dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sự đa dạng sinh học mien phi,tai lieu sự đa dạng sinh học mien phi,bai giang sự đa dạng sinh học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2014 4:08:29 PM
Filesize: 12.75 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SU? DA DA?NG SINH HO?C TR�N TRA?I D�?T
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Bài thảo luận:
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG
Nhóm thực hiện: Nhóm 6 6
GVHD: DƯƠNG CÔNG VINH
PH�`N I:
TƠ?NG QUAN V�` DA DA?NG SINH HO?C
là những gen
chứa đựng
trong các loài
1. Định nghĩa

2. Các mức độ của đa dạng sinh học
2. Các mức độ của đa dạng sinh học
Chỉ sự khác biệt về gen giữa các quần thể sống cách ly địa lý.
Chỉ sự khác biệt về gen giữa các cá thể trong cùng một quần thể.
Chỉ mức độ phong phú về số lượng loài hoặc số lượng loài hoặc số lượng các phân loài (loài phụ) trong một sinh cảnh hay một vùng nhất định.
2. Các mức độ của đa dạng sinh học
ĐA DẠNG LOÀI
2. Các mức độ của đa dạng sinh học
Là sự đa dạng của một khu vực ở mức độ Hệ sinh thái.
ĐA DẠNG HỆ SINH THÁI
Phân bố ĐDSH trên thế giới
3.Đa dạng sinh học ở Việt Nam
3.Đa dạng sinh học ở Việt Nam
ĐA DẠNG DI TRUYỀN
Thực vật
Động vật
Theo Jucovski (1970), VN là một trong 12 trung tâm nguồn gốc giống cây trồng của thế giới
16 nhóm loài cây trồng khác nhau
800 loài cây trồng với hàng nghìn giống khác nhau
14 loài gia súc và gia cầm
20 giống lợn
1 giống cừu
4 giống thỏ
3 giống ngựa, bồ câu, hươu và nai
NH gen cây trồng quốc gia
đang bảo tồn 12.300 giống của 115 loài cây trồng
3.Đa dạng sinh học ở Việt Nam
ĐA DẠNG LOÀI
3.Đa dạng sinh học ở Việt Nam
ĐA DẠNG LOÀI
Khu hệ thực vật: 19.357 loài.
Khu hệ động vật: 9.325 loài
3.Đa dạng sinh học ở Việt Nam
ĐA DẠNG HST
PH�`N II:
GIA? TRI? CU?A DA DA?NG SINH HO?C
RU`NG VA`NG-BIấ?N BA?C
LA` GIA? TRI? CU?A
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
GIÁ TRỊ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Giá trị trực tiếp
a)
1.1. Cung cấp lương thực
1. Giá trị trực tiếp
Động vật
Nguồn đạm
Thực vật
1. Giá trị trực tiếp
1.2. Cung cấp gỗ
1. Giá trị trực tiếp
1.3. Cung cấp song mây
Là nguồn tài nguyên quan trọng thứ hai để xuất khẩu.
Có nhiều ở Nam và Đông Nam Á
Năm 2010,Việt Nam xuất khẩu song mây đạt gần 200 triệu USD.
1. Giá trị trực tiếp
Sa van,rú bụi,phế phẩm nông nghiệp
Sinh khối thực vật có nhiều gluxit:hạt ngũ cốc,củ cải đường,mía….
Sinh khối chứa nhiều dầu:cây cải dầu,dừa dầu,hoa hướng dương,…
ở Việt Nam,phần lớn dân lấy củi từ rừng dùng trong sinh hoạt hàng ngày(Yên Bái,Cao Bằng,Sơn La,….)
1.4. Cung cấp chất đốt
1. Giá trị trực tiếp
1.5. Cung cấp dược liệu
1. Giá trị trực tiếp
Các loài hoa có giá trị kinh tế lớn như:
Hoa Lan:1,5 triệu đồng/1 cành
Năm 2005:thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu cây cảnh đạt hơn 2,5 triệu USD.
Thủy tiên:60.000 đồng/1 chậu
1.4. Cung cấp hoa và cây cảnh
2. Giá trị gián tiếp
2.1. Giá trị sinh thái
2. Giá trị gián tiếp
Thức ăn
Động vật
Cây xanh
2. Giá trị gián tiếp
2. Giá trị gián tiếp
các khu vực đầm lầy,rừng hoạt động như hệ thống lọc nước.
Lũ lụt xuất hiện đột ngột ở Việt Nam trong những năm gần đây là hậu quả của việc chặt phá rưng bừa bãi,quá mức.
Thực vật
Động vật
vi sinh vật
2. Giá trị gián tiếp
Điều hòa
không khí
2. Giá trị gián tiếp
2. Giá trị gián tiếp
Sự bốc hơi nước của nước vào không khí góp phần tạo ra mưa;
Cây đảm bảo cho chu trình CO2 .mất rừng làm cho lượng CO2 tăng cao,từ đó làm nhiệt độ trái đất tăng
=>biến đổi khí hậu toàn cầu
Điều hòa
không khí
2. Giá trị gián tiếp
làm sạch
môi trường
2. Giá trị gián tiếp
2. Giá trị gián tiếp
Giá trị tiêu khiển, giải trí.
2. Giá trị gián tiếp
Giá trị giáo dục & nghiên cứu khoa học
GD, NC
khoa học
Gen
Học tập,
ngoại khóa
Giá trị
Phi vật thể
Nguồn lương thực,thực phẩm
Nguồn thuốc mới
Nguồn năng lượng mới
4
Ứng dụng trong CNSH
TƯƠNG
LAI
3. Giá trị lựa chọn cho tương lai
Thank You !
CA?M ON TH�`Y CƠ VA` CA?C BA?N DA~ CHU? Y? LA?NG NGHE !!!!!!!!!!! ^_^