dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QPAN: STGT về TC QDND & CAND. mien phi,tai lieu QPAN: STGT về TC QDND & CAND. mien phi,bai giang QPAN: STGT về TC QDND & CAND. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/4/2011 3:54:26 PM
Filesize: 0.73 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI 3:
TIẾP THEO
TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ
CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT AN PHÚ 2
TỔ : TD & GDQP
GV : CHÂU KIẾN MINH
MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
CẤU
TRÚC
NỘI
DUNG
- Phần 1: Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Phần 2: Công an nhân dân Việt Nam.
II. CÔNG AN NHÂN DÂN
Tổ chức và hệ thống tổ chức
của Công an nhân dân Việt Nam
a.Tổ
chức
của
công
an:
Gồm: Có
2 Lực Lượng
- Lực lượng an ninh.
- Lực lượng cảnh sát.
Tổ chức Công An Nhân Dân
gồm những lực lượng nào ?
Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh 58 tuổi, quê Kiên Giang, ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng, từng làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, bộ trưởng Bộ Công an.
b. Hệ
thống
tổ
chức
- Bộ Công an.
- Các cơ quan Bộ Công an.
Công an tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương
Công an huyện, quận, thị xã,
thành phố, trực thuộc tỉnh
- Công an xã, phường, thị trấn
Các học viện, nhà trường đào tạo
cán bộ sĩ quan công an và hạ sĩ quan
chuyên nghiệp công an
Theo các em hiểu Bộ Công An là gì ?
2. Chức năng, nhiệm vụ chính của
một số cơ quan, đơn vị trong Công an:
a. Bộ Công an:
- Là cơ quan lãnh đạo, chỉ huy cao nhất.
Theo các em Bộ Công An
có những nhiệm vụ gì ?
* Nhiệm vụ:
+ Quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,
+ Xây dựng nền an ninh nhân dân và các lực lượng công an.
b. Tổng cục An ninh:
- Là lực lượng nòng cốt của Công an.
* Nhiệm vụ:
+ Nắm
chắc
tình
hình.
+ Đấu
tranh
phòng,
chống
tội phạm.
+ Làm thất
bại mọi
âm mưu,
hành động
xâm phạm
an ninh
quốc gia.
+ Bảo
vệ
an
ninh
quốc
gia.
c. Tổng cục Cảnh sát:
- Là lực lượng nòng cốt.
* Nhiệm
vụ:
+ Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm.
+ Làm thất bại mọi âm mưu hành động gây mất trật tự, an toàn xã hội.
+ Bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
d. Tổng cục Xây dựng lực lượng:
- Là cơ quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán bộ, các lực lượng nghiệp vụ trong Bộ Công an.
e. Tổng cục Hậu cần:
- Là cơ quan tham mưu, bảo đảm về mặt hậu cần, cơ sở vật chất và khai thác sử dụng vật tư, trang bị cho các lực lượng của Bộ Công an.
g. Tổng cục Tình báo:
- Là lực lượng đặc biệt, nhằm ngăn chặn và đập tan những âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh quốc gia.
h. Tổng cục Kỹ thuật:
- Là cơ quan đảm bảo trang bị phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào nghiệp vụ công an.
i. Bộ Tư lệnh cảnh vệ:
- Là lực lượng bảo vệ cán bộ cao cấp, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, chuyên gia nước ngoài đến công tác tại Việt Nam.
# Ngoài ra, còn có các đơn vị như:
- Văn phòng.
- Thanh tra.
- Cục Quản
lý trại giam
- Vụ Tài chính.
- Vụ pháp chế.
- Vụ hợp tác Quốc tế.
- Công an xã.
3. Cấp hiệu, phù hiệu, quân hiệu
của Công an nhân dân Việt Nam

quan,
hạ sĩ
quan
Nghiệp
vụ:
- Hạ sĩ quan có ba bậc.
- Sĩ quan cấp uý có bốn bậc.
- Sĩ quan cấp tá có bốn bậc.
- Sĩ quan cấp tướng có bốn bậc.
b. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:
- Hạ sĩ quan có ba bậc.
- Sĩ quan cấp uý có bốn bậc.
- Sĩ quan cấp tá có ba bậc.
c. Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn
- Chiến sĩ có hai bậc.
- Hạ sĩ quan có ba bậc.
Hệ thống tổ chức của Công An
nhân dân gồm có bao nhiêu lực lượng?
a. Có 4
b. Có 3
c. Có 5
d. Có 2
CỦNG CỐ
Sĩ quan cấp tá có bao nhiêu bậc?
a. 3 Bậc
b. 4 Bậc
c. 2 Bậc
d. 5 Bậc
CÂU HỎI ÔN TẬP
Trình bày tổ chức và hệ thống
tổ chức của Quân đội và Công an?
2. Hãy nêu hệ thống
quân hàm của Quân đội, Công an?