dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an toán lớp 2 mien phi,tai lieu toán lớp 2 mien phi,bai giang toán lớp 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2014 8:06:13 PM
Filesize: 0.56 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Môn: toán
GV : Đặng Thị Bích Trâm
Trường tiểu học Trương Hoành
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - ĐẠI LỘC
Tính :
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
Kiểm tra bài cũ:
+
4
6
10
+
9
6
15
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
26 + 5
+
5
1
3
26
6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
2 thêm 1 bằng 3, v.iết 3
.
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
16
4
+
2
.
0
a,
1
Tính:

46
7
+
36
6
+
66
9
+
56
8
+
75
53
42
64
26 + 5
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
2
Số ?

26 + 5
10
+ 6
+ 6
+ 6
+ 6
16
22
28
34
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
26 + 5
Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?
3
Bài giải
Số điểm mười trong tháng này là:
16 + 5 = 21 ( điểm mười)
Đáp số : 21 điểm mười
Tóm tắt:
Tháng trước:
Tháng này :
16 điểm mười
5 điểm mười
? điểm mười
Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013
Toán:
26 + 5
4
Đo độ dài các đoạn AB, BC, AC:
A
B
C
CỦNG CỐ
Chọn phương án
Đúng chọn Đ, sai chọn S
36
5
+
41
.
56
8
+
54
24
4
64
s
s
Đ
Trò chơi
+