dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC mien phi,tai lieu PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC mien phi,bai giang PHẠM TRÙ KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/15/2017 5:36:04 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
TP Hồ Chí Minh
LỚP GDMN K18B
NHÓM 3
Đặng Thị Ngọc Huyền
Phương Gia Ching
Ngô Cấm Hằng
Huỳnh Ngọc Hiền
Huỳnh Ngọc Hân
Mành Aí Huê
Nguyễn Thị Thu Thủy
Thân Nguyễn Khánh Linh
Thiều Diệu Linh
Bùi Thị Ngọc Huyền
GVHD: ĐỖ ĐÌNH NGHĨA
BÀI
THUYẾT
TRÌNH
Nhạc nền
Khả Năng
Và Hiện Thực
Khả Năng và Hiện Thực: là 1 cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác Lê Nin là nguyên lí về mối liên hệ phổ biến để chỉ mối quan hệ biện chứng giữa cái hiện thực là phạm trù chỉ những cái đang tồn tại trên thực tế với khả năng chỉ cái chưa xuất hiện, chưa tồn tại trên thực tế, sẽ tồn tại thực sự khi có các điều kiện tương ứng.
Khái Niệm: Khả Năng là cái hiện chưa có nhưng bản thân khả năng có tồn tại, đó là một sự tồn tại đặc biệt tức là cái sự vật được nói tới trong khả năng chưa tồn tại, song bản thân khả năng thì tồn tại.
Hiện thực khách quan là khái niệm chỉ các sự vật, vật chất tồn tại độc lập với ý thức của con người còn hiện thực bao gồm cả những sự vật, hiện tượng vật chất đang tồn tại 1 cách khách quan trong thực tế và cả những gì đang tồn tại 1 cách chủ quan trong ý thức con người.

Hiện thực và khả năng tồn tại trong mối quan hệ chuyển hóa lẫn nhau, mỗi hiện thực đều bao hàm những khả năng nhất định.
Khi khả năng này trở thành hiện thực trong tương lai thì hiện thực mới đó lại có thể xuất hiện những khả năng mới.
Quá trình đó được tiếp tục làm cho sự vận động,phát triển 1 cách vô tận trong thế giới vật chất.
Quan hệ giữa khả năng và hiện thực có tính phức tạp.
Để khả năng biến thành hiện thực, thường cần không phải chỉ một điều kiện mà là tập hợp nhiều điều kiện. Vì vậy, trong nhận thức và thực tiễn có thể xuất phát từ hiện thực để phát hiện khả năng và có thể chủ động biến khả năng đó trở thành hiện thực trong tương lai.
Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN:
Trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào hiện thực để định ra kế hoạch, phương hướng, hành động vì hiện thực là cái tồn tại thực sự còn khả năng là cái hiện chưa có nên nếu dựa vào cái còn ở dạng khả năng thì sẽ rơi vào ảo tưởng.
Lê nin cho rằng: chủ nghĩa Mác dựa vào hiện thực chứ không dựa vào khả năng để để vạch ra đường lối chính trị của mình.
Vì vậy trong nhận thức và thực tiễn cần phát hiện khả năng từ hiện thực( tránh những khả năng ảo, không xuất phát từ hiện thực) đồng thời cần có sự phân loại và lựa chọn khả năng có tính khả thi nhất và tối ưu trong 1 điều kiện xác định.