dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thử thách tri thức 2014 mien phi,tai lieu Thử thách tri thức 2014 mien phi,bai giang Thử thách tri thức 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2014 9:22:26 PM
Filesize: 8.97 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Câu 1:
Một cộng đồng người đang
chung sống và gắn bó với
nhau bởi 2 mối quan hệ cơ
bản là quan hệ hôn nhân
và quan hệ huyết thống. Đó là ?
A. Cộng đồng
B. Gia đình
C. Tập thể
Câu 1:
Một cộng đồng người đang
chung sống và gắn bó với
nhau bởi 2 mối quan hệ cơ
bản là quan hệ hôn nhân
và quan hệ huyết thống. Đó là ?
Em hãy kể tên (ít nhất là 2)
nữ anh hùng liệt sỹ ở huyện
Hải Lăng trong thời kỳ
chống Mỹ cứu nước.
Đáp án: Trần Thị Tâm
Lê Thị Tuyết
Câu 2:
Nếu tăng bán kính của
hình tròn lên ba lần
thì diện hình tròn đó tăng
lên bao nhiêu lần?
Đáp án: 9 lần
Câu 3:
Em hãy cho biết người
trong ảnh là ai? ?
Đáp án: Lí Tự Trọng
Câu 4:
……….. thân chôn làm giá súng
……….. đầu bịt lỗ châu mai.
……….. chèn lưng cứu pháo.
Những hành động cao đẹp trên
gắn liền với tên tuổi những chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh trong cuộc
kháng chiến chống pháp của dân tộc.
Hãy kể tên theo trình tự ?
Câu 5:
……….. thân chôn làm giá súng
……….. đầu bịt lỗ châu mai.
……….. chèn lưng cứu pháo.
Đáp án: - Bế Văn Đàn
- Phan Đình Giót
- Tô Vĩnh Diện
Câu 5:
Một hành khách đang ngồi
trên tàu A, nhìn qua cửa sổ
thấy tàu B bên cạnh và cây cối
bên đường đều chuyển động
như nhau.
Hãy chọn đáp án đúng?
Câu 6:
A. Tàu B đang chạy, tầu A đứng yên.
B. Hai tàu chạy cùng chiều
C. Tàu A đang chạy, tầu B đứng yên.
D. Hai tàu chạy ngược chiều.
Một hành khách đang ngồi
trên tàu A, nhìn qua cửa sổ
thấy tàu B bên cạnh và cây cối
bên đường đều chuyển động
như nhau.
Hãy chọn đáp án đúng?
Câu 6:
Để đóng cửa sổ đang hoạt
Động trong windows,
ta nhấn tổ hợp phím ?
Câu 7:
A. Alt + F + 4
B. Ctrl + F4
C. Alt + F4
D. Ctrl + F + 4
Để đóng cửa sổ đang hoạt
Động trong windows,
ta nhấn tổ hợp phím ?
Câu 7:
Khi nhiệt kế thủy ngân
rơi. Chất nào dùng để
thu hồi thủy ngân?
Câu 8:
Đáp án:
Lưu huỳnh (S)
Câu 9
(Listen to a piece of a song)
When was the national anthem
of Vietnam composed?
A. in 1930
B. in 1944
C. in 1945
D. in 1975
Câu 9
(Listen to a piece of a song)
When was the national anthem
of Vietnam composed?
Muốn quả xanh nhanh chín
người ta sắp những quả chín
xen kẻ với những quả xanh.
Vậy trong quả chín tiết ra
chất gì để kích thích quả xanh
nhanh chín?
Đáp án: ÊTYLEN
Câu 10
Hình ảnh 5 vòng
tròn Olympic là
biểu trưng
cho điều gì?
Đáp án: : 5 Châu lục
Á, Âu Mỹ , Phi , Úc
Câu 11
Câu 12
Nơi được mệnh danh là
“Nóc nhà Đông Dương” ?
Tổng sau bằng bao nhiêu?
S = 1+ 2 + 3 +…+ 20
Đáp án: S=210
Câu 13
Công thức của bột khai
hay bột nở dùng trong
các ngành công nghiệp
thực phẩm, phân bón…
Công thức của nó là ?
Đáp án: Amoni hiđrocacbonat
(NH4HCO3)
Câu 14
Câu 15
Em hãy cho biết
đây là địa danh nào?
Đáp án: Cổng Thành Cổ
(Quảng Trị)
Câu 15
Hòn bi của con lắc đơn ở
vị trí cân bằng cách mặt đất
1m. Từ vị trí cân bằng người ta
truyền cho hòn bi một vận
tốc 1m/s theo phương song song
với mặt đất. Con lắc đơn
chuyển động qua lại quanh vị trí
cân bằng. Hỏi khi trở lại vị trí
này tốc độ của hòn bi
bằng bao nhiêu?
Câu 16
Hòn bi của con lắc đơn ở vị trí
cân bằng cách mặt đất 1m.
Từ vị trí cân bằng người ta truyền
cho hòn bi một vận tốc 1m/s theo
phương song song với mặt đất.
Con lắc đơn chuyển động qua lại
quanh vị trí cân bằng.
Hỏi khi trở lại vị trí này tốc độ
của hòn bi bằng bao nhiêu?
Câu 16
Đáp án: 1m/s
Bạn hãy cho biết tên
loài vật được mệnh danh
“Con thuyền trên sa mạc”?
Đáp án: Lạc Đà
Câu 17
Complete the following sentence
with a suitable word ?
The Ho Chi Minh ____________
Youth Union was set up
on March 26th, 1931.
Đáp án: Communist
Câu 18
Hãy cho biết năm ra đời
và phiên bản đầu tiên
của hệ điều hành
Windows là gì?
Đáp án: năm 1985
phiên bản windows 1.0
Câu 19
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim”
Những câu thơ trên nằm
trong bài thơ nào, được sáng tác
vào năm nào?
Đáp án: “Từ ấy”
năm 1938
Câu 20:
Khí độc làm chết chuột,
gây ra hiện tượng tự nhiên
ở nghĩa địa (hiện tượng
ma trơi). Khí độc đó là ?
Đáp án: Photphin hay hiđrophotphua
(PH3)
Câu 21:
Câu 22:
Câu 22:
Trong một tiết kiểm tra (45 phút),
bạn Minh hỏi bạn bên cạnh còn
bao nhiêu phút và được trả là:
Bây giờ chỉ còn 2 lần 1/3
số phút đã trôi qua. Vậy còn bao
nhiêu phút thì hết giờ làm bài?
Đáp án: 18
Câu 23:
Ai là người châu Á đầu tiên
được vinh dự nhận
giải thưởng Nô-ben văn học?
Năm nhận giải?
Đáp án:
Ra-Bin – Đra-nát-Ta-Go,
Năm nhận giải: 1913
Câu 24:
Ai là người Việt Nam
đầu tiên được đề cử
nhận giải thưởng
Nobel Hòa bình?
Đáp án: Lê Đức Thọ.
Câu 25:
Trước lúc hy sinh nhà thơ ấy
đã kịp lưu lại tư thế đẹp đẽ
của đồng đội trong chiến dịch
Mậu Thân 1968 trong một
bài thơ. Nhà thơ liệt sĩ ấy
là ai? Tên của bài thơ?
Đáp án: Nhà thơ Lê Anh Xuân
Bài thơ Dáng đứng Việt Nam
Khán giả
Hai tam giác đồng dạng theo
tỉ lệ k thì tỉ số diện tích
tương ứng của chúng
bằng bao nhiêu?
Đáp án: k2
Khán giả
Có bao nhiêu loại hàng hóa
đã được phú ông đem ra gạ
đổi chiếc quạt mo của thằng Bờm?
Kể tên các loại hàng hóa đó?
Đáp án: 6
(ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, một bè gỗ lim,
con chim đồi mồi và nắm xôi.)
Khán giả
Vị tiến sĩ đầu tiên
của xứ Đàng Trong là ai?
Đáp án: Bùi Dục Tài
Khán giả
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ,
người anh hùng nào đã
lấy thân mình để chèn pháo?
Đáp án: Tô Vĩnh Diện
Khán giả
Đất nước “Triệu Voi”
là nước nào?
Đáp án: Lào
Khán giả
Hãy cho biết cuộc chiến
81 ngày đêm ác liệt
tại Quảng Trị diễn ra
ở đâu ?
Đáp án: Thành Cổ
1
Nhà thơ Tân Trà (người Hải Lăng) có câu thơ sau:
“ Trái tìm Quảng Trị .............. ơi
Bốn mảng tường riêng dựng pháo đài
Bom bất lực ném vào lịch sử
Bật lời ca sông Hãn – non Mai”
Em hãy cho biết 2 từ khuyết trong khổ thơ trên ?
Đáp án: Cổ Thành
2
Hãy nghe đoạn nhạc:
“ Cỏ non Thành Cổ xin chớ vô tình...”
Hãy cho biết tên tác giả
của bài hát này ?
Đáp án:
Tân Huyền
3