dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sử 11 bài 9 mien phi,tai lieu sử 11 bài 9 mien phi,bai giang sử 11 bài 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/30/2014 8:58:55 AM
Filesize: 5.56 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KÍNH CHÀO

THẦY CÔ

VÀ TẤT CẢ

CÁC EM
TRƯỜNG THPT NAM GIANG
----------  -----------

GVTH : NGUYỄN ĐỨC AN
TỔ : SỬ - ĐỊA - GDCD
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)
BÀI 9
EM BIẾT GÌ VỀ NƯỚC NGA?
TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
1
EM HÃY KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG?
- Chính trị:
+ Nga là một nhà nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nicôlai II
+ Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.
Kinh tế: suy sụp, nạn đói xảy ra nhiều nơi…
Xã hội: đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ…
EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ TÌNH HÌNH NƯỚC NGA?
NGA HOÀNG NICÔLAI II VÀ HOÀNG HẬU ALEXANDRA

Nước Nga trở thành nơi
tập trung các mâu thuẫn gay
gắt của thời đại... Phong trào phản
đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ
Nga hoàng lan rộng khắp cả nước.
Nước Nga đã tiến sát tới một
cuộc cách mạng.
TỪ CM THÁNG HAI ĐẾN CM THÁNG MƯỜI
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
2
CÁCH MẠNG THÁNG HAI
B
NHỮNG DIỄN BIẾN, KẾT QUẢ CỦA CM THÁNG HAI 1917 Ở NGA?
Diễn biến: Tháng 2/1917, cách mạng tháng Hai bùng nổ và giành thắng lợi.
Kết quả: chế độ Nga hoàng bị lật đổ, chính quyền thiết lập: Xô viết và chính phủ lâm thời tư sản.
Tính chất: là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
VÌ SAO CM THÁNG HAI ĐƯỢC
COI LÀ CM DCTS KIỂU MỚI?
Công nhân và binh lính nổi dậy chiếm các công sở
Bãi công tại Pê-tơ-rô-grat 2/1917
- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich đề ra kế hoạch tiếp tục làm cuộc cách mạng
Ngày 24/10 khởi nghĩa nổ ra tại Pê-tơ-rô-grat đến ngày 25/10 thì giành thắng lợi.
Đầu năm 1918, Cách mạng giành thắng lợi trên toàn nước Nga rộng lớn.
Tính chất: là cuộc Cách mạng XHCN
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
A
TỪ CM THÁNG HAI ĐẾN CM THÁNG MƯỜI
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
2
VÌ SAO NƯỚC NGA PHẢI TIẾN HÀNH THÊM MỘT CUỘC CÁCH MẠNG 1917?
NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917?
TẤN CÔNG CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG
III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ
EM HÃY CHO BIẾT Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917?
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga – nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
- Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

“Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười và rút ra tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười
Tính chất:
Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
Nội Dung
Nhiệm vụ
Lãnh đạo
Lực lượng
tham gia
Cách mạng tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiến
Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)

Quần chúng nhân dân
Chính quyền
thành lập
Song song hai chính quyền
( TS và VS)
Cách mạng tư sản tháng Mười
Lật đổ chính phủ tư sản
Đảng Bôn-sê-vích (GCVS)
Quần chúng nhân dân
Của GC vô sản và nhân dân
CÁM ƠN

THẦY CÔ

VÀ TẤT CẢ

CÁC EM