dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an QPAN: STGT chiến thuật cá nhân trong chiến đấu. mien phi,tai lieu QPAN: STGT chiến thuật cá nhân trong chiến đấu. mien phi,bai giang QPAN: STGT chiến thuật cá nhân trong chiến đấu. mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/4/2011 10:59:58 AM
Filesize: 29.31 M
Download count: 68
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chiến thuật TỪNG NGƯỜI TRONG
CHIẾN ĐẤU TIẾN CÔNG
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong công sự và mục tiêu ngoài công sự, cách đánh và hành động của từng người khi đánh từng loại
mục tiêu.
Huấn luyện cho sinh viên nắm được đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong công sự và mục tiêu ngoài công sự ; cách đánh và hành động của từng người khi đánh từng loại
mục tiêu.
NỘI DUNG
I. Đặc điểm, thủ đoạn phòng ngự của địch.
Đối tượng tác chiến, địch là lực lương quân sự các nước phát triển, có vũ khí trang bị hiện đại, hoả lực mạnh và cơ sở vật chất hậu cần ký thuật cao
1. Đặc điểm.
- Chọn địa hình phòng ngự:
có giá trị về chiến thuật
- Xây dựng trận địa phòng ngự:
- Bố trí binh lực và hoả lực.
2. Thủ đoạn chiến đấu.

- Trước khi ta tiến công.
- Khi ta thực hành tiến công.
- Khi có nguy cơ bị thất bại.
Căn cứ phòng thủ của quân Mỹ ở Khe Sanh
II. Nội dung
1. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật
a. Nhiệm vụ
Trong chiến đấu tiến công, từng người hoặc cùng với tổ có thể đánh chiếm một số mục tiêu :
Địch trong ụ súng, lô cốt, chiến hào, giao thông hào, căn nhà.
Xe tăng, xe bọc thép địch..
Tên địch, tốp địch ngoài công sự.
b. Yêu cầu chiến thuật
5- Phát huy cao độ hiệu quả của vũ khí, trang bị tiêu diệt địch, tiết kiệm đạn.
4- Độc lập chiến đấu, chủ động hiệp đồng, liên tục chiến đấu.
3- Biết phát hiện và lợi dụng nơi sơ hở, hiểm yếu của địch, tiếp cận đến gần tiêu diệt địch.
2- Dũng cảm, linh hoạt, kịp thời.
1-Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo.
6- Đánh nhanh, sục sạo kĩ, vừa đánh vừa địch vận.
2. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
Thực hành nhận nhiệm vụ chiến đấu tiến công của sinh viên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2
a. Hiểu rõ nhiệm vụ
Nội dung :
- Mục tiêu phải đánh chiếm :
Loại mục tiêu gì? (ụ súng, lô cốt, tên địch, tốp địch,...),
Vị trí và tính chất của mục tiêu (ở đâu, trong công sự hay ngoài công sự, bộ binh hay xe tăng,...),
Những mục tiêu có liên quan.
Nhiệm vụ (hiệp đồng với ai, đánh chiếm mục tiêu nào, ở đâu, sau khi đánh chiếm xong mục tiêu phải làm gì ?)
Cách đánh (thứ tự, phương pháp tiêu diệt mục tiêu).
- Kí hiệu, tín hiệu, ám hiệu liên lạc và báo cáo.
- Bạn có liên quan : ở bên phải, bên trái là ai, làm nhiệm vụ gì?
Phương pháp :Khi nhận nhiệm vụ, chiến sĩ phải kết hợp nhìn và nghe, nhận đầy đủ, chính xác. Nếu nội dung nào chưa rõ phải hỏi lại để người chỉ huy bổ sung cho đầy đủ.
b. Làm công tác chuẩn bị
Nội dung :
Công tác chuẩn bị chiến đấu của từng người phải được tiến hành thường xuyên. Trong chiến đấu tiến công, nội dung làm công tác chuẩn bị của từng người gồm : xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu;
Nhận bổ sung vũ khí, trang bị, thuốc quân y ;
Gói buộc lượng nổ,...
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị phải kiểm tra lại công tác chuẩn bị như súng, đạn, thủ pháo, thuốc nổ,... những trang bị cần thiết cho chiến đấu, cách mang đeo và báo cáo với người chỉ huy. Quá trình làm công tác chuẩn bị phải hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội làm công tác chuẩn bị.
3. Thực hành chiến đấu
a. Vận động đến gần địch
Trước khi vận động :
Phải quan sát tình hình địch, tình hình ta, xem xét địa hình, thời tiết cụ thể trong phạm vi chiến đấu để chọn đường tiến (đường vận động).

Vận động theo đường nào, đến đâu, thời cơ và động tác vận động trong từng đoạn ; vị trí tạm dừng và cách nghi binh lừa địch.
Khi vận động :
Phải luôn quan sát, nắm chắc tình hình địch, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, thời tiết, ánh sáng, tiếng động,... để vận dụng các tư thế, động tác vận động cho phù hợp, bảo đảm mọi hành động nhanh, bí mật, an toàn, đến vị trí đúng thời gian quy định.
Quá trình vận động phải giữ vững đường tiến, hướng tiến, sẵn sàng chiến đấu, tìm mọi cách để đến sát mục tiêu được phân công.
Khi đến đúng vị trí đã quy định phải nhanh chóng chuẩn bị súng đạn, lựu đạn, pháo tay,... quan sát nắm tình hình địch, hành động của đồng đội và sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Nắm vững thời cơ để xung phong tiêu diệt địch, chiếm mục tiêu.
Thực hành chiến đấu tiến công của sinh viên Trung Tâm GDQP-AN Hà Nội II
b. Cách đánh từng loại mục tiêu
Hào giao thông
Ụ súng
Lô cốt
Xe tăng
Tốp lính
Đánh địch trong ụ súng, lô cốt :
+ Đặc điểm mục tiêu :
- ụ súng của địch có nắp hoặc không có nắp, thường làm bằng gỗ, đất, bê tông cốt thép lắp ghép ; cấu trúc theo kiểu nửa chìm, nửa nổi, có lỗ bắn ra các hướng, cửa ra vào quay vào phía trong,
Xung quanh và trên nắp thường xếp các bao cát, có thể có hàng rào chắn đạn B40, B41 vây quanh. Nối liền các ụ súng với nhau thường bằng tường đất hoặc bằng các hào sâu, bên cạnh ụ súng có các hố bắn.
Ụ súng có nắp và lô cốt
- ụ súng thường được bố trí nơi địa hình có lợi khi hỗ trợ, chi viện cho nhau trong quá trình chiến đấu, ngụy trang kín đáo khó phát hiện.
Lô cốt là mục tiêu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, gạch, đá, có nhiều ngăn, có phần nổi phần chìm.
Phần nổi có thể một hoặc hai tầng, cấu trúc theo kiểu hình lăng trụ (thường có 5 đến 8 cạnh), các hướng đều có lỗ bắn bố trí độ cao thấp khác nhau, bên ngoài và trên nắp thường xếp các bao cát hoặc đắp đất, có thể có dây thép gai trùm lên trên hoặc dùng lưới chống đạn B40, B41 vây xung quanh.
Bên cạnh lô cốt có các hố bắn, có đường hào có nắp hoặc không có nắp để cơ động về phía sau. Bên trong lô cốt xây bậc cao thấp theo các lỗ bắn, lô cốt lớn có thể chia thành 2 hoặc 3 ngăn. Cửa lô cốt thường chìm và nối với các đường hào nổi hoặc hào ngầm.
Lô cốt 2 tầng
Xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, gạch, đá, có nhiều ngăn, có phần nổi phần chìm
Kết cấu kiến trúc 8 cạnh
Các hướng đều có lỗ bắn và ném lựu đạn
Cửa ra vào chìm, liên kết với hào giao thông
+ Cách đánh :
Trước khi đánh, chiến sĩ phải quan sát xác định loại mục tiêu sẽ đánh
- (Ụ súng hay lô cốt, cách cấu trúc, bằng gỗ, đất hay bằng bê tông cốt thép),
- Xác định hoạt động của địch bên trong ụ súng, lô cốt và hoạt động của địch xung quanh, xem xét địa hình để tìm ra chỗ sơ hở, chỗ yếu của mục tiêu như góc tử giác, lối ra vào, nơi ta có thể tiếp cận kín đáo từ bên sườn, phía sau.

- Căn cứ vào mục tiêu, địa hình, địa vật và vũ khí, trang bị của mình để xác định cách đánh cho phù hợp.
Đánh ụ súng không có nắp : bí mật tiếp cận vào bên sườn, phía sau, đến cự li thích hợp, dùng thủ pháo, lựu đạn ném vào bên trong ụ súng ; lợi dụng uy lực của vũ khí và khói đạn nhanh chóng xông lên bắn găm, bắn gần, đâm lê, đánh báng để tiêu diệt những tên còn sống sót.
Đánh ụ súng có nắp, lô cốt : Lợi dụng góc tử giác, tiếp cận vào bên sườn, phía sau đặt thuốc nổ (lượng nổ khối) vào nơi mỏng yếu hoặc nhét thủ pháo, lựu đạn, thủ pháo vào lỗ bắn, cửa ra vào để tiêu diệt địch bên trong.
Học viên thực hành đánh lô cốt
Đánh địch trong chiến hào hoặc giao thông hào :
+ Đặc điểm mục tiêu :
Chiến hào, giao thông hào được hình thành bằng các đoạn chiến hào, giao thông hào nối liền nhau hoặc đứt đoạn. Cấu trúc theo kiểu gấp khúc, mỗi đoạn dài từ 5m đến 7m.
Hào đào sâu, có nắp (bằng bê tông, gỗ, đất) hoặc không có nắp, cũng có thể hào được xếp nổi bằng bao cát.
Thành hào phía trước thường cấu trúc các vị trí bắn.
Liên kết các đoạn chiến hào, giao thông hào bằng các ngã ba, ngã tư hào. Dọc theo hào, địch có thể bố trí các loại vật cản như mìn đè nổ, mìn vướng nổ,... để ngăn chặn đối phương cơ động trong hào.
Hệ thống giao thông hào
Học viên thực hành đánh hào giao thông có nắp
+ Cách đánh :

Trước khi đánh, chiến sĩ phải quan sát nắm chắc tình hình địch ở trên hào, địch dưới hào, tình hình đồng đội chiến đấu và địa hình, địa vật xung quanh để xác định cách đánh cụ thể cho phù hợp. Khi đánh địch trong chiến hào hoặc giao thông hào phải triệt để lợi dụng các đoạn ngoặt của hào, thực hiện đánh chắc, tiến chắc, sục sạo kĩ, chia cắt quân địch ra từng bộ phận để tiêu diệt.
 Đánh địch trong căn nhà :
+ Đặc điểm mục tiêu :
Từng người cùng với tổ có thể đánh địch trong căn nhà 1 2 phòng, căn nhà một tầng hoặc nhiều tầng.
Căn nhà thường được xây dựng kiên cố bằng gạch, đá,... cấu trúc thành các phòng, có hệ thống cửa ra vào, cửa sổ. Bên ngoài cửa có đắp bao cát tạo thành các ụ chiến đấu. Đối với căn nhà nhiều tầng, cấu trúc cầu thang thường ở bên trong, bên ngoài có thiết bị ống dẫn nước, cột thu lôi,...
Cách đánh :
Trường hợp bí mật tiếp cận sát nhà : Phải lợi dụng địa hình, địa vật, nơi sơ hở của địch, bí mật vận động vào sát nhà (nơi ném được lựu đạn, thủ pháo, bắn gần vào trong nhà được) bất ngờ dùng lựu đạn, thủ pháo ném vào trong nhà ; sau khi lựu đạn, thủ pháo nổ, lợi dụng cửa sổ, cửa ra vào bắn quét vào bên trong đồng thời xông vào, người áp vào thành tường, nơi kín đáo quan sát diệt nốt địch còn sống sót, giữ chắc phạm vi đã chiếm và chi viện cho đồng đội chiến đấu.
Nếu căn nhà có nhiều phòng thì căn cứ vào tình hình địch và nhiệm vụ của mình để dùng lựu đạn, thủ pháo đánh vào từng phòng trong phạm vi được phân công, đánh đến đâu sục sạo kĩ đến đó, đánh xong phòng này rồi mới phát triển sang phòng khác. Khi phát triển sang phòng khác phải chủ động khéo léo nghi binh lừa địch để tiến.
Đánh xe tăng hoặc xe bọc thép địch :
+ Đặc điểm mục tiêu : Xe tăng, xe bọc thép địch có thể bố trí trong công sự hoặc cơ động, triển khai ngoài công sự.
Xe tăng, xe bọc thép khi bố trí trong công sự thường bố trí ở công sự nửa chìm, nửa nổi hoặc đắp đất, xếp bao cát xung quanh tạo thành công sự nổi, xung quanh có thể có lưới chắn đạn B41, B40, bên cạnh xe có các ụ chiến đấu bảo vệ.
Xe tăng, xe bọc thép khi cơ động có thể có bộ binh ngồi trên xe hoặc cơ động hai bên sườn, phía sau xe để chiến đấu bảo vệ xe khi bị đối phương tiến công.
Đặc điểm chung của xe tăng, xe bọc thép là có vỏ thép dày, hoả lực mạnh, sức cơ động cao. Nhưng tầm quan sát hạn chế, dễ bị tiêu diệt khi ta tiếp cận gần.
ĐIỂM ĐÁNH KHỐI NỔ
+ Cách đánh :
Trước khi đánh xe tăng hoặc xe bọc thép địch, chiến sĩ phải quan sát địa hình, địa vật xung quanh, xác định loại xe, lực lượng địch trên xe và xung quanh xe ; vị trí bố trí hoặc hướng, đường, tốc độ vận động của xe ; tính chất hoạt động, nơi sơ hở của chúng. Căn cứ vào vũ khí, trang bị và nhiệm vụ của mình, ý định của người chỉ huy, địa hình, địa vật, đặc điểm và tính chất cụ thể của mục tiêu để xác định cách đánh cho phù hợp.
Đánh tên địch, tốp địch ngoài công sự :
+ Đặc điểm mục tiêu :
Tên địch, tốp địch có thể đang cơ động hoặc đã triển khai đội hình chiến đấu chuẩn bị tiến công.
Tốp bộ binh địch khi vận động thường lợi dụng địa hình, địa vật như trục đường hoặc sườn đồi, bờ mương, máng,... thành đội hình hàng dọc hoặc chữ A, chữ V, khi dừng lại chiếm địa hình có lợi, triển khai đội hình có tên ở phía trước, tên ở phía sau yểm hộ lẫn nhau.
+ Cách đánh :
Trước khi đánh, chiến sĩ phải quan sát xác định vị trí, tính chất của mục tiêu, địa hình, địa vật xung quanh và tình hình cụ thể về ý định của người chỉ huy, bản thân, đồng đội để xác định cách đánh cho phù hợp.
Nếu địa hình kín đáo : bí mật vận động đến bên sườn, phía sau mục tiêu dùng lựu đạn, thủ pháo kết hợp bắn găm, bắn gần tiêu diệt địch.
Nếu địa hình trống trải : Khéo léo nghi binh lừa địch, thu hút chúng về một hướng rồi bí mật, bất ngờ luồn sang hướng khác nhanh chóng vận động đến bên sườn phía sau mục tiêu để tiêu diệt địch hoặc khắc phục sự trống trải của địa hình rồi tiến lên khoảng cách thích hợp dùng vũ khí chế áp địch và nhanh chóng xung phong tiêu diệt địch.
4. Hành động của từng người khi chiếm được mục tiêu
Khi đánh chiếm được mục tiêu, chiến sĩ có thể được giao nhiệm vụ chốt giữ mục tiêu, phát triển chiến đấu, rời khỏi trận đánh,...
Dù trong trường hợp nào người chiến sĩ cũng phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tình hình địch và địa hình để tiến hành các công việc cho phù hợp.
Thứ tự nội dung tiến hành các công việc sau khi đánh chiếm được mục tiêu :
Nhanh chóng chiếm địa hình có lợi phòng tránh hoả lực địch sát thương, đồng thời kiểm tra lại súng, đạn, vũ khí trang bị và kết quả chiến đấu báo cáo với cấp trên.
Sẵn sàng tham gia bắn máy bay bay thấp, trực thăng vũ trang, ngăn chặn bộ binh, xe tăng, xe bọc thép địch phản kích từ nơi khác đến.
Cứu chữa thương binh, thu chiến lợi phẩm, bắt tù hàng binh, đưa thương binh nặng, tử sĩ, tù hàng binh về nơi quy định. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Kết luận