dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 6 mien phi,tai lieu Sinh 6 mien phi,bai giang Sinh 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/20/2014 7:20:18 PM
Filesize: 6.90 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
Người thực hiện:
CHÀO CÁC EM HỌC SINH
PHÒNG GD&ĐT SƠN DƯƠNG
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Chỉ trên tranh vẽ các bộ phận miền hút của rễ và nói rõ chức năng từng bộ phận?
+ Biểu bì: Bảo vệ; Hút nước và muối khoáng hòa tan.
Lông hút
Biểu bì
Thịt vỏ
Mạch rây
Mạch gỗ
Ruột
+ Thịt vỏ: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.
+ Mạch rây: vận chuyển các chất hữu cơ.
+ Mạch gỗ: Vận chuyển nước và muối khoáng
+ Ruột: chứa chất dự trữ.
- Bài trước chúng ta đã tìm hiểu cấu tạo của miền hút của rễ thích nghi với hoạt động hút nước và muối khoáng của cây. Vậy cây sẽ hấp thụ những loại muối khoáng nào? Quá trình hấp thụ xảy ra như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay: “Sự hút nước và muối khoáng của rễ”
BÀI MỚI
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
Thí nghiệm 1: Bạn Minh trồng lúa vào hai khay đất, bạn tưới nước đều cả hai chậu cho đến khi cây 2 chậu bén rễ, tươi tốt như nhau. Những ngày tiếp theo bạn tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không tưới nước.
1. Nhu cầu nước của cây:
Thảo luận nhóm:
- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?
- Hãy dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích?
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
Thảo luận nhóm:
- Bạn Minh làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?
- Hãy dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích?
- Bạn Minh làm thí nghiệm trên để xem cây có cần nước không.
- Cây ở chậu A vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, còn cây ở chậu B sẽ héo dần và chết vì thiếu nước.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
- Tất cả các cây cần nước như thế nào.
- Tất cả các cây đều cần nước, nếu không có nước cây sẽ chết.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
Thảo luận nhóm:
- Hãy kể tên những loại cây cần nhiều nước và những cây cần ít nước?


- Vì sao cung cấp đủ nước, đúng lúc, cây sẽ sinh trưởng tốt, cho năng suất cao?
+ Cây cần nhiều nước: Cải, đậu, ngô, lúa…
+ Cây cần ít nước: Xương rồng, vừng
+ Vì nước rất cần cho các hoạt động sống của cây, góp phần tạo nên các cơ quan trong thực vật…
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
- Tất cả các cây đều cần nước, nếu không có nước cây sẽ chết.
Thí nghiệm 2:
- Các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm đã làm trước ở nhà về lượng nước chứa trong loại cây, qủa, hạt, củ…
- Qua kết quả thí nghiệm 1 – 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
- Tất cả các cây đều cần nước, nếu không có nước cây sẽ chết.
Thí nghiệm 2:
- Qua kết quả thí nghiệm 1 – 2 em có nhận xét gì về nhu cầu nước của cây?
- Nhu cầu nước không giống nhau trong từng bộ phận khác nhau của cây, trong các loại cây khác nhau.
- Nước rất cần cho cây nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào các loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.
- Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào những yếu tố nào của cây?
+ Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào: các loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
- Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào những yếu tố nào của cây?
+ Nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào: các loại cây, các giai đoạn sống, các bộ phận khác nhau của cây.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
2. Nhu cầu muối khoáng của cây:
Thí nghiệm 3:
Thảo luận nhóm:
- Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?
- Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế 1 thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng?
- Mục đích thí nghiệm: Tìm hiểu nhu cầu muối đạm của cây -> Muối đạm rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
2. Nhu cầu muối khoáng của cây:
- Thiết kế 1 thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng?
Chuẩn bị: 2 chậu, 2 cây đậu tương có độ lớn như nhau, phân đạm, lân, kali.
Tiến hành: trồng 2 cây đậu tương có độ lớn như nhau vào 2 chậu.
Chậu A: bón đủ các loại muối khoáng: Đạm, Lân, Kali…
Chậu B: Thiếu muối Lân hoặc kali…
Kết quả:
Cây ở chậu A sinh trưởng và phát triển bình thường.
Cây ở chậu B còi cọc, kém phát triển, có biểu hiện bị bệnh (vàng lá, rìa lá bị cháy…)
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
1. Nhu cầu nước của cây:
2. Nhu cầu muối khoáng của cây:
- Muối khoáng rất cần thiết cho cây. Cây cần các loại muối khoáng chính là đạm, lân, kali và các loại phân vi lượng khác như kẽm, mangan, sắt…
- Vậy cây cần những loại muối khoáng chính nào?
- Cây cần các loại muối khoáng chính: Đạm, lân, kali.
- Em hiểu như thế nào về nhu cầu của muối khoáng đối với cây?
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
- Em hãy lấy ví dụ chứng minh nhu cầu muối khoáng của các loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây không giống nhau?
Ví dụ:
+ Cải bắp, su hào cần nhiều muối đạm; lúa, ngô, đậu cần nhiều đạm và lân; khoai lang, cà rốt cần nhiều Kali => nhu cầu muối khoáng của các loại cây, khác nhau không giống nhau.
+ Trong giai đoạn sinh trưởng, ra hoa kết quả cây cần nhiều muối khoáng hơn các giai đoạn khác => nhu cầu muối khoáng của các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây không giống nhau.
1. Nhu cầu nước của cây:
2. Nhu cầu muối khoáng của cây:
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
=> Vậy nhu cầu muối khoáng phụ thuộc những yếu tố nào của cây?
1. Nhu cầu nước của cây:
2. Nhu cầu muối khoáng của cây:
- Nhu cầu muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các bộ phận, các giai đoạn khác nhau trong từng chu kì sống của cây.
Tiết 10-Bài 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ
I. Cần nước và các loại muối khoáng:
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ
Bài 1: Giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng?
a. Giai đoạn cây sinh trưởng.
b. Giai đoạn cây non.
c. Giai đoạn cây mọc cành, đẻ nhánh.
d. Giai đoạn ra hoa, tạo quả.
e. Giai đoạn cây già cỗi.
2. Trình bày cách làm thí nghiệm chứng minh cây cần muối đạm, lân, kali?
Chuẩn bị: 4 chậu trồng 4 cây đậu tương có độ lớn như nhau; phân đạm, lân, kali.
- Tiến hành: trồng 4 cây đậu tương có độ lớn như nhau vào 4 chậu.
Chậu A: bón đủ các loại muối khoáng: Đạm, Lân, Kali…
Chậu B: Thiếu muối Lân.
Chậu C: Thiếu muối đạm.
Chậu D: Thiếu Kali.
Kết quả: Cây ở chậu A sinh trưởng và phát triển bình thường; các cây ở chậu B, C, D còi cọc, kém phát triển, có biểu hiện bị bệnh (vàng lá, rìa lá bị cháy…)
Kết luận: Muối đạm, lân và kali rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học thuộc bài cũ, làm hoàn chỉnh bài tập SGK trang 37.
- Đọc trước bài mới “SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ (tt).
- Làm trước thí nghiệm ở nhà cho bài 14: “ THÂN DÀI RA DO ĐÂU? ”
Chào tạm biệt
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi