dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHIÊÚ KÊ KHAI NHÂN SỰ mien phi,tai lieu PHIÊÚ KÊ KHAI NHÂN SỰ mien phi,bai giang PHIÊÚ KÊ KHAI NHÂN SỰ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/14/2012 2:46:37 PM
Filesize: 0.41 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ
( theo công văn số 25/SGD&ĐT-TCCB)
Quy định:
- Tất cả các biểu mẫu, bản khai đều đánh theo phông chữ: Times New Roman
- Lưu mẫu này vào máy cập nhật dữ liệu hằng năm.
- Nhập đầy đủ dữ liệu, in 1 bộ gửi lãnh đạo phòng ký, nộp cho đ/c Minh phòng TCCB.
- Ngoài việc bổ sung thông tin thời điểm 1/6 và 31/12 hàng năm; trong quá trình công tác nếu có những biến động lớn, yêu cầu cán bộ, công chức gặp đ/c Trần Ngọc Minh điện thoại 0912041191, hoặc địa chỉ E Mail: ngocminh042001@gmail.copm kê khai bổ sung để cập nhật thông tin

I. Trang bìa:
Viết chữ in hoa, theo Giấy khai sinh (GKS). Ghi tên thường gọi nếu khác tên trong GKS. Ghi tên đơn vị nơi bản thân đang công tác (phòng, ban). Ghi chức vụ có phụ cấp đang đảm nhiệm, nếu không có chức vụ ghi chức danh (Giảng viên, Chuyên viên, nhân viên ...).
Thông tin về Mã số hồ sơ và Số hiệu công chức do cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ ghi.
II. Phiếu Kê khai thông tin nhân sự:
1. Họ và tên: Viết bằng chữ in hoa
2. Bí danh: Ghi bí danh của bản thân (nếu không có thì để trống)
3. Giới tính: Đánh dấu vào ô thuộc giới tính của mình.
4. Ngày sinh: khai theo GKS, nếu thất lạc GKS thì khai theo sổ BHXH, lý lịch do cơ quan quản lý, lý lịch Đảng, sổ hộ khẩu.
Nơi sinh: khai theo GKS. Nếu thất lạc GKS thì khai theo lý lịch gốc.
5.Tình trạng hôn nhân: khai tình trạng hôn nhân hiện tại (đã kết hôn, ly hôn, góa vợ, goá chồng, kết hôn lần thứ 2, kết hôn lần thứ 3) . Nếu chưa kết hôn thì để trống.
6. Các thông tin về chứng minh thư nhân dân (CMND): Ghi số CMND, Nơi cấp và ngày cấp gần nhất
7. Dân tộc: khai theo GKS. Nếu thất lạc GKS ghi theo lý lịch gốc
8. Tôn giáo: Ghi tôn giáo mà bản thân đang theo (Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hoà hảo, Tin lành, Hồi giáo...). Nếu không theo tôn giáo nào thì ghi "Không".
9. Quốc tịch: Ghi đầy đủ các quốc tịch của bản thân. Nếu chỉ mang quốc tịch Việt Nam thì ghi "Việt Nam"
10. Thành phần xuất thân: Khai theo thành phần của bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng (Công nhân; Nông dân, Công chức NN; Công chức chế độ cũ, Viên chức; Trí thức; Quân nhân; Quân nhân chế độ cũ; Thợ thủ công; Tiểu thương; Tiểu chủ; Tiểu tư sản; Tư sản; Địa chủ; Dân nghèo thành thị; Ngư dân; nếu không thuộc 1 trong các loại trên ghi Chưa xác định)
11. Diện ưu tiên của Gia đình: khai diện chính sách xã hội của gia đình được nhà nước công nhận (GĐ liệt sĩ, GĐ có công với cách mạng, GĐ có người là lão thành cách mạng, GĐ tham gia kháng chiến ...vv)
12. Diện ưu tiên của bản thân: ghi theo Thẻ được cấp (nếu là thương, bệnh binh; người hưởng chính sách như thương binh); danh hiệu được phong tặng (anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động). Ngoài ra ghi theo đúng diện được hưởng ưu tiên theo chế độ của nhà nước: con liệt sỹ, vợ liệt sỹ, con thương bệnh binh; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8 /1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; người dân tộc thiểu số.
13. Năng khiếu/sở trường: Ghi năng khiếu, sở trường của bản thân (nếu có).
14. Các thông tin về sức khỏe cá nhân: Nhóm máu, bệnh mãn tính, chiều cao, cân nặng, khuyết tật....
15. Quê quán: khai quê quán của bố đẻ, nếu không có bố đẻ thì ghi theo quê của mẹ đẻ, người nuôi dưỡng.
16. Hộ khẩu thường trú: địa chỉ nơi bản thân đăng ký hộ khẩu (số nhà, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh).
17. Các thông tin về chỗ ở hiện nay: địa chỉ chỗ ở, điện thoại nhà riêng/cơ quan/di động, địa chỉ thư điện tử.
18. Các thông tin về ngày Hợp đồng và ngày tuyển dụng:
- Đối với cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước