dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 7 bài 10 nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước mien phi,tai lieu sử 7 bài 10 nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước mien phi,bai giang sử 7 bài 10 nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2014 1:14:27 PM
Filesize: 7.28 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chương II
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ
( Thế kỉ XI – XII )
Lý Thái Tổ (1010-1028)
Lý Thái Tông(1028- 1054)
Lý Thánh Tông(1054- 1072)
Lý Nhân tông ( 1072 -1127)
Lý Thần tông (1128 -1138)
Lya Anh tông (1138 -1175)
Lý Cao Tông (1176 -1210)
Lý Huệ Tông (1211 -1224)
Lý Chiêu Hoàng (1224 -1225)

Tiết 16: Bài 10
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII )
Tiết 14 - Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
1.Sự thành lập nhà Lý
a. Bối cảnh ra đời nhàLý
b. Tổ chức và xây dựng bộ máy chính quyền thời Lý
Em hãy cho biết tình hình nước ta cuối thời Tiền Lê ?
Sau khi Lê Long Đĩnh chết , quan lại trong triều tôn ai làm vua?

Lý Công Uẩn là ai?

Tại sao Lý Công Uẩn được tôn làm vua?


Sau khi lên ngôi vua Lý Công Uẩn đã làm gì?
Lý Công Uẩn sinh 12-2 năm Giáp Tuất (974), người châu Cổ Pháp (Từ Sơn-Bắc Ninh) mẹ chết khi ông còn nhỏ, làm con nuôi nhà sư Lý Khánh Văn, theo học ở chùa Lục Tổ của sư Vạn Hạnh. Sau đó làm quan cho nhà Lê, giữ đến chức Điện tiền chỉ huy sứ. Ông là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng.
ĐẠI LA
HOA LƯ
THĂNG LONG
Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư…thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền), ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt  đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào?


Tại sao Lý Công Uẩn quyết định rời đô về Đại La và đổi tên thành Thăng Long?
Hình rồng bay
Bản đồ kinh thành Thăng Long
Kinh đô Thăng Long
Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII )
Tiết 14 - Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
1. Sự thành lập của nhà Lý
Bối cảnh ra đời nhà Lý
Tổ chức và xây dựng chính quyền thời Lý
Việc dời đô về Thăng Long của vua Lý nói lên ước nguyện gì của cha ông ta?
-
Vua
Quan Đại Thần
Quan Van
Quan Vo~
24 Lộ
Phu?
Huyện
Huong Xa~
Vua
Tha?i Su, Da?i Su
Quan Van
Quan Vo~
10 Lộ
Phủ, Châu
Nha` Ly?
Nhà Tiền Lê
Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ ( Thế kỉ XI – XII )
Tiết 14 - Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
1. Sự thành lập của nhà Lý
a. Bối cảnh ra đời nhà Lý
b. Tổ chức và xây dựng chính quyền thời Lý
2. Luật pháp và quân đội
a. Luật pháp
b. Quân đội
c. Chính sách đối nội và đối ngoại
Lính bảo vệ cung và sau cả hoạn quan không tự tiện vào cung cấm. Nếu ai vào sẽ bị tội chết. Người canh giữ không cẩn thận để người khác vào cũng bị tội chết.
Ai bán hoàng nam làm nô bộc tư gia phạt 100 trượng thích 20 chữ vào mặt
- Ăn trộm trâu phát 100 trượng lấy 1 đền 2
Ăn trộm dùng sức lấy của người ta phạt 100 trượng, chưa lấy được nhưng làm người ta bị thương sử tội lưu


Em hãy cho biết bộ luật Hình thư bảo vệ ai? Cái gì?

Quân đội nhà Lý gồm mấy bộ phận?
Là bộ phận nào?

Cấm quân và quân dịa phương được tuyện dụng như thế nào? Làm nhiệm vụ gì?

Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội thời Lý
?

Nhà lý đã thi hành chủ trương gì để bảo vệ khối doàn kết dân tộc?
Chính sách đối ngoại của nhà Lý như thế nào?
Em có nhận xét gì về các chủ trương của nhà Lý ?
Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước ta là gì?
Câu hỏi 1
Đại Việt
Kinh đô của nước Đại Việt được đặt tên là gì?
Câu hỏi 2
Thăng Long
Về quân đội: nhà Lý thi hành chính sách gửi binh về nhà nông cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng gọi là chính sách gì?

Câu hỏi 3
Chính sách "ngụ binh ư nông"
B
?
L
I
N
H
N
I
H
D

N
O
H

L
N
T
H
I

?
U
H
N
T
G
L
O
N
G
N
A
H
T
T
H
H
N
Ì
H
T
H
U
?
N
H
N
Ì
G
B
TRỊ CHOI Ơ CH?
U
N
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đây là chính sách quan hệ ngoại giao
của Đại Việt với nhà Tống và Champa?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
N
G
N
U
1
2
3
4
5
6
7
Tên một bộ luật ra đời năm 1042
dưới thời Lý?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
N
U
N
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đây là tên kinh đô của nước
Đại Việt dưới thời Lý?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
N
G
U
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sau khi lên ngôi vua Lý Công Uẩn
đặt niên hiệu là gì?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
U
I
H
N
1
2
3
4
5
6
Người chỉ huy cuộc kháng chiến
chống Tống năm 981?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
H
N
B
Ơ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ông là người có tài, đánh đâu thắng
đấy được nhân dân ủng hộ và tôn ông
là Vạn Thắng Vương, ông là ai?
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
B
Ơ
Từ khóa có 4 từ gồm 12 chữ cái
Gợi ý: Đây là chính sách quân đội
dưới thời Lý.
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
H?T GI?
02
01
00
B?T D?U
N
N
U
N
G
?
?
N
Ơ
I
B
G
H
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
*Đối với bài học ở tiết này
Nắm sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý, nội dung bộ luật Hình Thư và tổ chức quân đội.
Làm bài tập trong SGK,SBT.
*Đối với bài học tiết sau:
-Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta như thế nào?
-Nhà Lý đã có chủ trương và đối phó ra sao?

Chuẩn bị và dặn dò học sinh
BàI HọC KếT THúC, chân thành cảm ơn!