dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an toan 4 mien phi,tai lieu toan 4 mien phi,bai giang toan 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 8:30:15 PM
Filesize: 0.29 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRU?NG TIỂU HỌC VINH TRU?NG

MÔN TOÁN LỚP 4
THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ ĐÔNG
NGÀY DẠY: 23/10/2008
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hãy vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và song song với đường thẳng MN.
O
M
N
*Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng MN.
A
B
*Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng AB ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng MN.
C
D
Quan sát hình chữ nhật ABCD, nhận xét:

* Các góc ở các đỉnh hình chữ nhật ABCD có là góc vuông không?
* Hãy nêu các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật?
Các góc ở 4 đỉnh hình chữ nhật ABCD đều là góc vuông .
-Cạnh AB song song với PQ
-Cạnh MQ song song với NP

* Độ dài của các cạnh của hình chữ nhật như thế nào?
Cạnh AB =DC; AD = BC
Hình chữ nhật ABCD có:
4 góc vuông
Cạnh AB song song và bằng DC
Cạnh AD song song và bằng BC
Quan sát hình chữ nhật ABCD, ta thấy:
Thứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008
TOÁN

THỰC HÀNH VẼ HÌNH NHẬT
I/ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 2cm.
-Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.
C
D
B
A
Ta có thể vẽ như sau:
2cm
4cm
II/ LUYỆN TẬP THỰC HÀNH:
Bài 1/54:
a)Vẽ hình chữ nhật, có chiều dài 5cm,chiều rộng 3cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.
I/ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 3cm.
-Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.
C
D
B
A
Ta có thể vẽ như sau:
3cm
5cm
b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.
Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:
(5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Giải
Đáp số: 16 cm
Bài 2/54:
a)Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD, có chiều dài 4cm,
chiều rộng 3cm.
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không.
I/ Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm.
-Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm.
-Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 3cm.
-Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.
C
D
B
A
Ta có thể vẽ như sau:
3cm
4cm
Bài 2/54:
b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không.
A
B
C
D
Hai đường chéo
của hình chữ nhật bằng nhau.
III/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
Chúc các thầy cô mạnh khỏe!
Chúc các con chăm ngoan học giỏi!