dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh6 mien phi,tai lieu sinh6 mien phi,bai giang sinh6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 7:49:01 AM
Filesize: 5.98 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nam học 2010- 2011
Giáo viên: Trần Thị Tuyết
?
Trường THCS Tây tiến
Nhiệt liệt chào mừng
Các Thầy Giáo, Cô Giáo
Về dự giờ chuyên đề cụm
Môn: Sinh học 6
ĐĂC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Chương IV: Lá
Bài 19: đặc điểm bên ngoài của lá
Lá gồm: Cuống lá
Phiến lá
(Trên phiến lá có gân lá)
1
2
3
Phiến lá
Gân lá
Cuống lá
đặc điểm bên ngoài của lá
Em có nhận xét gỡ về:
a. Phiến lá
- Hỡnh dạng?

- Kích thước?
- Màu sắc của phiến lá?
Diện tích bề mặt của phần phiến so với phần cuống ?

-Hình dạng: Dạng bản dẹt, hình tim, hình dải ,hình tròn ...
-Kích thước: nhỏ, trung bình, lớn.
-Màu sắc: có màu xanh lục.
-Diện tích phần phiến lớn và rộng hơn so với phần cuống.
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

Có màu xanh lục, dạng bản dẹt và là phần rộng nhất của lá.
Lá sen
Lá dâu tây
Lá lốt
Lá rau ngót
=>Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất h?u cơ

đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

Có màu xanh lục, dạng bản dẹt và là phần rộng nhất của lá.
=>Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất h?u cơ

đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
Gân song song
Gân hỡnh cung
Gân hỡnh mạng
Có 3 kiểu gân lá :
+ Gân hỡnh mạng
+ Gân song song
+ Gân hỡnh cung
H.19.3: Cỏc kiểu gân lá
Có màu xanh lục, dạng bản dẹt và là phần rộng nhất của lá.
=>Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất h?u cơ

đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
Cuống nằm ngay dưới chồi nách.
Mỗi cuống chỉ mang một phiến.
Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.
- Cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, nằm dưới chồi nách.
- Mỗi cuống con mang một phiến (lá chét).
- Thường lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
- Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang một phiến.
- Lá kép: gồm một cuống chính mang nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một lá chét.
đặc điểm bên ngoài của lá
c. Lá đơn và lá kép
Lá đơn
Lá kép
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
1
Mọc cách
Mọc đối

Mọc vòng

2
4
Dâu
Dừa cạn
Dây huỳnh
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
Lá mọc cách
Mồng tơi
Cúc tần
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
Lá mọc đối
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
Lá mọc vòng
Cây hoa sưa
Hoàng tinh hoa đỏ
Trúc đào
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá

b. Gân lá
c. Lá đơn và lá kép
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành
đặc điểm bên ngoài của lá
a. Phiến lá:

b. Gân lá:
c. Lá đơn và lá kép:
2. Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
- Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.
Lá gồm: Cuống lá; phiến lá (Trên phiến lá có gân lá)
Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.
Có 3 kiểu gân lá : Gân hỡnh mạng; Gân song song; Gân hỡnh cung
- Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang một phiến.
- Lá kép: gồm một cuống chính mang nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một lá chét.
- Lá xếp trên cây theo 3 kiểu: Mọc cách, mọc đối, mọc vòng.
Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Bộ phận của lá có chức nang thu nhận ánh sáng để tổng hợp chất h?u cơ nuôi cây là
a. Gân lá c. Cuống lá
b. Phiến lá d. Cuống lá và gân lá
2. Lá có gân song song gặp ở:
a. Lá lúa c. Lá ngô
b. Lá tre d. Tất cả đều đúng
3. Từng đôi lá xếp so le với nhau trên thân cành là kiểu lá: a. Mọc cách c. Mọc đối
b. Mọc vòng d. Mọc đối và mọc vòng
4. Kiểu lá mọc vòng có ở:
a. Cây mồng tơi c. Cây hoa hồng
b. Cây ổi d. Tất cả đều sai
5. Lá đơn có ở:
a. Cây mít c. Cây hoa hồng
b. Cây me d. Cây phượng


b
d
c.
d
a
Củng cố
Dặn dò
đọc "Em có biết?".
Làm bài tâp Trang 64 SGK.
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 64 SGK
- Chuẩn bị bài sau: Xem trư?c bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.