dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tiết 18- ADN mien phi,tai lieu Tiết 18- ADN mien phi,bai giang Tiết 18- ADN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2014 5:30:39 PM
Filesize: 2.86 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Môn Sinh Học
Lớp 9
Nhiễm sắc thể
ADN
Cromatit
GEN 1
GEN 2
Tâm động
Em hãy nhận xét về hình dạng, màu sắc của các loài chim này?
chào mào
trĩ
hồng hạc
hoàng yến
diều hâu
công
THẢO LUẬN NHÓM (3phút)
Ađênin Timin
Xitôzin Guanin
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2
1
3
4
Các đoạn ADN (2), (3), (4) khác với đoạn ADN (1) ở điểm nào?
Đoạn ADN đối chứng
Khác (1):
trật tự
Khác (1):
Thành phần
Khác (1): Số lượng
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2
1
3
4
Vì sao ADN có tính đặc thù?
ADN của mỗi loài được đặc thù bởi số lượng, thành phần, và trình tự sắp xếp của các nulêôtit
Tính đa dạng của ADN được thể hiện
ở những điểm nào?
G
2
G
G
G
1
Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nulêôtit
đã tạo nên tính đa dạng của ADN.
Vì sao sinh vật có tính đặc thù và đa dạng?
chào mào
trĩ
hồng hạc
hoàng yến
diều hâu
công
James Watson
Francis Crick
Ghép cặp nuclêôtit
Có một số nuclêôtit thuộc 4 loại: A, T, G, X
Lớp chia 2 đội A & B; mỗi đội chọn 2 HS:
*HS1: lấy bất kì 1 nuclêôtit khay số 1 lên đính vào mạch 1 trên bảng
*HS2: Chọn 1 nuclêôtit ở khay số 2 lên đính vào mạch 2 tương ứng

Thời gian bắt đầu
Bài tập:
1/ Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:
-T – A – X – G – G – T –
- A – T – G – X – X – A –
l l l l l l
Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.
A G = 20000 nuclêôtit
B G = 80000 nuclêôtit
C G = 30000 nuclêôtit


2/ Một đoạn phân tử ADN có tổng số 100000 nuclêôtit;
trong đó loại A là 20000 nuclêôtit.
Vậy số nuclêôtit loại G sẽ là:


1/ Trả lời câu hỏi ở cuối bài trang 47
2/ Chuẩn bị bài mới:
- Soạn trước bài 16: ADN và bản chất của gen
- Vẽ hình 16/48 (sơ đồ tự nhân đôi của ADN)