dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập đọc mien phi,tai lieu Tập đọc mien phi,bai giang Tập đọc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 8:33:47 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
10p
TẬP ĐỌC
Bầm ơi
Giáo viên : Hiền Minh
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm…

Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
Đon: bó (dùng trong các trường hợp: đon mạ, đon lúa,…)
Khe:đường nước chảy hẹp giữa hai vách núi hoặc sườn dốc.
Mưa phùn:mưa hạt nhỏ kéo dài nhiều ngày kèm theo gió bấc.
Luyện đọc diễn cảm
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm …
Bầm ơi có rét không bầm?
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!

Dặn dò:
- Học thuộc lòng và đọc diễn cảm bài thơ
Chuẩn bị bài: Út Vịnh