dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Trao đổi kinh nghiệm ôn thi HSG mien phi,tai lieu Trao đổi kinh nghiệm ôn thi HSG mien phi,bai giang Trao đổi kinh nghiệm ôn thi HSG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/4/2014 11:18:28 AM
Filesize: 2.63 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH
Học sinh phải được chọn lọc qua quá trình dạy học trên lớp.
Có kế hoạch, giáo trình cụ thể ôn thi riêng dành cho đội tuyển HSG: Có thể dành riêng một khoảng thời gian rảnh để định hướng các phần việc mà giáo viên và học sinh sẽ thực hiện trước khi tiến hành ôn thi.
1. Có kế hoạch và hướng ôn cụ thể ngay từ đầu năm học.
2. Cần ôn thi từng phần riêng biệt, không nên dạy quá nhiều kỹ năng trong một thời gian nào đó.
VD: Với phần Ngữ âm (Phonetics) gồm có Pronunciation và Stress. Nên cho học sinh học thật cơ bản ngay từ cách phát âm của 26 chữ cái, của 20 cách phát âm của nguyên âm 20 vowels (12 monothongs + 8 diphthongs) và các phụ âm, cách phát âm theo tiếng Anh-Anh, hay Anh-Mỹ (ở cuối SGK) …
-> VD: (NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN)…

Với bài Nghe hiểu, phải dạy có đài kèm theo đĩa tiếng
Anh thường xuyên qua các tiết học trên lớp, nên dạy cho HS phương pháp, thủ thuật nghe hiệu quả bằng chính những bài có trong băng mà các em đã học hay một số bài hát tiếng Anh dễ mà giáo viên đã tải trên mạng về… Sau đó có thể mua một số loại sách nâng cao về dạy nghe như: Let’s Listen; Listening Skill…, Headway, IELTListening Tests, khá nhiều sách dạy luyện nghe dành cho học sinh các lớp (có kèm theo đĩa). VD:…
- Phần Ngữ pháp, Từ vựng: -> …
- Phần Đọc hiểu,viết: -> (đề thi)
THỐNG NHẤT CÁCH RA ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ THI PHẢI CÓ ĐỦ CÁC PHẦN NHƯ ĐÃ YÊU CẦU:

PART ONE: LISTENING (3.0 pts)
PART TWO: PHONETICS (2.0 pts)
PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR (6.5 pts)
PART FOUR: READING (4.0 pts)
PART FIVE: WRITING (4.5)
- ĐỀ THI PHẢI ĐƯỢC ĐÁNH MÁY BẰNG FONT “Times New Roman”, với kiểu gõ “Telex”, Bảng mã “Unicode”.
- Tuyệt đối không dùng bất cứ kiểu gõ hay font chữ nào khác như: VnTime, Arial... Để tránh sự lỗi font và bài thi không đẹp. VD:…
- Khi đánh máy, chú ý văn phạm, cách trình bày, bố cục bài thi, các dấu chấm câu, chèn bảng biểu, chữ in đậm, in nghiêng, in hoa, gạch chân, tiêu đề, mục lớn và các câu nhỏ, …
- Chia điểm từng câu hay từng phần phù hợp, lượng kiến thức nằm trong chương trình đã học...
- Tất cả các chỗ trống (dấu chấm hay gạch dưới...) phải có độ dài bằng nhau. VD:
IV. Supply the correct forms of the words in brackets: (60,25=1,5mks)

1. Our war for natural ………….…….. was won in 1945. (depend)
2. The President of the club is going to make a ………….…….. (speak)
3. The students were not ………….…….. to take extra lessons. (courage)
4. It is very ………….…….. of you to leave your bike unlocked. (care)
5. As a child, he already showed his ………….…….. as a future singer. (able)
6. Parents should show some ………….…….. to their children’s behaviour.
(response)
- Các phần thi phải có điểm tổng và điểm từng phần tương ứng.
- Nên trao đổi, tham khảo với nhóm giáo viên dạy cùng trường về hình thức, nội dung… trước khi giao nộp bài về PGD…
Chú ý đối với học sinh:

Không được dùng bút chì để hoàn thiện bài thi.
2. Không dùng hai loại mực (VD: Xanh; đen; đỏ…) trong một bài.
3. Tuyệt đối không ghi tên riêng của học sinh hay của thầy cô giáo, tên trường, lớp, không được ký tên hay dùng bất cứ ký hiệu gì để đánh dấu bài thi (ngoài việc làm theo yêu cầu của đề thi) vv…
4. Phần viết hỏng chỉ được gạch bỏ, không được dùng bút xóa…