dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TIẾT 12 MỘT SỐ BAZO QUAN TRỌNG TIẾT 1 mien phi,tai lieu TIẾT 12 MỘT SỐ BAZO QUAN TRỌNG TIẾT 1 mien phi,bai giang TIẾT 12 MỘT SỐ BAZO QUAN TRỌNG TIẾT 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/10/2014 6:08:37 PM
Filesize: 2.90 M
Download count: 28
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quí Thầy Cô
đến dự giờ thăm lớp
Giáo viên: Nguyễn Văn Kiên
PHÒNG GIÁO DỤC HẬU LỘC
TRƯỜNG THCS TUY LỘC
Kiểm tra bài cũ
? Trình bày tính chất hoá
học của bazơ tan và bazơ không tan.
1.Làm đổi màu quỳ
tím thành xanh,
Phenolptalein không
màu thành màu đỏ
2.Tác dụng với Oxit
axit
3.Tác dụng với axit
4. Tác dụng với dd
muối
TCHH của Bazơ tan (kiềm)
1.Tác dụng với
Axit
2.Bị nhiệt phân
huỷ
TCHH của Bazơ không tan
a.Tác dụng với dd HCl: Cu(OH)2 , NaOH, Ba(OH)2
Cu(OH)2+ 2HCl CuCl2 + 2H2O
NaOH + HCl NaCl + H2O
Ba(OH)2+ 2HCl BaCl2 + 2H2O
b.Bị nhiệt phân huỷ: Cu(OH)2
Cu(OH)2 CuO + H2O
c.Tác dụng với CO2 NaOH , Ba(OH)2
2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O
Ba(OH)2+ CO2 BaCO3 + H2O
d. Đổi màu quỳ tím thành xanh
dd NaOH và dd Ba(OH)2
t0
Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Quan sát mẫu NaOH trong ống nghiệm để tìm hiểu về trạng thái và màu sắc của NaOH.
- Nhỏ thêm 1- 2ml nước vào ống nghiệm, lắc nhẹ, sờ tay vào bên ngoài ống nghiệm, nêu nhận xét về tính tan của NaOH.
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT : NaOH
1. Làm đổi màu chất chỉ thị
Tiến hành thí nghiệm
Hiện tu?ngư
Kết luận
1. Nhỏ 1 - 2 giọt dd NaOH vào mẩu giấy quỳ tím
2. Nhỏ 1 - 2 giọt dd phenolphtalein vào dd NaOH
NaOHdd
NaOHdd
1. Làm đổi màu chất chỉ thị
QUAN SÁT THÍ NGHIỆM VÀ HOÀN THÀNH BẢNG SAU:
CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT .
Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT : NaOH
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
?
CÁC NHÓM BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT .

Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT : NaOH
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2
 sản phẩm của phản ứng là

Na2SO3 và nước. Pthh: 2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O
1
 sản phẩm của phản ứng là

NaHCO3. Pthh : NaOH + SO2  NaHSO3
2
 sản phẩm của phản ứng

NaHCO3, Na2CO3 và nước.
Pthh : NaOH + SO2  NaHSO3
2NaOH + SO2  Na2SO3 + H2O
1
*Lưu ý: Dung dịch NaOH phản ứng với SO2:
-Nếu
-Nếu
-Nếu
BÀI TẬP:
Bài tập 1: Có 3 lọ dung dịch không màu bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Cho các thuốc thử sau để nhận biết từng chất. Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Quỳ tím
B.Dd H2SO4
C. Cả A và B
D. Tất cả đều sai
O
1.Đổi màu chất chỉ thị
4. Ngoài ra NaOH còn tác dụng với dd muối (xem bài 9)
2.Tác dụng với axit
3.Tác dụng với oxit axit:
Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT : NaOH
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Muối và nước
Muối và nước
III. ỨNG DỤNG CỦA NATRI HIĐROXIT
Sx giấy
Sx nhôm
Chế biến
dầu mỏ
Chế biến
chất bán dẫn
Chất hút ẩm
Sx xà phòng
Sx thuốc tẩy
Sx bột giặt
SX tơ nhân tạo
NaOH
III. ỨNG DỤNG CỦA NATRI HIĐROXIT
1.Đổi màu chất chỉ thị
4. Ngoài ra NaOH còn tác dụng với dd muối (xem bài 9)
2.Tác dụng với axit
3.Tác dụng với oxit axit:
Tiết 12 : Một số bazơ quan trọng (Tiết 1)
A. NATRI HIĐROXIT : NaOH
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Muối và nước
Muối và nước
III. ỨNG DỤNG CỦA NATRI HIĐROXIT : (SGK)
VI. SẢN XUẤT NATRI HIĐROXIT
dd NaCl
dd NaCl
dd NaOH
Cực dương
Cực âm
Màng ngăn xốp
dd NaOH
H2
Cl2
Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl
Sơ đồ điện phân dung dịch NaCl bão hoà
Tác dụng của màng ngăn xốp : Không cho khí clo và natrihidroxit tác dụng với nhau (không có màng ngăn xốp không thu được NaOH)
2NaOH + Cl2 -> NaCl +NaClO + H2O
Hãy cho biết tác dụng của màng ngăn xốp
GHI NHỚ
1. NaOH là một chất kiềm, có những tính chất hoá học sau : đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit, oxit axit và muối
2. NaOH là hoá chất quan trọng của nhiều ngành công nghiệp .
3. NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân (có màng ngăn) dung dịch NaCl bão hoà, sản phẩm là dung dịch NaOH, khí H2 và khí Cl2
CỦNG CỐ - BÀI TẬP
Bài tập 3: Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có hòa tan 4gNaOH. Sản phẩm thu được từ phản ứng là:
a) Dung dịch Na2CO3và nước.
b) Dung dịch NaHCO3.
c) Dung dịch Na2CO3, dung dịch NaHCO3 và nước.
d)Dung dịch NaHCO3 và nước.
O
Dặn dò:
- Học bài và nắm chắc nội dung bài học.
- Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK.
- Tìm hiểu nội dung phần Canxi hiđroxit
Xin chân thành cảm ơn
Quí thầy cô đã đến dự giờ học
Lớp 9
xin hẹn gặp lại quý thầy-cô
Na
Na2O
NaOH
NaCl
NaOH
Na2SO4
1
2
3
4
5
Bài tập 4: Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
BÀI TẬP:
Na
Na2O
NaOH
NaCl
NaOH
Na2SO4
1
2
3
4
5
+
+
Na2O
NaOH
NaCl
NaOH
O2
+
+
H2O
HCl
H2SO4
H2O
H2O
+
H2O
H2
Cl2
+
+
+
2
4
2
2
2
2
+
Điện phân
Màng ngăn xốp
Các phương trình hóa học:
2
2