dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập đọc mien phi,tai lieu Tập đọc mien phi,bai giang Tập đọc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 8:22:49 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA AN 1
Môn: Tập đọc
Giáo viên: Nguyễn Thị Tường Vân.
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ, thăm lớp 5D
Năm học: 2014 - 2015
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
Bài cũ
Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
1. Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp ?
2. Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào ?
3.Nêu nội dung bài.
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài
+ Từ ngữ :
+ Nội dung :
đảo Xi-xin
64
boong tàu
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài
+ Từ ngữ:
+ Nội dung:
đảo Xi-xin
dong buồm
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
+ Từ ngữ:
+ Nội dung:
đảo Xi-xin
Luyện đọc theo cặp
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thủy
thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết
tặng vật của ông, đòi giết ông.
1/ Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển ?
Thảo luận cặp:
2. Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời ?
Khi A-ri-ôn hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu , say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.
Đọc lại toàn bài và trả lời các câu hỏi:
3. Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào ?
Cá heo đáng yêu, đáng quý vì biết thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ; biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển. Cá heo là bạn tốt của người.
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài
+ Từ ngữ:
+ Nội dung:
Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người.
đảo Xi-xin
Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
Tập đọc: Tiết 13
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài
+ Từ ngữ:
+ Nội dung:
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với con người.
đảo Xi-xin
Luyện đọc:
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.