dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thong ke truc tuyen nhap ho so truong mien phi,tai lieu Thong ke truc tuyen nhap ho so truong mien phi,bai giang Thong ke truc tuyen nhap ho so truong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2014 4:57:48 PM
Filesize: 2.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRIỂN KHAI PHÂN MỀM TRỰC TUYẾN
T?P HU?N
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
TUYÊN BỐ LÝ DO – GiỚI THIỆU ĐẠI BiỂU
HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU TRÊN TRANG WEB
3. IMPORT DỮ LIỆU BẰNG FILE EXCEL
4. SỬA DỮ LIỆU KHI SỞ YÊU CẦU BÁO CÁO LẠI
5. ĐỔI MẬT KHẨU
6. THỰC HÀNH – BÁO CÁO
7. BẾ MẠC
- Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, Chrome, Internet Explorer
- Bước 2: Nhập địa chỉ website: report.smas.edu.vn
I. NHẬP DỮ LIỆU
Bước 3: Nhập tên đăng nhập
Tên đăng nhập chính là mã hồ sơ trường
DANH MỤC TRƯỜNG TRỰC THUỘC
Bước 4: Nhập mật khẩu 123456a@
Bước 5: Nhấn nút đăng nhập
DANH MỤC TRƯỜNG TRỰC THUỘC
Màn hình chức năng cấp trường hiển thị.
Đổi mật khẩu
Nhấn chuột vào tên tài khoản đăng nhập góc màn hình bên phải. Chức năng Sửa mật khẩu – Thoát hiển thị.
Nhấn chuột vào liến kết Đổi mật khẩu. Màn hình đổi mật khẩu hiển thị.
Bước 6: Chọn menu Kỳ báo cáo
Hệ thống hiển thị màn hình danh sách kỳ báo cáo.
Bước 7: Nhấn vào liên kết Nhập
Bước 8: Nhấn chuột vào biểu tượng dấu “+” ở vùng nhóm biểu mẫu để lựa chọn nhóm biểu mẫu cha, nhóm biểu mẫu con và đơn vị nhỏ nhất là biểu mẫu.
Sau khi chọn biểu mẫu, hệ thống hiển thị màn hình chi tiết của biểu mẫu được lựa chọn trong đó có các nút Lưu, Nhập từ Excel, Quay lại, Phóng to.
Vùng tiêu chí được hiển thị dưới dạng lưới trong đó các ô tiêu chí cho phép nhập dữ liệu được tô bằng màu trắng và các ô tiêu chí và các vùng không cho phép nhập dữ liệu được tô bằng màu xám.
NHẬP TRỰC TIẾP TRÊN TRANG WEB
Bước 1: Tại vùng tiêu chí, người dùng thực hiện nhập dữ liệu vào các ô tiêu chí màu trắng. Các ô tiêu chí có công thức tính sẽ được tính tự động.
Chú ý: Khi nhập dữ liệu sai so với công thức hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tại Lưới bắt lỗi.
Để biết được thông tin chi tiết lỗi của tiêu chí là gì, người dùng nhấn chuột vào ô lỗi tương ứng với tiêu chí đó trên lưới bắt lỗi. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, các ô tiêu chí có ràng buộc với tiêu chí lỗi được đánh dấu trực tiếp trên biểu mẫu.
Nhấn chuột vào một công thức trên thông báo lỗi, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các ô tiêu chí ràng buộc của công thức đó.
Tại đây người dùng thực hiện nhập lại số liệu theo công thức ràng buộc, khi số liệu nhập vào là đúng thì chữ “Er” trên lưới bắt lỗi sẽ không hiển thị nữa.
Bước a.2: Nhấn nút Lưu
Bước a.3.Sau khi lưu hệ thống yêu cầu bạn nhập tên cho phiên bản dữ liệu, nhập tên và nhấn Lưu
Gửi cấp trên thực hiện như mục 2.2. Gửi dữ liệu lên cấp trên
NHẬP TỪ HỒ SƠ TRƯỜNG
Bước b.1: nhấn nút Nhập từ Excel
Bước b.2: Tại hộp thoại Nhập từ Excel, nhấn nút Chọn file
Bước b.3: Thực hiện chọn file, tìm kiếm tới thư mục có chứa file Hồ sơ trường có dữ liệu và nhấn nút Open
Bước b.4: Nhấn nút Tải file
Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập dữ liệu từ file Excel trong đó: Tên biểu mẫu: hiển thị tên các biểu mẫu có trong nhóm biểu mẫu con được lựa chọn; Tên sheet: hiển thị tên các sheet có trong file Excel vừa chọn
Bước b.5: Tại hộp thoại tên sheet, nhấn vào ô danh sách các sheet hoặc nút mũi tên xuống
Sau đó thực hiện chọn sheet tương ứng với biểu mẫu.
- Nếu người dùng chọn giá trị là Lựa chọn thì biểu mẫu đó không được nhập dữ liệu.
- Nếu người dùng chọn giá trị là một sheet bất kỳ thì biểu mẫu sẽ hiển thị giá trị dữ liệu của các ô tiêu chí trong file Excel
Bước b.6 : Nhập tên phiên bản
Bước b.7: Nhấn nút Lưu
Gửi cấp trên thực hiện như mục 2.2. Gửi dữ liệu lên cấp trên.
Lưu ý một số lỗi khi import dữ liệu.
1. Sai định dạng file import.
- Thực hiện import file dữ liệu .xlsx hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Cách khắc phục: Người sử dụng thực hiện import file biểu mẫu đúng định dạng cho phép: .xls, .xlt
2. Sai sheet dữ liệu
- Thực hiện import file dữ liệu đúng định dạng, Lựa chọn sheet biểu mẫu không đúng định dạng theo biểu mẫu. Hệ thống thông báo lỗi tương ứng.
- Cách khắc phục: Người sử dụng thực hiện tải file biểu mẫu chứa sheet biểu mẫu đúng định dạng biểu mẫu tại kỳ báo cáo.
Cảnh báo Cập nhật Thông tin trường và Cơ sở vật chất
- Thực hiện import file dữ liệu đúng định dạng. Lựa chọn sheet biểu mẫu đúng định dạng theo biểu mẫu. Import dữ liệu. Hiển thị cảnh báo cập nhật thông tin trường và cơ sở vật chất.
- Cách khắc phục: Người sử dụng thực hiện nhấn chuột vào nút Cập nhật thông tin Trường để cập nhật thông tin trường, nhấn chuột vào nút Cập nhật thông tin Cơ sở vật chất để cập nhật thông tin Cơ sở vật chất.
3.2 Gửi dữ liệu lên cấp trên
Bước 1: Nhấn nút Gửi lên cấp trên để gửi dữ liệu lên cấp trên.
Bước 2: Màn hình Gửi lên cấp trên hiển thị. Nhấn chuột vào biểu tượng dấu + màu xanh để hiển thị nhóm biểu mẫu cha – nhóm biểu mẫu con – biểu mẫu
Bước 3: Tích chọn nhóm biểu mẫu hoặc biểu mẫu cần gửi lên cấp trên
Bước 4: Nhấn nút Gửi lên cấp trên
3.3 Sửa dữ liệu khi cấp Sở yêu cầu tổng hợp lại.
Bước 1: Chọn menu Kỳ báo cáo
Bước 2: Tại màn hình danh sách kỳ báo cáo, chọn kỳ báo cáo có trạng thái là Yêu cầu tổng hợp lại và nhấn chuột vào liên kết Xem phiên bản
Bước 3: Tại màn hình danh sách phiên bản, chọn phiên bản dữ liệu có trạng thái là Yêu cầu tổng hợp lại
Bước 4: Nhấn chuột vào biểu tượng dấu “+” ở vùng nhóm biểu mẫu để lựa chọn nhóm biểu mẫu cha, nhóm biểu mẫu con và đơn vị nhỏ nhất là biểu mẫu.
Sau khi chọn biểu mẫu, hệ thống hiển thị màn hình danh sách tiêu chí và người dùng thực hiện sửa số liệu của biểu mẫu đó.
Bước 5: Nhấn nút Lưu
Bước 6: Gửi cấp trên thực hiện như mục 2.2. Gửi dữ liệu lên cấp trên
Xin cám ơn và tạm biệt !