dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tiết 6 mien phi,tai lieu tiết 6 mien phi,bai giang tiết 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2014 10:23:00 PM
Filesize: 5.50 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chuyên đề
Môn: Lịch sử
Trường THCS Tam Hưng
Trái đất và Mặt trăng
HCS LÊ VĂN TÂM -TAM MỸ TÂY-NT- QUẢNG NAM
Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc
trên lăng mộ vua Ram-xét VI
Chữ viết tượng hình của người Ai Cập cổ đại
Chữ viết tượng hình của người Trung Quốc cổ đại
Mộc: Cây
Nhân: Người
Khẩu: Miệng
Lâm: Rừng
Cây Pa-pi-rút
Chữ viết trên giấy Pa-pi-rút
Chữ viết trên mai rùa
Chữ viết trên đất sét
Bảng chữ cái tượng hình Ai Cập cổ
Công thức tính diện tích hoặc chu vi hình tròn ?
S = π. R2
C = 2π. R
Toán học
1 2 3 10 100 1000
=16
=143
1 2 3 4 5 6 7 8 9
* Chữ số Ai Cập :
Chữ số Ấn Độ :
Toán học :
Trả lời :
Giúp con người ứng dụng vào đo đạc ruộng đất , xây dựng ,tính toán , buôn bán ,quân sự ......
Thảo luận bàn
Câu hỏi:
Sự ra đời của toán học có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người ?
KIM TỰ THÁP AI CẬP
Có 138 kim tự tháp được xd khoảng từ năm 2600 – 664 (TCN), trong điều kiện hết
sức thô sơ đã cho thấy sự vĩ đại về sức sáng tạo của cư dân Ai Cập cổ đại
và quyền uy của các Pha-ra-on.KTT được X D để gìn giư xác của các Pha -ra- on
Đây là một trong 7 kì quan của TG và là công trình kiến trúc duy nhất ở thời cổ
đại còn tồn tại tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Vườn treo Ba-bi-lon (Lưỡng Hà) được xd
TK VI “ TCN”
TRƯỜNG THCS LÊVĂN TÂM -TAM MỸ TÂY-NT- QUẢNG NAM
Vạn lý trường thành (Trung Quốc)
Thánh địa Mỹ Sơn
Thành nhà Hồ
Trái đất quay quanh mặt trời
BẢNG CHỮ CÁI Rô MA ( LA –TINH):
*Tóan học
Ta -lét
Pi -ta -go
Ơ- cơ -lít
* Vật lý có Ac- si - mét .
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM -TAM MỸ TÂY-NT- QUẢNG NAM

Pla-tơn
A-ri-xtơt
*Triết học
TRƯỜNG THCS LÊ VĂM -TAM MỸ TÂY-NT- QUẢNG NAM

*Sử học:
Hê-rô-đốt
Tu-xi-đít
Đ?n Pác-tê-nông ? A-ten (Hi L?p) xõy d?ng nam 447 (TCN) để thờ nữ thần A-tê-na.
Nữ thần A-tê-na

Đấu trường Cô-li-dê
Khải hoàn môn La Mã
Được xây dựng năm 29-27 (TCN) là biểu tượng vinh danh cho công lao đặc biệt xuất sắc của một tướng tài ( hoàng đế Xê-da).
NGHỆ THUẬT
Thần Venus
Lực sĩ ném dĩa
Bình gốm Hi Lạp
Bảy kì quan
thế giới cổ đại
Bảy di sản
văn hóa thế giới của
Việt Nam
Nhà thờ Nguyễn Trực
xóm chùa –Song Khê