dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh nhat mien phi,tai lieu sinh nhat mien phi,bai giang sinh nhat mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/8/2009 2:45:14 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI KTĐG
Quán triệt 3 chức năng chủ yếu của kiểm tra, đánh giá:
Đánh giá kết quả học tập của HS
Phát hiện lệch lạc
Điều chỉnh qua kiểm tra

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI KTĐG
Xác định rõ vị trí của KTĐG trong quá trình dạy học:

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI KTĐG
* Đầu tiên dựa vào mục tiêu của dạy học, GV đánh giá trình độ xuất phát của HS (kiểm tra đầu vào) trên cơ sở đó mà có kế hoạch dạy học: Kiến thức bộ môn rèn kỹ năng bộ môn để phát triển tư duy bộ môn. Kiểm tra đánh giá sau khóa học (đánh giá đầu ra) để phát hiện trình độ HS, điều chỉnh mục tiêu và đưa ra chế độ dạy học tiếp theo.
* Bản chất của khái niệm kiểm tra thuộc phạm trù phương pháp, nó giữ vai trò liên hệ nghịch trong hệ điều hành quá trình dạy học, nó cung cấp thông tin phản hồi về kết quả vận hành, góp phần quan trọng quyết định cho sự điều chỉnh nhằm tối ưu quá trình.
* Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học là hết sức phức tạp luôn luôn chứa đựng những nguy cơ sai lầm, không chính xác. Do đó người ta thường nói: "Kiểm tra -đánh giá" hoặc đánh giá thông qua kiểm tra "để chứng tỏ mối quan hệ tương hỗ và thúc đẩy lẫn nhau giữa hai công việc này.
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI KTĐG
KTĐG giá góp phần đổi mới phương pháp dạy học
- Không học thuộc lòng mà phải biết liên hệ nội dung bài học với thực tế, phải biết vận dụng kien thức, kỹ năng.
- Thúc đẩy HS tham gia hoạt động học tập tích cực như thảo luận nhóm, chia sẻ, hợp tác với bạn và tự giác học tập.
- Thái độ tự giác, tích cực
Đánh giá qua nhiều kênh
Các bài kiểm tra.
Tập thể HS
Tự nhận xét của cá nhân HS.
Phụ huynh HS.
Quan sát hoạt động của HS trong các hoạt động tập thể, giờ học thực hành.
GV chủ nhiệm,
Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Đội
Đặc điểm KTĐG môn GDQP - AN
Đánh giá HS thông qua:
+ Sự hiểu biết về kiến thức GDQP – AN ( kiểm tra vấn đáp, viết,..) lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các khái niệm..)
+ Kĩ năng thực hành ( kiểm tra thao tác kĩ thuật), trong đó có chú ý tới kĩ năng vận dụng các thao tác trong thực tiễn tập luyện...và khi tham gia hội thao, phối hợp làm việc theo tổ, nhóm
+ Thái độ, hành vi (quá trình học tập) Hình thành ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..
KTDG theo k?t qu? d?u ra
KTDG t?p trung v�o vi?c phỏt tri?n cỏc nang l?c c?a ngu?i h?c trờn co s? n?i dung ki?n th?c, ki nang ti?p thu du?c
Can c? m?c tiờu c?a quỏ trỡnh d?y h?c
Can c? v�o nh?ng gỡ HS du?c d?y

KTĐG theo quá trình
- N?i dung KTDG ph?i th? hi?n du?c s? ti?p n?i gi?a nh?ng ki?n th?c dó cú v� ki?n th?c m?i.
- M?i n?i dung KTDG l� t?ng ph?n trong m?t chu?i cỏc ki?n th?c, ki nang c?n dỏnh giỏ, cú s? ti?p n?i liờn t?c d? xỏc d?nh du?c s? ti?n b? c?a HS.
-Thu th?p thụng tin d? di?u ch?nh v? phuong phỏp d?y h?c, cỏch t? ch?c d?y h?c...
K?t h?p DG v?i t? DG
- Giữa thày với trò

- Giữa trò với trò

- Tự đánh giá của bản thân HS.

- KTĐG theo phương pháp truyền thống và tổ chức các hoạt động học tập cho HS, việc vận dụng kiến thức, kĩ năng...
Hỡnh th?c KTDG
Quy định
Kiểm tra thường xuyên: Gồm KT miệng, KT viết, KT thực hành dưới 45 phút.
Kiểm tra định kỳ: Gồm KT viết, KT thực hành từ 45 phút trở lên quy định trong PPCT.
Số điểm KT ghi sổ điểm: Quy chế 40
Tr?c nghi?m t? lu?n
Hình thức kiểm tra gồm các câu hỏi dạng mở, HS phải tự mình trình bày ý kiến trong một bài viết để giải quyết vấn đề mà câu hỏi nêu ra.
Nên dùng TNTL khi: thí sinh không quá đông; muốn khuyến khích và đánh giá; cách diễn đạt; muốn hiểu ý tưởng của thí sinh hơn là khảo sát thành quả học tập; khả năng chấm bài của GV là chính xác; không có nhiều thời gian soạn đề nhưng có đủ thời gian để chấm bài.
Tr?c nghi?m t? lu?n
Phát huy được: khả năng diễn đạt; Khả năng tư duy phân tích và tổng hợp của HS; phát hiện được những ý tưởng sáng tạo của HS trong chủ đề đang xét.
Hạn chế: Diện kiến thức trong 1 bài kiểm tra còn hạn hẹp; Phụ thuộc khả năng người chấm; Không kiểm tra được sự phản ứng nhanh nhạy của HS trước các tình huống khác nhau liên tiếp xảy ra.
Tr?c nghi?m khỏch quan
Hình thức trắc nghiệm trong đó các câu hỏi có thể thuộc các loại chính:
- Ghép đôi (matching items),
- Điền khuyết (supply items)
- Đúng sai (yes/no questions),
- Câu nhiều lựa chọn (multiple choise questions).
Nên dùng TNKQ khi: số thí sinh rất đông; muốn chấm bài nhanh; muốn kiểm tra một phạm vi hiểu biết rộng trong thời gian ngắn
Tr?c nghi?m khỏch quan
Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với thí sinh;
Không hỏi cảm nghĩ của thí sinh, nên hỏi sự kiện, kiến thức, kĩ năng
Tránh dùng câu phủ định, đặc biệt là phủ định hai lần;
Đối với loại nhiều lựa chọn: Các phương án sai phải có vẻ hợp lí, chỉ nên dùng 4-5 phương án chọn, câu dẫn nối phương án đúng ngữ pháp.
M?t s? n?i dung tham kh?o
KTĐG kết quả học tập môn GDQP – AN căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ đã được qui định trong Chương trình, để đảm bảo tính thống nhất về nội dung và mức độ cần đạt của HS trên toàn quốc. Là cơ sở pháp lí cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.
M?t s? n?i dung tham kh?o
Trong chuẩn có yêu cầu Thái độ. Mặc dù đã nêu khá cụ thể yêu cầu về thái độ, nhưng nói chung việc kiểm tra đánh giá thái độ của HS còn gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh việc đánh giá kết quả cuối cùng cần phải đánh giá được quá trình HS đi đến kết quả đó. Ví dụ, kết quả như nhau, sử dụng những công cụ phù hợp để đi đến kết quả sẽ được đánh giá cao hơn.
M?t s? n?i dung tham kh?o
ĐG kết quả theo nhóm có thể dẫn tới sự không công bằng nào đó. Đúng là có những hạn chế, tuy nhiên ở đây chúng ta đang quan tâm giáo dục HS thói quen hợp tác làm việc. Nếu không có sự hợp tác điểm số của nhóm không thể cao được, như vậy HS giỏi hơn muốn có điểm cao sẽ phải giúp đỡ hợp tác với nhóm, tránh kiêu căng, tự mãn, Ngược lại HS kém hơn cũng sẽ thấy trách nhiệm, cùng cố gắng hoàn thành công việc để nâng cao điểm số của bản thân và của cả nhóm.
M?t s? n?i dung tham kh?o
KTĐG kết quả học tập của HS phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. KTĐG thường xuyên là một trong những biện pháp thúc đẩy quá trình học tập và rèn luyện của HS.
Bên cạnh những hình thức kiểm tra miệng, kiểm tra 15`, 30`, 45`, kiểm tra cuối học kì, kiểm tra cuối cuối năm học, GV cần phải tiến hành quan sát, đánh giá HS trong các giờ thực hành.
M?t s? n?i dung tham kh?o
Trong một giờ thực hành GV có thể tập trung quan sát, đánh giá kĩ một vài HS hoặc một, hai nhóm HS để cho điểm, không nhất thiết phải cho điểm tất cả các HS trong một giờ thực hành. Điểm của HS được chấm trong giờ thực hành sẽ được lấy làm điểm (hệ số 1) để đánh giá học lực của HS.
Nếu HS có nhiều điểm giờ thực hành thì có thể lấy trung bình cộng các điểm để ghi vào sổ điểm.
M?t s? n?i dung tham kh?o
Trong một học kì mỗi HS sẽ phải có một điểm thực hành được ghi vào sổ điểm để tính điểm học lực. Với cách làm như vậy, hy vọng rằng chất lượng giờ thực hành sẽ được tăng lên rõ rệt. Đặc biệt là GV có thể biết được kiến thức, kĩ năng của HS kịp thời điều chỉnh việc dạy học.
Một số nội dung tham khảo
GV cần căn cứ vào các bài tập, câu hỏi cuối bài để xác định các kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá.
Tuy nhiên, dựa trên thực tế trình độ của HS cũng như điều kiện về trang thiết bị dạy học mà GV định ra nội dung, phương thức tiến hành kiểm tra, đánh giá phù hợp.
GV tự bố trí kiểm tra miệng, kiểm tra dưới 45 phút để đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra theo quy định.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 2
Tìm hiểu về định hướng đổi mới KTĐG kết quả học tập môn GDQP-AN

CÁC HOẠT ĐỘNG

Thực hành ra đề kiểm tra
THẢO LUẬN

Nội dung trọng tâm? Bỏ hoặc bổ sung nội dung nào?
Nội dung
Thực trạng kiểm tra, đánh giá
Định hướng về đổi mới kiểm tra, đánh giá
Quan điểm đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, đánh giá theo quá trình
Kết hợp đánh giá với tự đánh giá
Các hình thức đánh giá, khung đánh giá
Trắc nghiệm TL và Trắc nghiệm KQ
Một số nội dung tham khảo


THẢO LUẬN
VỀ NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG
Cần cải tiến gì và cải tiến như thế nào?
Tìm hiểu về thực trạng KTĐG kết quả học tập môn GDQP-AN
Tìm hiểu về định hướng đổi mới KTĐG kết quả học tập môn GDQP - AN
Thực hành ra đề kiểm tra
Trân trọng cám ơn!