dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Su 8 mien phi,tai lieu Su 8 mien phi,bai giang Su 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/9/2014 7:10:49 AM
Filesize: 4.37 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1
2
Lược đồ nước Nhật
3
4
Thiên Hoàng Minh Trị.
(1852-1912)
5
6
Kinh tế
- Thống nhất tiền tệ.
- Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
- Tăng cường phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng…
7
Chính trị - xã hội
- Bãi bỏ chế độ nông nô.
- Đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm quyền.
8
Giáo dục
- Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc
- Chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật.
- Cử học sinh ưu tú đi du học phương Tây.
9
Quân sự
- Quân đội tổ chức,huấn luyện theo kiểu phương Tây.
- Thực hiện chế độ nghĩa vụ.
- Chú trọng sản xuất vũ khí.
10

11
12

Yataro Iwasaki- người đặt nền móng cho Mit - xui
Matsukata Masaoyoshi Người sáng lập công ti Mitsubisi
13
Một số thành tựu nổi bật
14
15
16
17
18
Một số hình ảnh về đất nước và con người Nhật Bản
19
Một số hình ảnh về đất nước và con người Nhật Bản
20
21
Bài tập giải ô chữ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1) Tên loài hoa biểu tượng cho đất nước Nhật Bản (9 chữ)
22
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2) Đây là tên thường đặt trước tên của vua Minh Trị (10 chữ)
Bài tập giải ô chữ
23
Bài tập giải ô chữ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3) Tên chỉ chung các vua thời phong kiến Nhật Bản (9 chữ)
I
H
T
24
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
4) Tên gọi một quốc gia bị quốc gia khác xâm lược và đô hộ (8 chữ)
Bài tập giải ô chữ
G
I
H
T
25
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
5) Thủ đoạn của giai cấp thống trị Nhật bản đối với nhân dân lao động? (11 chữ)
Bài tập giải ô chữ
G
I
H
T
26
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
6) Tên tổ chức chính trị lãnh đạo nhân dân Nhật Bản đấu tranh (4 chữ)
Bài tập giải ô chữ
G
I
H
T
B
P
Á
T
27
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
7) Đây là tên cuộc cải cách của Minh Trị và năm tiến hành cải cách (10 chữ)
Bài tập giải ô chữ
G
I
H
T
B
P
Á
T
28
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bài tập giải ô chữ
G
I
H
T
B
P
Á
T
29
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bài tập giải ô chữ
N
G
I
H
T
B
P
Á
T