dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC NĂM 2011-2012 mien phi,tai lieu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC NĂM 2011-2012 mien phi,bai giang PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC NĂM 2011-2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/1/2013 11:02:29 PM
Filesize: 5.07 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH


Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN ÂM NHẠC

Dùng cho các trường THCS, PTDTNT trong toàn tỉnh Trà Vinh
Áp dụng từ năm học 2011 - 2012

Tháng 9/2011


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
BỘ MÔN: ÂM NHẠC
LỚP 6
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở
Tập hát Quốc ca
Tiết 2:
Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
Tiết 3:
Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
+ Các kí hiệu âm nhạc
Tiết 4:
- Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 5:
- Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
- Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
Tiết 6: Có 2 nội dung.
( Nội dung ôn tập bài hát “ Vui bước trên đường xa” chuyển lên tiết 5 )
- Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 24
- Tập đọc nhạc: TĐN số 2

Tiết 7:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Cách đánh nhịp 24
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tiết 8: Ôn tập
Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 10: Học hát : Bài hành khúc tới trường
Tiết 11: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai.
- Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
Tiết 12:
- Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Tập đọc nhạc số: TĐN 5
Tiết 15: Có 3 nội dung, sắp xếp dạy nội dung nào trước cũng được.
- Ôn tập bài hát: Đi cấy
- Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số 5
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến ( Trọng tâm )
Tiết 16 - 17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
- Tập đọc nhạc: TĐN 6
Tiết 21: Có 2 nội dung; Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nội dung thứ hai
- Nhạc lí :Nhịp 34 - Cách đánh nhịp 34
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
Tiết 23:
- Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
- Tập đọc nhac: TĐN số 7
Tiết 24:
- Ôn tập bát hát: Ngày đầu tiên đi học
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
- Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
Tiết 28: Có 3 nội dung, Tập đọc nhạc và Nhạc lí là phần trọng tâm.
- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa (Thời gian dạy 7,8 phút)
- Tập đọc nhạc: TĐN 8 (Thời gian dạy 20 phút)
- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc (Thời gian dạy 15 phút)
Tiết 29:
- Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
Tiết 30:
- Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô- la-hô
- Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
Tiết