dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Toán 4 mien phi,tai lieu Toán 4 mien phi,bai giang Toán 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 8:46:10 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Toán 4
Tuần 20 Tiết 98
GV thực hiện: Nguyễn Thị Hằng Nga
Trường Tiểu học Thanh Minh
Kiểm tra bài cũ:
Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
2 : 7 =
4 : 9 =
8 : 26 =
0 : 5 =
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
Ph�n s? v� ph�p chia s? t? nhi�n. (ti?p theo)
ăn thêm quả cam nữa, tức là
Ví dụ 1: Có 2 quả cam, chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau.
Vân ăn một quả cam và quả cam. Viết phân số chỉ số
phần quả cam Vân đã ăn.
Ăn một quả cam, tức là ăn 4 phần hay
Ta thấy:
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
quả cam,
ăn thêm một phần,
cả … phần
1 quả
quả
như vậy: Vân đã ăn tất
quả
hay …. quả cam.
5
Ví dụ 2: Chia đều 5 quả cam cho 4 người. Tìm phần cam của mỗi
người?
Chia mỗi quả cam thành 4 phần bằng nhau.
Ta có thể làm như sau:
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
Sau 5 lần chia như thế, mỗi người được … phần
quả
Lần lượt đưa cho mỗi người một phần, tức là của từng quả cam.
quả
quả
quả
5
hay …. quả cam.
Vậy: 5 : 4 = … (quả cam)
có thể viết là một phân số,
chẳng hạn: 5 : 4 =
Nhận xét:
Kết quả của phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0)
quả cam gồm 1 quả cam và quả cam.
Do đó: quả cam ………… 1 quả cam.
Ta viết: …. 1.
>
.. 1.
>
nhiều hơn
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
.. 1.
Phân số đó ………. 1.
* Phân số có tử số ……… mẫu số,
Nhận xét:
>
lớn hơn
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
lớn hơn
Ta viết: …. 1.
Phân số đó …… 1.
* Phân số có tử số …… mẫu số,
=
bằng
bằng
Ta viết: …. 1.
Phân số đó ……….1.
* Phân số có tử số ……… mẫu số,
<
bé hơn
bé hơn
.. 1.
=
.. 1.
<
Ta viết: …. 1.
>
Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
9 : 7 =
Bài 1:
8 : 5 =
19 : 11 =
3 : 3 =
N
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
2 : 15 =
Có hai phân số và , phân số nào chỉ
N
Bài 2:
Hình 1
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
phần đã tô màu của hình 1?
Phân số nào chỉ
phần đã tô màu của hình 2?
Hình 2
a)
b)
Thứ tư ngày 11 tháng 1 năm 2012
Toán: (Tiết 98)
PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN. (tiếp theo)
V
Trong các phân số ; ; ; ; ;
Bài 3:
a) Phân số nào bé hơn 1?
b) Phân số nào bằng 1?
c) Phân số nào lớn hơn 1?
Bài làm:
a) Phân số bé hơn 1 là:
;
;
.
.
b) Phân số bằng 1 là:
.
;
c) Phân số lớn hơn 1 là:
Củng cố, dặn dò
Chúc các em
chăm ngoan học giỏi.