dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập đọc mien phi,tai lieu Tập đọc mien phi,bai giang Tập đọc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 8:34:41 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trân trọng kính chào quý thầy cô và các em học sinh
Giáo viên: LÊ MINH PHÀN
MÔN DẠY :TẬP ĐỌC
Lớp 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BA
Ông Lìn đã lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước;
cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây
số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Bài cũ:
Ông Lìn đã làm thế nào để đưa được nước về thôn?
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nước?
Ông Lìn đã lặn lội đến các xã bạn học cách trồng
cây thảo quả về hướng dẫn cho bà con cùng trồng.
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Ca dao về lao động sản xuất
Tập đọc:
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
A/Luyện đọc
thánh thót
, đắng cay
bừa cạn
, cày sâu
, ruộng hoang
đá mềm
, biển lặng
Từ ngữ
thánh thót
trông
công lênh
chân cứng đá mềm
Cày đồng đang buổi ban trưa,
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên,biển lặng mới yên tấm lòng.


Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
1 /Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả,lo lắng của người nông dân trong sản xuất?
*Những hình ảnh nói lên nỗi vất vả: Cày đồng vào buổi trưa,
mồ hôi rơi như mưa xuống ruộng. Bưng bát cơm
đầy,ăn một hạt dẻo thơm, thấy đắng cay muôn phần.
B/ Tìm hiểu bài
*Sự lo lắng: Đi cấy còn trông nhiều bề:
Trông trời, trông đất, trông mây. Trông mưa, trông nắng,
trông ngày, trông đêm.Trông cho chân cứng,
đá mềm. Trời yên, biển mới yên tấm lòng.
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc :
Ca dao về lao động sản xuất
2/ Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân ?
Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
3/ Tìm những câu thơ ứng với mỗi nội dung dưới đây:
a/Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày.
Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
b/Thể hiện quyết tâm trong lao động sản xuất.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.
c/ Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Người nông dân lao động vất vả trên đồng ruộng
để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Các bài ca dao này nói lên điều gì?

Nội dung
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
ĐỌC DIỄN CẢM
Ca dao về lao động sản xuất
Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm,
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng.

Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
C/Luyện: Học thuộc lòng
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Ơn trời
mưa nắng phải thì,


nơi thì cày sâu.
chẳng quản lâu đâu,
, ngày sau cơm vàng.
tấc vàng bấy nhiêu.
Nơi thì bừa cạn,
Ngày nay nước bạc
Công lênh
Ai ơi,
đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất,
C/Luyện :Học thuộc lòng
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
C/Luyện: Học thuộc lòng
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Người ta đi cấy
lấy công ,
Tôi nay đi cấy
còn trông nhiều bề.
Trông trời,
trông đất, trông mây,
Trông mưa,
trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho
chân cứng đá mềm,
Trời yên,
biển lặng mới yên tấm lòng.
C/Luyện :Học thuộc lòng
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
C/Luyện: Học thuộc lòng
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Ngoài các bài ca dao trên em còn biết câu ca dao nào nói về lao động sản xuất?
Hãy đọc cho các bạn cùng nghe
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Em phải làm gì để nhớ ơn những người nông dân lao động vất vả trên đồng ruộng?
Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
Tập đọc:
Ca dao về lao động sản xuất
Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự tiết
Tập đọc lớp 5