dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TIẾT 42 - LUYỆN TẬP ( ĐS9) mien phi,tai lieu TIẾT 42 - LUYỆN TẬP ( ĐS9) mien phi,bai giang TIẾT 42 - LUYỆN TẬP ( ĐS9) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/16/2017 5:21:20 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
V? D? GI? L?P 9A4
Giáo viên: CH�U TH? NG?C DI?M
Năm học: 2016- 2017
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Tiết: 42
LUYỆN TẬP
1. Bài tập 31/SGK 23:

Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36 cm2, và nếu một cạnh giảm đi 2 cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm2.
I. S?A BÀI TẬP CŨ:
x
y- 2
y + 3
y
(x-2)(y-2):2
(x+3)(y +3):2
x + 3
y
xy : 2
x - 2
2.Bài 30/ SGK22:
Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự định. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 1 giờ so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ôtô tại A.
x
50
35
y
y +2
y - 1
x
x
Gọi quãng đường AB là x (km) ( x > 0)
Thời gian dự định xe đi hết quãng đường AB là y (giờ) ( y> 1)
Theo bài ra ta có hệ phương trình:
Vậy quãng đường AB là 350 km và thời điểm xuất phát của ô tô tại A là : 12 – 8 = 4 (giờ sáng)
(TMĐK)
1.Bài toán có nội dung hóa học:

Một dung dịch chứa 30% axít nitríc (tính theo thể tích) và một dung dịch khác chứa 55% axít nitríc. Cần phải trộn bao nhiêu lít dung dịch loại thứ nhất với loại thứ hai để được 100 lít dung dịch 50% axít nitríc.
HOẠT ĐỘNG NHÓM
II. BÀI TẬP M?I:
Giải
Gọi x, y theo thứ tự là số lít dung dịch loại thứ nhất, thứ hai (x >0, y> 0)

Lượng axít nitríc chứa trong dung dịch loại thứ nhất là :
trong loại thứ hai là
trong 100 lít dung dịch 50% axít nitríclà:
Theo bài ra ta có hệ phương trình:
Giải hệ phương trình ta được:
Vậy cần phải trộn 20 lít dung dịch loại thứ nhất và 80 lít dung dịch loại thứ hai thì được 100 lít dung dịch 50% axít nitríc.
(lít),
(lít),
(lít)
( TMĐK)
2. Bài 39/ 25 SGK:
Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó cần phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?
Gọi số tiền phải trả chưa kể thuế cho mỗi loại hàng lần lượt là x, y (triệu đồng). ĐK: x, y> 0

Loại hàng 1 với thuế 10% phải trả (triệu)
Loại hàng 2 với thuế 8% phải trả (triệu)
Ta có phương trình:
Cả hai loại hàng với thuế 9% phải trả: (triệu)
Ta có phương trình:
Ta có hệ phương trình:
110x + 108y = 217
109x + 109y = 218
Vậy người đó phải trả 0,5 triệu đồng đối với loại thứ nhất và 1,5 triệu đồng đối với loại thứ hai.
Giải hệ phương trình ta có:
(TMĐK)
- Nếu giá tiền mua hàng là x, VAT là a% thì số tiền phải trả khi mua hàng là :

x + a%. x =

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Thời điểm xuất phát bằng hiệu giữa thời điểm đến và thời gian đi
ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC NÀY:
Xem lại các bài tập đã làm. Học thuộc bài học kinh nghiệm.
Bài tập: 34; 37; 38 / 24-25 SGK, 44; 45/ 10 SBT.
Bài tập thêm: (Tài liệu phát kèm theo)
Hướng dẫn các bài tập thêm:
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
ĐỐI VỚI BÀI HỌC Ở TIẾT HỌC TIẾP THEO: “Luyện tập”
Các em xem mỗi bài tập giao về nhà giáo dục chúng ta điều gì?
Bảng nhóm, bút dạ, máy tính.
Hướng dẫn: Các bài tập thêm.

Bài 1: Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (km/h), vận tốc của dòng nước là y (km/h)
Điều kiện : x > y >0
Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là: x + y (km/h)
Vận tốc ca nô khi ngược dòng là: x + y (km/h)

Bài 2: Lưu ý áp dụng công thức: m = D. V

Bài 3: Nếu số dân năm ngoái của tỉnh A là x ( người) thì

số dân năm nay của tỉnh A là : x +
( người)
=
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC.