dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAỦO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM mien phi,tai lieu SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAỦO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM mien phi,bai giang SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAỦO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/30/2014 7:51:06 AM
Filesize: 1.22 M
Download count: 57
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Bài 7.
Sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
- Mario là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng
10 ngón
Màn hình chính của phần mềm Mario
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống
Bảng chọn Student: Cài đặt thông tin học sinh
Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để luyện gõ phím
Các mức luyện tập:
1- Dễ
2- Trung bình
3- Khó
4- Mức luyện tập tự do
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
Mario có nhiều bài luyện tập khác nhau:
Bài chỉ luyện tập các phím ở hàng cơ sở
Bài luyện thêm các phím ở hàng trên
Bài luyện thêm các phím ở hàng dưới
Bài luyện thêm các phím ở hàng số
Bài luyện thêm các phím kí hiệu
Bài luyện tập kết hợp toàn bộ các phím
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
a. Đăng kí người luyện tập
1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm;
2. Nháy phím W hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn dòng New.
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
3. Nhập tên của mình
4. Nhập xong nháy chuột tại nút DONE
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
b. Nạp tên người luyện tập
1. Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn Load.
2. Nháy chuột để chọn tên.
3. Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
c. Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập
1. Gõ phím E hoặc nháy chuột tại mục Student, chọn Edit.
2. Đặt mức WPM
3. Chọn người dẫn đường
4. Nháy DONE để xác nhận và đóng cửa sổ hiện thời
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
d. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
Với mỗi bài học còn có 4 mức luyện tập:
+ Mức 1: Mức đơn giản nhất
+ Mức 2: Mức luyện tập trung bình.
WPM cần đạt được là 10
+ Mức 3: Mức luyện tập nâng cao. WPM cần đạt được là 30
+ Mức 4: Mức luyện tập tự do.
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
d. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
1. Nháy Lessons và dùng chuột chọn bài học đầu tiên.
2. Chọn mức luyện tập cụ thể bằng cách gõ một phím (từ 1 đến 4) hoặc nháy biểu tượng tương ứng.
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
e. Luyện gõ bàn phím
+ Keys Type: Số kí tự đã gõ.
+ Errors: Số lần gõ bị lỗi.
+ Word/Min: WPM đã đạt được của bài học.
+ Goal WPM: WPM cần đạt được.
+ Accuracy: Tỷ lệ gõ đúng.
Chuyển sang bài tiếp theo
Quay về màn hình chính
+ Lesson Time: Thời gian luyện tập.
* Chú ý:
dụng phần mềm mario để luyện gõ phím
Bài 7.
g. Thoát khỏi phần mềm
Nhấn phím Q hoặc chọn File -> Quit.