu Tri thức tuổi hoa vip mien phi,bai giang Tri thức tuổi hoa vip mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/17/2014 4:00:13 PM
Filesize: 0.87 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh về dự hội thi " tri thức tuổi hoa" trường thcs thạch đồng năm học 2011-2012.
kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống của đoàn
tri thức tuổi hoa
BCH chi đoàn trường thcs thạch đồng
Hội Thi
BCH chi đoàn trường thcs thạch đồng
CáC NộI DUNG CủA HộI THI
3. NHANH HƠN, ĐÚNG HƠN
2. KHỞI ĐỘNG
1. PHẦN CHÀO HỎI
4. Ô CHỮ BÍ MẬT
5. CÁNH CỬA TRI THỨC
phần thứ nhất
Chào hỏi
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh về dự hội thi " tri thức tuổi hoa" trường thcs thạch đồng năm học 2011-2012.
phần thứ hai
Khởi động
Mỗi đội có 60 giây
01
02
03
Bắt đầu!
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
Hết giờ
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Bắt đầu!
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
Hết giờ
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Bắt đầu!
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
Hết giờ
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
phần thứ hai
Nhanh hơn
Ñuùng hôn
phần thứ hai
LỊCH
SỬ
SINH
HỌC
NGỮ
VĂN
TIẾNG
ANH
ĐỊA
LÝ
TOÁN
VẬT
LÝ
LĨNH VỰC VĂN HỌC
Trong truyện: "Thầy bói xem voi" các thầy bói đã sờ vào những bộ phận nào của voi?
Vòi; ngà; tai; chân; đuôi
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC LỊCH SỬ
Trong lịch sử nước ta có mấy bản "Tuyên ngôn độc lập"? Là những bản nào?
Có 3 bản tuyên ngôn độc lập.
+ Nam quốc sơn hà
+ Bình ngô đại cáo
+ Tuyên Ngôn độc lập
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC ĐỊA LÝ
Sông nào dài nhất thế giới?
Sông Nin
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC TOÁN HỌC
Thế nào là hai góc đối đỉnh?

Là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC VẬT LÝ
Lực nào giúp con người đứng vững trên trái đất?

Trọng lực và lực ma sát.
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC SINH HỌC
Loài động vật không xương sống nào hô hấp cả bằng phổi và bằng mang?

Ốc nhồi.
ĐÁP ÁN
LĨNH VỰC TIẾNG ANH
What is the best place to put the cake in?

in the month
ĐÁP ÁN
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh về dự hội thi " tri thức tuổi hoa" trường thcs thạch đồng năm học 2011-2012.
phần thứ ba
Ô chữ bí mật
THỂ LỆ PHẦN THI

1. Đội có ít điểm được quyền trả lời trước, các ô lựa chọn theo thứ tự từ trên xuống.

2. Gợi ý thứ nhất trả lời được, bạn có 30 điểm, gợi ý thứ 2, bạn có 20 điểm, gợi ý thứ 3 có 10 điểm. Nếu trong qua trình gợi ý đội bạn không trả lời được mà đội còn lại có câu trả lời đúng thì số điểm thuộc về đội đó.

3.Thời gian cho mỗi phần gợi ý là 10 giây..
V
O
I
N
H
T
10
I
E
N
D
?1. Anh là một trong trong những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Pháp.
?2. Khi hi sinh anh là khẩu đội trưởng pháo phòng không, đang phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
?3. Khi cùng đồng đội đang kéo pháo, dây tời chính bị đứt, anh đã bất chấp nguy hiểm lấy thân mình đẩy càng pháo vào vách núi cho pháo dừng lại và anh đã anh dũng hi sinh.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
V
O
I
N
H
T
I
E
N
D
H
D
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
V
A
U
V
O
T
H
I
S
O
I
N
H
T
I
E
N
D
8
?1. Chị là ng­êi con g¸i Anh Hïng cña miÒn §Êt §á, Nam bé. Th¸ng 4-1951, chÞ bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vì tội ném lựu đạn giết chết một tên sĩ quan và bị thương 20 tên lính của địch.
?2. Ngày 13-3-1952, chị bÞ giÆc tö h×nh t¹i C«n §¶o. Tr­íc khi chÕt chÞ ®· h« vang “Hồ Chủ Tịch muôn năm!”.
?3. Lêi bµi h¸t sau ®©y chÝnh lµ nãi vÒ chÞ: “Mùa hoa lªkima në ë quê ta miền §ẤT §Ỏ thôn xóm vẫn nh¾c tên ng­êi anh hùng ®ã chết cho mùa hoa lªkima në…”
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
V
O
I
N
H
T
I
E
N
D
H
D
A
U
V
O
T
H
I
S
A
S
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
A
N
O
V
T
A
R
U
N
V
V
O
T
A
H
I
S
N
O
I
N
H
T
9
I
E
N
D
?1. Anh là một tấm gương sáng ngời của học sinh, sinh viên Việt Nam.
?2. Anh đã dẫn đầu đoàn học sinh trong cuộc đấu tranh chống bọn Pháp và ngụy đàn áp học sinh vào năm 1950. 
?3. Ngày anh hi sinh – ngày 09/01, được lấy làm Ngày kỷ niệm của học sinh, sinh viên trong toàn quốc hàng năm.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
V
O
I
N
H
T
I
E
N
D
H
D
A
U
V
O
T
H
I
S
A
S
A
N
O
T
R
N
V
A
N
N
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
A
N
O
V
V
T
A
A
R
N
U
T
N
R
V
V
O
O
I
T
A
H
I
S
N
O
I
N
H
T
13
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
?1. Anh lµ nh©n vËt chÝnh trong t¸c phÈm “Sèng nh­ anh” cña nhµ v¨n TrÇn §×nh V©n.
?2. Anh là một chiến sĩ giải phóng trong đơn vị biệt động bí mật của Sài Gòn, đã đặt mìn trên cầu Công Lý mưu giết Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra.
?3. Trước khi chết, anh giật phắt mảnh băng đen bịt mắt, hô to:
"Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!".
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
V
O
I
N
H
T
I
E
N
D
H
D
A
U
V
O
T
H
I
S
A
S
A
N
O
T
R
N
V
A
N
N
V
A
N
T
R
O
I
Y
E
N
U
G
N
I
N
G
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
A
N
O
V
V
T
A
A
R
N
U
Y
T
N
A
R
V
V
N
O
O
T
I
T
H
I
A
H
I
S
L
N
O
I
N
H
T
9
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
R
T
?1. Chị là ai?
?2. Tªn chÞ còng lµ tªn cña mét loµi hoa cã mïi h­¬ng rÊt th¬m.
?3. Nhµ th¬ Tè H÷u ca ngîi chÞ b»ng nh÷ng vÇn th¬:
“Em là ai cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em  là mây hay là suối
Mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông…” 
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
V
O
I
N
H
T
I
E
N
D
H
D
A
U
V
O
T
H
I
S
A
S
A
N
O
T
R
N
V
A
N
N
V
A
N
T
R
O
I
Y
E
N
U
G
N
I
N
G
Y
A
N
T
H
I
L
R
T
H
I
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
A
U
N
Y
O
E
V
V
T
N
A
A
R
V
N
U
A
Y
T
N
N
A
R
V
V
N
O
O
T
I
T
H
I
U
A
H
I
S
L
N
T
O
I
N
H
T
13
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
H
A
C
G
N
R
T
?1. Anh là người đã đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn lớp 10 toàn miền Bắc Việt Nam (hÖ 10 n¨m). §­îc xếp vào diện đi đào tạo tại Liªn X«, nhưng theo chủ trương chung, anh vµ phần lớn nam học sinh xuất sắc năm đó đều phải tham gia nhập ngũ.
?2. Trong khi chờ nhập ngũ, anh đã thi đỗ vào khoa To¸n – c¬ Tr­êng §¹i häc Tæng hîp Hµ Néi. Hai n¨m sau bá dë viÖc häc anh ra chiÕn tr­êng vµ ®· hi sinh ngay trong n¨m ®ã (1972) t¹i chiÕn tr­êng Qu¶ng TrÞ
?3. Anh lµ t¸c gi¶ cña cuèn NhËt kÝ næi tiÕng “M·i m·i tuæi hai m­¬i”.
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
A
U
N
Y
O
E
V
V
T
N
A
A
R
V
N
U
A
Y
T
N
N
A
R
V
V
N
O
O
T
I
T
H
I
A
H
I
S
L
N
T
O
I
N
H
T
I
E
N
D
Y
E
N
U
G
N
H
A
C
G
N
R
T
S
A
N
G
N
I
H
I
D
H
G
N
H
S
I
N
H
A
N
H
D

N
G
I
H
Đây vừa là sự mất mát đồng thời cũng là lòng quả cảm của thanh niên cảm tử quân.
Ă
U
N
Y
Ơ
Ễ
V
V
T
N
Ă

R
V
N
U
Ă

T
N
N
Ầ
R
V
V
N
Ỗ

T
I
T
H

Ầ
H

S
L
N
T
Ô

N
H
T
I
Ệ
N
D
Y
Ễ
N
U
G
N
H

C
G
N
R
T
S
A
N
G
N
I
H
I
D
H
G
N
H
S
I
N
H
A
N
H
D

N
G
I
H
Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh về dự hội thi " tri thức tuổi hoa" trường thcs thạch đồng năm học 2011-2012.
phần giành riêng
Khaùn giaû
PHầN THứ NĂM
Cánh cửa tri thức
CHäN Bé C¢U HáI THEO MµU
ĐỎ
XANH
TÍM
VÀNG
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 1: (Văn học)
Nguyễn Du làm chánh xứ sang Trung Quốc mấy lần?
Một lần. Lần hai được cử đi nhưng chưa kịp đi thì đã mất
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 2: (Lịch sử)
Tên nước ta dưới triều Lí Bí là gì?
Vạn Xuân
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 3: (Địa lý) Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất thế giới?
Vatican
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 4: (Toán học)
Cho tam giác DEF (D = 900) E F = 5cm, DE = 3cm. Tính chiều dài D F?
DF = 4cm
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 5: (Vật Lý): đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn gọi là gì?
Điện trở
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 6: (Sinh học): Loài chim nào có kính thước nhỏ nhất?
Chim ruồi
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU XANH
Câu 7: (Tiếng anh):
What is your father name? And how old is he?
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu1: (Văn Học) Thuý Kiều gặp Kim Trọng trong hoàn cảnh nào?
Sau cuộc du xuân trở về.
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 2: (Lịch sử) Tên khai sinh thủa nhỏ của bác Hồ là gì?
Nguyễn Sinh Cung
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 3: (Địa lý) Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận những tỉnh nào?
Ninh Bình; Thanh Hóa; Hòa Bình
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 4: (Toán học) Cho tam giác vuông ABC, góc  = 900, có AB = 3m; BC = 6m. Hỏi góc B = ?; C = ?
B = 600; C = 300
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 5: (Vật lý) Công thức Q = I2RT là do nhà bác học nào tìm ra?
Jun & Lenxơ
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 6: (Sinh học) Mỏi cơ là do ứ đọng loại axít nào trong cơ thể?
A xít láctíc
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU ĐỎ
Câu 7: (Tiếng anh)
What is your father name? And what does he do?
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 1: (Văn Học) "Ông Đốc" trong văn bản Tôi đi học nghĩa là gì?
Ông Hiệu trưởng
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 2: (Lịch sử) Thành phố nào ở nước ta được gọi là thành phố "Ngã ba sông".
Thành phố Việt Trì
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 3: (Địa lý) Đại dương nào rộng nhất?
Thái Bình Dương
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 4: (Toán học):
Giá trị tuyệt đói của một số hữu tỷ x là gì?
Nêu công thức tổng quát?
Giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỷ x là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số. Công thức tổng quát: | x | = x nếu x ≥0
= - x nếu x< 0
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 5: (Vật lý):
Sử dụng đèn compac và đèn dây tóc đèn nào tích kiệm điện hơn? Vì sao?
Đèn compac tích kiệm điện hơn
vì có công xuất nhỏ hơn
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 6: (Sinh học):
Vì sao máu của động vật không xương sống không có màu đỏ?
Hồng cầu
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU TÍM
Câu 7: (Tiếng anh):What is your mother name? And what does she do?
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 1: (Văn Học) Nguyễn Đình Chiểu bị mù năm bao nhiêu tuổi? Mặc dù vậy ông đã gánh trên vai những trọng trách nào?
Ông bị mù năm 27 tuổi; nhưng ông vẫn gánh trên vai 3 trọng trách đó là: Thầy thuốc; thầy giáo; nhà thơ (nhà thơ lớn)
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 2: (Lịch sử):
Vị tướng nào đã lãnh đạo quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng?
Ngô Quyền
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 3: (Địa lý): Quốc gia nào được mệnh danh là đất nước "Vạn Đảo"?
Indonexia
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 4: (Toán học):
Hãy tính tổng từ 1 đến 100?
101 x 50 = 5050
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 5: (Vật lý):
Mọi vật trên trái đất chịu tác dụng của lực này, đó là lực gì?
Trọng lực hay lực hút của trái đất
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 5: (Vật lý):
Mọi vật trên trái đất chịu tác dụng của lực này, đó là lực gì?
Trọng lực hay lực hút của trái đất
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 6: (Sinh học):
Chim cánh cụt sống ở khu vực nào trên trái đất?
Châu nam cực
ĐÁP ÁN
BỘ CÂU HỎI MÀU VÀNG
Câu 7: (Tiếng anh):
What is your mother name?
And how old is she?
ĐÁP ÁN