dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an thi nghiem ao tiet 9 vat ly 9 mien phi,tai lieu thi nghiem ao tiet 9 vat ly 9 mien phi,bai giang thi nghiem ao tiet 9 vat ly 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/3/2014 9:56:19 PM
Filesize: 0.35 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Dây constantan d = 0,1mm dài 18 vòng
Dây Nicrom d = 0,1mm dài 18 vòng