dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Tập đọc mien phi,tai lieu Tập đọc mien phi,bai giang Tập đọc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/21/2017 8:32:35 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ tư, ngày 17 tháng 9 năm 2014
Tập Đọc
Bài cũ
Những con sếu bằng giấy
Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào ?
Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?
Nêu nội dung bài ?
GV: LÊ MINH PHÀN
Bài mới
Bài ca về trái đất

Định Hải
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- vờn sóng biển
- vàng
- đẫm hương thơm
- thắm sắc
- bom H, bom A
+ hải âu
+ bom H
+ bom A
+ năm châu
+ khói hình nấm
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- vờn sóng biển
- vàng
- đẫm hương thơm
- thắm sắc
- bom H, bom A
+ Hải âu
+ Bom H
+ Bom A
+ Năm châu
+ Khói hình nấm
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- vờn sóng biển
- vàng
- đẫm hương thơm
- thắm sắc
- bom H, bom A
+ hải âu
+ bom H
+ bom A
+ năm châu
+ khói hình nấm
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- vờn sóng biển
- vàng
- đẫm hương thơm
- thắm sắc
- bom H, bom A
+ hải âu
+ bom H
+ bom A
+ năm châu
+ khói hình nấm
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- vờn sóng biển
- vàng
- đẫm hương thơm
- thắm sắc
- bom H, bom A
+ hải âu
+ bom H
+ bom A
+ năm châu
+ khói hình nấm

Nội dung, ý nghĩa ?
Mọi người hãy sống vì hòa bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.
Luyện đọc diễn cảm :
Trái đất này / là của chúng mình
Quả bóng xanh / bay giữa trời xanh.

Trái đất trẻ / của bạn trẻ năm châu
Vàng, trắng, đen /..dù da khác màu.

Bom H, bom A / không phải bạn ta
Tiếng hát vui / giữ bình yên trái đất
Tiếng cười ran / cho trái đất không già.