dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Photpho - Dũng Đôla mien phi,tai lieu Photpho - Dũng Đôla mien phi,bai giang Photpho - Dũng Đôla mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2014 8:52:16 PM
Filesize: 1.13 M
Download count: 23
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Biên soạn gồm: Dũng Đôla, Quân Tôm, Việt Hoàng, Minh Béo, Thùy Dung, Trang Sũn, Vinh Beel, Hoa Bé, Trang Blue, Trọng Tấn, Ninh Quỳnh…
Nguyên Tử Photpho
1. Mô Hình Nguyên Tử Photpho

2. Hình ảnh mẫu vật
Phốt pho tồn tại ở 2 dạng chất chủ yếu
Photpho tr?ng ngõm trong nu?c
Photpho đỏ
3. So Sánh Photpho Trắng và Photpho đỏ
4. Hiện tượng ma trơi
Hiện
tượng
ma
trơi
Zn3P2 + 6H2O  3Zn(OH)2 + 2PH3
2PH3 + O2  P2O5 + 3H2O
5. Một Số Hình Ảnh Ứng Dụng Của Photpho
*Làm Bom
*Làm Diêm
*Làm Phân Bón
*Làm thuốc trừ sâu
*Làm axit Photphoric
Xin Chào Tạm Biệt Tất Cả Quý Khách
Email: dungdola8598@gmail.com