dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an thơ Thuyền giấy mien phi,tai lieu thơ Thuyền giấy mien phi,bai giang thơ Thuyền giấy mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2014 8:49:23 AM
Filesize: 4.78 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LVPTNN
CHỦ ĐIỂM : PTGT
Thơ " Thuyền giấy"
Lớp 3 Tuổi
Trường MN 19-5
T/G:Phạm Hổ
Phần 1 : Tai ai tinh
PhÇn 2: BÐ nµo giái
Phần 3: BÐ træ tµi
"Bé yêu thơ "
Tai ai tinh
phần 1
Bài thơ " Thuyền giấy"
Bé nào giỏi
Phần 2
Đàm thoại
Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
Trong bài thơ nói về cái gì?
Chiếc thuyền đã đi như thế nào?
Bạn nhỏ có cảm xúc như thế nào khi chạy theo thuyền
Bạn nhỏ đã tưởng tượng ra điều gì khi nhìn thuyền trôi đi?

Bé trổ tài
phần 3
Kính chúc các cô mạnh khoẻ!