dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an tài nguyên đất, sinh vật, rừng mien phi,tai lieu tài nguyên đất, sinh vật, rừng mien phi,bai giang tài nguyên đất, sinh vật, rừng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/24/2014 3:49:07 PM
Filesize: 4.96 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tài nguyên sinh vật & rừng, đất
Nhóm 4
 Tài nguyên thiên nhiên gồm 2 loại tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh.
Tài nguyên sinh vật, đất, rừng thuộc loại tài nguyên tái sinh.

Tài nguyên
+ Đất
+Nước
+Rừng
+Năng lượng
+Tài nguyên sinh vật
+khoáng sản
+Nhiên liệu hóa thạch
Tài nguyên tái sinh
Tài nguyên không tái sinh
A.
TÀI NGUYÊN SINH VẬT
KHÁI NIỆM:
Tài nguyên sinh vật bao gồm động vật, thực vật, các vi sinh vật sống trong môi trường.
Gồm:
Thực vật
Động vật
Vi sinh vật
Tài nguyên sinh vật có giá trị
Đảm bảo sự hạt động của các chu trình: sinh địa hóa, vật chất,….
Duy trì chức năng sinh thái
Cung cấp các vốn gen quý cho khoa học kĩ thuật.
Cân bằng hệ sinh thái.
…..
B.
TÀI NGUYÊN
RỪNG
Tài nguyên rừng là một phần của tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên tái tạo được. Nhưng nếu sử dụng không hợp lý, tài nguyên rừng có thể bị suy thoái không thể tái tạo lại
Tài nguyên RỪNG có tác dụng:
Cung cấp
nguồn gỗ, củi.


● Ðiều hoà khí hậu, tạo ra oxy.
Ðiều hoà nước
Nơi cư trú động của động, thực vật và
tàng trữ các nguồn gen quý hiếm
Rừng cung cấp gỗ, củi
Cung cấp oxi, điều hòa khí hậu
THỰC TRẠNG:
Hiện tại diện tích rừng trên thế giới còn tương đương 4/5 diện tích rừng vào đầu thế kỷ thứ 18 .
Rừng đang bị suy thoái nghiêm trọng 
Rừng đang bị suy thoái
Thực trạng rừng Việt Nam hiện nay
Diện tích rừng Việt Nam chỉ còn bao phủ 9,18 triệu ha (khoảng 27,7%) .
Rừng Việt Nam có khoảng 12.000 loài cây có mạch, 10% là đặc hữư . 800 loài rêu, 600 loài nấm lớn . 2300 loài cây lương thực thực phẩm, thức ăn gia súc, lấy gỗ, tinh dầu; gần 1500 loài cây dược liệu .
Tăng mật độ cây xanh
TRỒNG RỪNG
TÀI NGUYÊN ĐẤT
Đất là vật thể tự nhiên tương đối độc lập 
được hình thành do kết quả tác động tổng hợp của các yếu tố: đá mẹ, động thực vật, khí hậu, địa hình, thời gian và yếu tố tác động của con người. Con người tác dộng làm that đổi tính chất của đất, thậm chí tạo ra những loại đát chưa có trong tự nhiên.
Các chức năng cơ bản của đất:
Là môi trường để con người và sinh vật trên cạn sinh trưởng và phát triển
Là địa bàn cho các quá trình biến đổi và phân hủy các phế thải khoáng và hữu cơ.
Là nơi cư trú cho các động, thực vật trong đất.
là địa bàn để xây dựng các công trình kinh tế, cư trú, văn hóa, an ninh và quốc phòng.
Là địa bàn để lọc và cung cấp nước.
Tình hình đất Việt Nam hiện nay
 Quỹ đất của Việt Nam là 33.123.000 ha . Diện tích đất bình quân trên đầu người là 0,46 ha/ người
Tỉ lệ:
    Ðồng bằng Sông Hồng đã sử dụng 93% quỹ đất .
            Ðồng bằng Sông Cửư Long đã sử dụng 82% quỹ đất .
            Ðồng bằng Nam Bộ còn khoảng 34% quỹ đất .
            Tây Nguyên còn khoảng 76%quỹ đất .
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN
THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC BUỔI HỌC THÀNH CÔNG
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE THẦY & CÁC BẠN