dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán lóp 3 Tiết 36 mien phi,tai lieu Toán lóp 3 Tiết 36 mien phi,bai giang Toán lóp 3 Tiết 36 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/2/2014 8:15:47 AM
Filesize: 0.83 M
Download count: 31
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GV thực hiện: Phạm Văn Hòa
Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Toán 3
Tuần 8 Tiết 36
Kiểm tra bài cũ
21 : 7 =
28 : 7 =
49 : 7 =
70 : 7 =
10
7
3
4
7 : 7 =
1
Bài 1: Tính nhẩm
56
7 x 8 =
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014
Toán: (Tiết 36)
LUYỆN TẬP
56 : 7 =
7 x 9 =
7 x 6 =
7 x 7 =
63 : 7 =
42 : 7 =
49 : 7 =
a)
b)
70 : 7 =
63 : 7 =
28 : 7 =
42 : 6 =
14 : 7 =
42 : 7 =
35 : 7 =
35 : 5 =
30 : 6 =
56 : 7 =
27: 3 =
18 : 2 =
8
9
4
7
2
9
10
6
5
7
5
8
9
9
63
6
42
7
49
Bài 2:Tính
7
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014
Toán: (Tiết 36)
LUYỆN TẬP
42
25
42
49
14
21
35
28
5
6
7
2
5
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
N
Tóm tắt:
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014
Toán: (Tiết 36)
LUYỆN TẬP
Bài 3: Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia
được bao nhiêu nhóm?
35 học sinh
7
Bài giải:
? nhóm
Cô giáo chia được số nhóm là:
35 : 7 = 5 (nhóm)
Đáp số: 5 nhóm.
V
Bài 4: Tìm số con mèo trong mỗi hình sau:
Thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014
Toán: (Tiết 36)
LUYỆN TẬP
Chào tạm biệt
các em