dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn mien phi,tai lieu Sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn mien phi,bai giang Sinh hoạt chuyên đề ở tổ bộ môn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/7/2014 10:44:56 AM
Filesize: 3.08 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
1
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
2
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
VỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Ở TỔ CHUYÊN MÔN
3
1. Đánh giá thực trạng sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn
2. Định hướng đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn ở trường THCS vùng khó khăn
3. Quy trình xây dựng chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn ở trường THCS vùng KKN
4
Mục tiêu của sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn là gì?
5
1. Đánh giá thực trạng sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn, trường THCS
Kế hoạch: sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn được xây dựng khoa học, mục tiêu của chuyên đề được xác định rõ ràng, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, kế hoạch về thời gian, kế hoạch triển khai áp dụng chuyên đề vào thực tế dạy học được xây dựng khoa học.
Nội dung sinh hoạt chuyên đề được lựa chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đề trong thực tế giảng dạy.
Hình thức và quy mô sinh hoạt chuyên đề đa dạng: sinh hoạt chuyên đề dưới dạng các hội thảo, các bài viết nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm, thông qua các tiết dự giờ và thảo luận, tổ chức các diễn đàn với HS...
6

1.1. Những kết quả đã đạt được

Sinh hoạt chuyên đề chiếm tỉ lệ thấp trong sinh hoạt chuyên môn
Triển khai các văn bản chỉ đạo về CM của cấp trên, phổ biến KH, kiểm điểm thi đua…
ND sinh hoạt CĐ chưa thật sát với những vấn đề GV còn khó khăn trong thực tế GD
ND nghiên cứu nặng về lí thuyết, thiếu nghiên cứu thử nghiệm
7
1.2. Hạn chế
- Về nội dung
Đơn điệu, giao khoán
Gói gọn chưa có sức lan tỏa
Nặng về lý thuyết, ít quan tâm tổ chức triển khai áp dụng vào thực tế.
8
- Về hình thức và quy mô
9
1.3. Nguyên nhân
Vai trò của tổ trưởng/ nhóm trưởng:
Chưa được phát huy
Chưa lôi kéo được nhiều người
Cách quản lý
Giao khoán
XD kế hoạch nghiên cứu CĐ chưa khoa học

10
- Công tác quản lý chỉ đạo

Cơ cấu GV không hợp lý
Thời gian nghiên cứu và sinh hoạt chuyên đề eo hẹp

11
Về phía Giáo viên
12
2. Định hướng đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn THCS
2.1. Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập
2.2. Tạo động lực làm việc cho GV
2.3. Tăng cường năng lực làm việc nhóm trong tổ CM
2.4. Khuyến khích QT tự học, tự bồi dưỡng
2.5. Tăng cường các HĐ bồi dưỡng định kì
2.6. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp
13
2.1. Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập
- Tổ trưởng phải là tấm gương về tự học, tự bồi dưỡng.
- Mỗi thành viên luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng
Sẵn sàng chia sẻ thông tin để mọi GV có cơ hội lựa chọn cập nhật những thông tin mới.
Tổ chức học tập, sử dụng CNTT trong tổ
- Phát triển các mối quan hệ theo chiều ngang để đảm bảo sự cộng tác trong DH và giáo dục
14
2.2. Tạo động lực làm việc cho GV
Tạo cơ hội cho mọi GV được tham gia các HĐ của tổ
- Giao trách nhiệm và phân công công việc rõ ràng.
- Khẳng định thành tích của GV trong việc thực hiện chuyên đề.
- Biểu dương / khen thưởng kịp thời và đúng mức.
- Hỗ trợ/cải thiện môi trường làm việc.
- Tạo mọi điều kiện để GV thực hiện việc thử nghiệm và áp dụng chuyên đề vào công việc giảng dạy…
15
2.3. Tăng cường khả năng làm việc nhóm trong tổ CM
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ/nhóm
Thống nhất nguyên tắc làm việc của tổ
Phát huy tốt vai trò của tổ trưởng
Tạo sự đồng thuận trong tổ: Thống nhất cao về mục tiêu, biện pháp thực hiện…
Chia sẻ và hợp tác với tinh thần đồng đội
- Phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực và vai trò của mỗi GV trong tổ…
16
2.4. Khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng
Khuyến khích GV lập kế hoạch học tập:
+ Mục tiêu học tập?
+ Kiến thức, kỹ năng?
+ Các hoạt động học tập sẽ thực hiện?
+ Cách đánh giá kết quả đạt được?
+ Thời gian hoàn thành?
Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng
- Khuyến khích GV NCKH, viết sáng kiến KN
17
2.5. Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng định kì
- Đánh giá đúng thực trạng trình độ CM, nghiệp
vụ của từng cá nhân trong tổ
Thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV
XĐ được đối tượng, ND, hình thức, thời gian BD
@
18
2.6. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD-ĐT qui định về đạo đức nhà giáo:
+ Chuẩn về tư tưởng, chính trị
+ Chuẩn về đạo đức
+ Lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo

19
3. Quy trình xây dựng chuyên đề sinh hoạt ở tổ chuyên môn ở trường THCS
20
Bước 1: Lựa chọn nội dung SH CĐ
21
- Căn cứ để chọn nội dung SH CM
+ Chọn theo mốc thời gian
+ Chọn theo nhu cầu bồi dưỡng của GV
+ Chọn theo tính cấp thiết của vấn đề


Nguyên tắc lựa chọn ND sinh hoạt chuyên đề
23
Bước 2: Tổ chức nghiên cứu CĐ ở tổ CM
Thực hiện theo 3 giai đoạn:
24
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch nghiên cứu CĐ
Khi lập KH cho một HĐ, ta cần XĐ những vấn đề gì?
Cần thực hiện tốt 7 việc như sau:
1. Tên chuyên đề
2. Mục tiêu nghiên cứu CĐ
3. Các hành động cần thực hiện
4. Thời gian thực hiện các hành động
5. Phân tích KQ và viết báo cáo
6. Phương tiện, CSVC
7. Phân công GV chuẩn bị và thực hiện
25
Ví dụ bước 2: Tổ chức nghiên cứu CĐ ở tổ CM
Lựa chọn ND: Ứng dụng CNTTđổi mới PPDH
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch
1.Tên CĐ: Ứng dụng CNTT đổi mới PPDH
2. Mục tiêu nghiên cứu CĐ
3. Các hành động cần thực hiện:
+ XD đề cương nghiên cứu chuyên đề
+ XD KH dạy thử nghiệm và phân tích KQ
4. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên
5. Thời gian báo cáo kết quả
6. XĐ các ĐK phương tiện, CSVC cho nghiên cứu CĐ
7. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
26
3. XD đề cương nghiên cứu chuyên đề:
3.1. Lý do chọn CĐ
3.2. Mục tiêu nghiên cứu CĐ
3.3. Nội dung nghiên cứu
- Vai trò của CNTT với việc nâng cao CL D
- Quan niệm về ứng dụng CNTT trong D
- Vấn đề ứng dụng CNTT trong dạy học
Giới thiệu một số HĐDH có ứng dụng CNTT
Những lưu ý khi ứng dụng CNTT trong DH
- KQ thử nghiệm ứng dụng CNTT trong DH
3.4. Kết luận về việc áp dụng KQ NC vào DH