dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an sinh 10 mien phi,tai lieu sinh 10 mien phi,bai giang sinh 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2014 7:28:55 PM
Filesize: 0.69 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Bài 9:TỔ1

TẾ BÀO NHÂN THỰC
(tiếp theo)
V- TI THỂ:
Quan sát hình và mô tả cấu trúc của ti thể ?
1. Cấu trúc:
Bên ngoài là lớp màng kép
+ Màng ngoài trơn
+ màng trong gấp nếp thành các mào trên đó có chứa nhiều enzim tham gia vào quá trình hô hấp TB.
- Bên trong là chất nền chứa ADN và Ribôxôm
Tế bào nào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất ?

A Tế bào cơ tim
B Tế bào cơ

C Tế bào xương
D Tế bào biểu bì
Ví dụ :
-TB gan có 2500 ti thể
-TB cơ ngực của các loài chim bay cao bay xa có 2800 ti thể
? Các bạn có kết luận gì về số lượng ti thể ở các loại tế bào khác nhau? Có liên hệ gì đến chức năng của ti thể?
V- TI THỂ:
Tại sao nói ti thể là nhà máy năng lượng của tế bào ?
2. Chức năng:

Cung cấp nguồn năng lượng chính cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP