dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QPAN: STGT về nghệ thuật chiến dịch VN. mien phi,tai lieu QPAN: STGT về nghệ thuật chiến dịch VN. mien phi,bai giang QPAN: STGT về nghệ thuật chiến dịch VN. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/4/2011 3:09:03 PM
Filesize: 1.01 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

bài giảng

lịch sử nghệ thuật
chiến dịch việt nam
(1945 - 1975)


TRường thpt cẩm thủy 1


- Thời gian: 4 tiết
- Phương pháp: Thuyết trình, kết hợp với nêu vấn đề
- Tài liệu: GT- 592
- Lịch sử NTCD Việt Nam (1945-1975)
- Tóm tắt các chiến dịch trong KCCP, chống Mỹ
- Mục đích, yêu cầu:
Nội dung

Sự hình thành, phát triển
CD,NTCD Việt Nam
trong KCCP,CM
Một số bài học chính của
NTCD Việt Nam
trong KCCP,CM
i. sự hình thành, phát triển chiến dịch, NTCD việt nam trong kccp, CM

- Khái quát sự hình thành, phát triển chiến dịch, NTCD Việt Nam trong KCCP,CM
- Những yếu tố chính tác động và đặc điểm chủ yêú của NTCD Việt Nam
A. Khái quát sự hình thành, phát triển chiến dịch, NTCD Việt Nam trong KCCP,CM
1. Sự hình thành chiến dịch, NTCD Việt Nam
- Điều kiện hình thành:
- Cơ sở thực tiễn:
2. Phát triển CD, NTCD trong KCCP
- Từ chiến dịch Việt Bắc (1947) đến trước chiến dịch Biên Giới (1950)
- Từ chiến dịch Biên Giới (1950 ) đến hè năm 1953
- Trong Đông Xuân 1953-1954
3- Phát triển chiến dịch, NTCD trong KCCM

- Từ cuối 1964 đến hè 1965
- Từ thu 1965 đến 1968
- Từ 1969 đến 1972
- Từ 1973 đến 1975
Bảng so sánh sự phát triển chiến dịch
Bảng phân biệt các loại hình chiến dịch
B. Những yếu tố chính tác động và đặc điểm chủ yếu của NTCD Việt Nam
Những yếu tố chính tác động đến sự hình thành và phát triển CD, NTCD Việt Nam
Đặc điểm chủ yếu của NTCD Việt Nam trong KCCP, CM
1. Những yếu tố chính tác động đến sự hình thành và phát triển CD, NTCD Việt Nam
a. Tình hình địch
- Tổ chức biên chế, trang bị
- Cách đánh của địch
b. Tình hình ta
- Một là, chiến dịch và NTCD hình thành và phát triển theo yêu cầu chiến lược
- Hai là, chiến dịch và NTCD hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển của LLVT nhân dân 3 thứ quân
c. Địa hình, thời tiết, khí hậu
2. Đặc điểm chủ yếu của NTCD Việt Nam
trong KCCP, CM
a. NTCD Việt Nam là NTCD của CTND
b. NTCD Việt Nam quán triệt tư tưởng tích cực, chủ động, kiên quyết, liên tục tiến công quân địch
c. NTCD Việt Nam mang tính tổng hợp ngày càng cao
Ii. Một số bài học của nTCD Việt Nam trong KCCP, CM
Chọn hướng (khu vực), mục tiêu, đối tượng tác chiến
Tổ chức sử dụng lực lượng chiến dịch
Lập thế trận chiến dịch
Vận dụng cách đánh chiến dịch
Mở màn, phát triển và kết thúc chiến dịch
Chỉ đạo chiến thuật trong chiến dịch
Tổ chức chỉ huy chiến dịch
Bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho chiến dịch
Phát huy yếu tố chính trị tinh thần trong CD
Bài học 1. Chọn hướng (khu vực), mục tiêu, đối tượng tác chiến chiến dịch

Vị trí, ý nghĩa:
Thực tế trong KCCP,CM
+ CDTC
Khi đánh vận động
Khi đánh trận địa
+ Chiến dịch phản công+ Chiến dịch phòng ngự

Từ thực tiễn rút ra
Căn cứ để chọn
Yêu cầu để chọn
Phương hướng vận dụng
Bài học 2: Lập thế trận chiến dịch, tạo thế ta, phá thế địch

Vị trí, ý nghĩa
Thực tiễn lập thế trận CD trong KCCP,CM
+ Chiến dịch tiến công
+ Chiến dịch phản công
+ Chiến dịch phòng ngự
Rút ra
Căn cứ, yêu cầu lập thế trận CD
+ Căn cứ
+ Yêu cầu
- Biện pháp
- Định hướng vận dụng
Bài học 3: Vận dụng cách đánh chiến dịch

- Vị trí, ý nghĩa:
- Thực tiễn cách đánh của một số loại hình CD chủ yếu trong KCCP, CM
+ Chiến dịch tiến công
+ Chiến dịch phản công
+ Chiến dịch phòng ngự
* Rút ra
- Định hướng vận dụng
kết luận
vấn đề nghiên cứu
- Những yếu tố chi phối và đặc điểm chủ yếu của NTCD Việt Nam trong KCCP, CM?
- Các bài học của NTCD Việt Nam trong KCCP, chống Mỹ và đề xuất phương hướng vận dụng của mỗi bài học vào chiến tranh nhân dân BVTQ?