dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 22. BÀI 19-Đặc điểm bên ngoài của lá SH6 mien phi,tai lieu Tiết 22. BÀI 19-Đặc điểm bên ngoài của lá SH6 mien phi,bai giang Tiết 22. BÀI 19-Đặc điểm bên ngoài của lá SH6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/21/2014 5:24:04 PM
Filesize: 3.93 M
Download count: 53
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
1
Tiết 22 - Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá
SINH HỌC 6
2
Gân lá
Cuống lá
Phi?n la?
3

4
Thuôn dài
Trung bình
Xanh lục
Mũi tên
Bầu dục
Hình dải
Thuôn tròn
Hình tim
Thuôn dài
Bán nguyệt
Hình tròn
Quan sát các lá ở Hình 19.2, hoàn thành bảng sau:
Trung bình
Xanh lục
Nhỏ
Trung bình
Nhỏ
Nhỏ
Nhỏ
To
Trung bình
Xanh lục
Xanh lục
Xanh lục
Xanh lục
Xanh lục
Xanh lục
Xanh lục
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
dạng bản dẹt
Từ bảng trên rút ra nhận xét về :
1. Diện tích của phiến lá so với cuống : . . . . . . . . . . . . . .
2. Phiến các lá có đặc điểm gì giống nhau?
3. Đặc điểm đó có tác dụng gì với việc thu nhận ánh sáng ?
5
6
Huyết dụ
Tía Tô
Cây sồi lá đỏ
Cây phong lá đỏ
Một số dạng lá khác
7
8
9
10
Có 1 lá
Mọc cách
Có 2 lá
Mọc đối
Có 4 lá
Mọc vòng
11
Rau ngổ
Cây sữa
Cỏ nhọ nồi
12
Bài tập trắc nghiệm:
Lựa chọn phương án đúng trong các câu sau:
1.Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
Lá gồm các bộ phận: cuống (bẹ), phiến lá, trên phiến có nhiều gân
b. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá
c. Các lá xếp so le trên các mấu ở thân và cành.
d. Cả b và c.
e. Tất cả các ý trên.
2. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?
a. Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau
b. Lá có 3 kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung
c. Lá được chia làm 2 nhóm chính: lá đơn, lá kép
d. Tất cả các ý trên
BÀI 19.ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
14
Hướng dẫn học bài về nhà
- H?c v� tr? l?i cỏc cõu h?i trong v? luy?n t?p sinh h?c 6 t? trang: 54->57
L�m b�i t?p ộp lỏ cõy ? nh�
Chu?n b? cho b�i sau:
+ D?c tru?c b�i 20. Tỡm hi?u c?u t?o trong c?a phi?n lỏ.
-Hu?ng d?n tr? l?i cõu h?i 3-SGK trang 64.
15
Nêu dấu hiệu để phân biệt lá đơn và lá kép ?
1- Mỗi cuống lá mang 1 phiến
2- Cuống chính phân thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến lá (lá chét)
4- Lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
3- Cả cuống và phiến lá rụng cùng một lúc.
a.Lá ớt, lá phượng, lá mít
c.Lá cam, lá bàng, lá ổi
b.Lá cải, lá khế, lá mồng tơi
d.Lá mận,lá hoa hồng, lá dâu
1.Nhóm lá nào hoàn toàn lá đơn ?
Chọn câu trả lời đúng:
Bài tập
a.Lá nhãn, lá hành, lá bưởi
c.Lá tre, lá mít, lá ớt
b.Lá lúa, lá ngô, lá mía
d.Lá cà, lá cải, lá lúa
2.Nhóm lá nào có gân lá song song ?
Bài tập
Sự đa dạng của lá thể hiện ở các đặc điểm sau:
+ Phiến các loại lá khác nhau có hình dạng và kích thước khác nhau
+ Lá có 3 kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung
+ Lá được chia làm 2 nhóm chính: lá đơn, lá kép
18