dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Sinh 12 bài 19 mien phi,tai lieu Sinh 12 bài 19 mien phi,bai giang Sinh 12 bài 19 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2014 4:16:24 PM
Filesize: 0.31 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
BÀI 19:
TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
TỔ 3
LỚP: 12B11
I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN
-Muốn tăng năng suất thì cần thay đổi kiểu gen gây đột biến tạo ra những biến dị di truyền.
1, cơ sở khoa học
- Mỗi một kiểu gen nhất định của giống chỉ cho một năng suất nhất định.
I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN
2, Quy trình:
• Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
•Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
•Tạo dòng thuần
I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN
3, Một số thành tựu tạo giống ở Việt Nam:
•Xử lí các tác nhân vật lí, hóa học,…tạo ra nhiều chủng vi sinh vật, giống cây trồng có những đặc điểm quý.
•Sử dụng cosixin tạo ra các giống dâu tằm tứ bội, sau đó lai nó với các dạng lưỡng bội để tạo ra dạng tam bội có năng suất lá cao dùng cho ngành nuôi tằm.
QUY TRÌNH TẠO CÂY TAM BỘI
Ổi không hạt
Ngô, khoai biến dổi gen
Dưa không hạt
Cam cara cara hiện đang được trồng ở Đà Lạt
Làm giùm t cái slide cuối với, t tìm trên mạng ko thấy cái mô đẹp hết ak