dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an STEROID mien phi,tai lieu STEROID mien phi,bai giang STEROID mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/27/2014 10:08:35 PM
Filesize: 1.92 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HỌC PHẦN HÓA H?U CO
STEROID
MỤC TIÊU
* Trình bày được cấu hình cơ bản của khung Steroid.
* Thực hiện đánh số thứ tự trên khung.
* Vẽ được các cấu dạng của khung.
* Áp dụng cho các cấu hình của Sterol, Acid mật, Hormon sinh dục, Hormon Thượng thận.

1. ĐỊNH NGHĨA
Steroid là 1 nhóm hợp chất có cấu trúc tương tự nhau và có trong thực vật và động vật. Steroid bao gồm các hợp chất : Sterol, vitamin D, acid mật, các hormon sinh dục, các hormon tuyến thượng thận, các hidrocacbon gây ung thư và 1 số Sapogenin
Steroid là những hợp chất có khung carbon Cyclopentanoperhydrophenantren
Theo Diels (1927) nếu Hydro hóa các steroid có xúc tác Selen ở 3600C thì tạo thành 1 hydrocarbon thơm là 3`-Metyl-1,2- cyclopentenophenantren gọi là hydro carbon Diels
Tùy thuộc các nhóm thế có trên khung 1,2- Cyclopentanoperhydrophenantren mà có các khung steroid no như :
2. HÓA HỌC LẬP THỂ CỦA STEROID
2.1.Đánh số trên khung steroid

Khác với cách đánh số trên vòng phenantren, đánh số trên khung steroid được qui định như công thức I. Nếu trên khung steroid có các mạch carbon thì đánh số lần lượt tiếp theo các nguyên tử carbon trên mạch carbon đó theo qui định
Đánh số trên khung cholestan
2.2.Cấu hình và danh pháp của khung Steroid:
2.2.1.Cấu hình và danh pháp của khung Steroid
Khung Steroid (cấu hình của nhân) có 6 nguyên tử Carbon bất đối xứng (Vị trí 5,8,9,10,13,14) do đó có 26 = 64 đồng phân quang học. Khung Steroid có các vòng 6 cạnh A,B,C và vòng 5 cạnh D

Vòng B và C luôn có vị trị trans với nhau

Vòng A và B; C và D có thể Cis hoặc trans với nhau
Các khung Steroid no có nguồn gốc thiên nhiên chia làm 2 dãy :
Dãy cholestan : vòng A/B ở vị trí trans; vòng B/C và C/D ở vị trí trans. Những steroid là dẫn xuất của cholestan còn gọi là dãy 5? hoặc dãy allo.
Dãy Coprostan : vòng A/B ở vị trí cis; vòng B/C và C/D ở vị trí trans. Những steroid là dẫn xuất của Coprostan còn gọi là dãy 5? hoặc dãy normal.
Trong cả 2 dãy trên có nhóm metyl ở vị trí C10 và C13 luôn ở trên mặt phẳng của vòng và biểu diễn bằng đường liền nét.
Nguyên tử Hydro tại C5 ở phía dưới mặt phẳng trong dãy Cholestan (biểu diễn bằng đường nét rời). Cấu hình Carbon này gọi là cấu hình 5?. Như vậy trong dãy Cholestan nhóm metyl ở vị trí C10 và nguyên tử Hydro ở vị trí C5 v?i cấu hình trans.
Trong dãy coprostan, nguyên tử Hidro ở vị trí C5 có vị trí cis ( ở trên mặt phẳng vòng) so với nhóm CH3 ở vị trí C10 được biểu diễn bằng đường liền nét, có cấu hình 5?.

Các nguyên tử Hidro trên C8 và C9 luôn có vị trí trans với nhau. Nguyên tử Hidro trên C14 và nhóm CH3 ở vị trí C13 luôn có vị trí trans.

Mạch nhánh R gắn vào C17 ở trên mặt phẳng, cùng vị trí cis với 2 nhóm CH3 ở vị trí C10 và C13.
Cholestan Coprostan
2.2.2.Cấu hình và danh pháp của các nhóm thế có trên khung Steroid
Nhóm -OH ở vị trí C3. Ví dụ phân tử Cholestanol và Cholesterol

Nhóm -OH ở trên mặt phẳng vòng có vị trí cis so với nhóm -CH3 ở vị trí C10 thuộc cấu hình ?.
Nhóm -OH ở phía dưới mặt phẳng vòng thuộc cấu hình ? hay epi.
Các Steroid thiên nhiên đều có OH với cấu hình ?. chúng thuộc dãy ?
Tiếp đầu ngữ ? luôn chì vị trí của nhóm thế ở trên mặt phẳng vòng.
3 ? - Cholestanol
3 β – Cholestanol
2.2.3.Cấu dạng của Steroid
Các vòng Cyclohexan trong khung Steroid đều có cấu dạng "ghế"
Cholestan và coprostan có cấu dạng như sau:
Cholestan : A/B trans, B/C trans, C/D trans
Coprostan : A/B cis, B/C trans, C/D trans
3. STEROL
Sterod có trong mỡ và dầu thực vật, là những chất kết tinh. Trong phân tử chứa chức alcol.

Sterol tồn tại dạng tự do hoặc dạng este với các acid béo cao.
Cholesterol, cholestanol, coprotanol (coprosterol) laø nhöõng sterol ñoäng vaät (zoosterol).

Ergosterol, Stigmasterol laø nhöõng sterol thöïc vaät (phitosterol)

Coù nhöõng sterol taùch ñöôïc töø naám, moác goïi laø caùc sterol vi sinh.
3.1. Cholesterol
Cholesterol có công thức phân tử C27H46O tinh thể, nhiệt độ nóng chảy ở 1490C, quang hoạt [?]D = -390. Cholesterol có trong mật, trong dầu gan cá, trong não bộ, trong cột sống.
Trong phân tử có 1 liên kết đôi ở C5 = C6 , có 1 nhóm OH ở vị trí C3, có 8 carbon phi đối xứng ở C3, C8, C9, C10, C13,C14, C17 và C20.
Có 2 nhóm metyl ở C10 và C13, có 1 dây thẳng C8H17 tại C17.
Cholesterol giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành cấu trúc tế bào và các kích thích tố (Hormon), vì không tan trong nước, cholesterol nối kết với lipoprotein LDL (Low- Density Lipoprotein) và HDL (High - Density Lipoprotein) để lưu hành trong máu. LDL có nhiệm vụ chuyển cholesterol tới các tế bào, HDL chuyển cholesterol về gan để bài tiết. Vậy khi lượng LDL nhiều hơn HDL thì tỷ lệ cholesterol trong máu sẽ tăng lên gây các triệu chứng bệnh tim mạch nguy hiểm.
3.2. Ergosterol
Ergosterol có công thức phân tử C28H44O tinh thể, nhiệt độ nóng chảy ở 1630C, quang hoạt [?]D = -1300.
Có 3 liên kết đôi tại C5 = C6, C7 = C8, và C22 = C23. có 1 nhóm OH tại C3. có 2 nhóm metyl ở C10 và C13, có 1 nhóm metyl ở C24. có 1 dây thẳng C9H17 tại C17
3.3. Vitamin D
Dưới tác dụng của ánh sáng. Ergosterol hấp thụ tia tử ngoại tạo thành hợp chất có tác dụng chống bệnh còi xương. Hợp chất này gọi là Calciferol hay Vitamin D1. nhưng đem kết tinh phân đoạn thu được 2 chất có phân tử lượng giống nhau là Calciferol và Lumisterol. Calciferol tinh khiết này gọi là vitamin D2 hoặc ergoscalciferol.
Vitamin D2
Các vitamin D có chức năng chuyển hóa Calci và
Phospho trong cơ thể
3.4. Stigmasterol
Công thức phân tử C29H48O. nhiệt độ nóng chảy 1700C, quang hoạt và [?]D = 400.

Stigmasterol có trong dầu đậu nành và tồn tại dưới dạng acetat.

Stigmasterol có 2 liên kết đôi ở vị trí C5 = C6 và C22 = C23.

4. CÁC ACID MẬT
Acid mật có trong túi mật. Acid mật thường ở dưới dạng amid của acid Cholanic, acid allocholanic với glycin (H2N-CH2-COOH) hoặc với taurin (H2N-CH2-CH2-SO3H). Các amid đó gọi là glycocholic (glycin + acid cholic) và taurocholic (taurin + aicd cholic). Acid mật dưới dạng muối kiềm có chức năng nhũ hóa để chất béo thấm được vào ruột.
Acid mật được xem là dẫn xuất hydroxy của acid cholanic và acid allocholanic. Loại nước acid mật và hydro hóa sẽ tạo thành acid cholanic và acid allocholanic. Có khoảng 20 aicd mật tự nhiên và một số acid mật tổng hợp. Trong các acid mật tự do nhóm OH có cấu hình ? . Nếu thế các nhóm OH vào acid cholanic thu được những acid mật:
Caáu taïo cuûa acid Cholic, aicd Cholanic vaø acid Allocholanic ,Acid Lithocholic nhö sau
Acid Cholic Acid Cholanic
Acid Allocholanic Acid Lithocholic
Acid Cholanic có cấu hình 5?,
Acid Allocholanic có cấu hình 5?.
Acid Cholic có 3 nhóm OH ở vị trí 3,7
và 12 của acid Cholanic.
5. CÁC HORMON SINH DỤC
Hormon là những chất do các tuyến nội tiết sinh ra có tác dụng gây nên các phản ứng sinh lý khác nhau. Phân loại các hormon dựa vào tính chất sinh lý. Có hơn 80 hormon khác nhau, hơn một nữa số đó thuộc loại Steroid. Các hormon thuộc loại Steroid có trong tuyến sinh dục nam và nữ.
Có 3 Estrogen (hormon nữ) và Gestogen. Các Hormon sinh dục điều khiển quá trình giao hợp và có chức năng phân biệt giới tính nam nữ.
5.1. Androgenen.
5.1.1. Androsteron :
có công thức phân tử C19H30O2, có 1 nhóm OH và 1 chức ceton. Tùy thuộc vị trí của các nhóm chức mà có nhiều loại androteron khác nhau
Androsteron 5-iso Andosteron
5.1.2 . Testosteron
Công thức phân tử C19H22O2, t0nc = 1550C,
ở vị trí C17 có 1 nhóm OH,
1 nối đôi ở C4 = C5,
1 nhóm chức ceton ở C3.

5.2. Estrogen

Trong phân tử của nhóm estrogen có 1 vòng benzen, chức OH và chức ceton và chỉ có 1 nhóm CH3. Nhóm estrogen có các chất sau
?- Estradiol ? - Estradiol
(17? - Estradiol) (17 ? - Estradiol)
5.3. Gestogen
Thuộc nhóm Gestogen có Progesteron (C21H30O2) và Pregnandiol (C21H36O2)
Progesteron : có công thức phân tử C21H30O2, có 1 nối đôi C4 = C5, có 2 gốc metil ở C10 và C13, có gốc -CO-CH3 ở C17.
5.4. Các hormon tuyến thượng thận
Ở tuyến thượng thận có 2 vùng, một vùng tiết ra adrenalin và 1 vùng tiết ra các Hormon steroid. Các hormon này gọi là hormon vỏ thượng thận.
Hormon vỏ thượng thận - Corticosteroid có 21 nguyên tử carbon. Trong phân tử có chức ceton và chức alcol. Các loại hormon này có các chất như Corticosterol, Cotisol, Cortison, Aldosteron
Corticosterol Cortisol
(11,21-Dihydroxy progesteron) (17? -Hydroxy corticosterol)
(11,17,21 - Trihydroxy progesteron)
Aldosteron Cortison
(11-Dehidro-17?-Hydroxy-corticosterol)
(17,21-dihydroxy -11- ceton progesteron)
Cortisol