dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an toán lớp 2 mien phi,tai lieu toán lớp 2 mien phi,bai giang toán lớp 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2014 8:15:26 PM
Filesize: 1.22 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
TOáN 2
Số Bị CHIA- Số CHIA- THƯƠNG
Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Giáo viên:Đặng Thị Bích Trâm
14 : 2 = 20 : 2 =
18 : 2 = 12 : 2 =

7
9
10
6
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2014
Toán
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2014
Toán
SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG
6 : 2 =
Số bị chia
Số chia
Thương
3
Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014
Toán
SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG
6 : 2 = 3
Số bị chia
Số chia
Thương
6 : 2 cung g?i l� thuong
Chú ý:
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2014
Toán
Hãy nêu tên các thành phần trong phép chia sau:
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2014
Toán
SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG

B�i 1: Tớnh r?i di?n s? thớch h?p v�o ụ tr?ng
5
7
9
10
10
14
18
20
2
2
2
2
5
7
9
10
4
2
8
4
2 x 3 =
6 : 2 =
2 x 4 =
8 : 2 =
2 x 5 =
10 : 2 =
2 x 6 =
12 : 2 =
6
3
4
8
5
10
12
6
Bài 2: Tính nhẩm
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2014
Toán
SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA - THƯƠNG

Ai nhanh, ai dỳng.
18 : 2 = 9
Hãy nêu tên các thành phần trong phép tính chia sau: