dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an PCGD - CMC mien phi,tai lieu PCGD - CMC mien phi,bai giang PCGD - CMC mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/13/2014 1:29:07 PM
Filesize: 11.63 M
Download count: 30
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHUYÊN ĐỀ
SỬ DỤNG HỆ THỐNG
QUẢN LÝ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XOÁ MÙ CHỮ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN GIANG
Long Hưng, ngày 11 tháng 8 năm 2014
TRƯỜNG THCS LONG HƯNG
NỘI DUNG
- Để hỗ trợ, đổi mới thông tin quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ. Bộ giáo dục và đào tạo kết hợp với công ty CP đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam xây dựng hệ thống phần mềm quản lý phổ cập – chống mù chữ( Prosoft ESCI ).
- Chức năng của phần mềm Prosoft ESCI là quản lý được tất cả các công việc đặc thù của phổ cập giáo dục dùng cho tất cả các cấp: Xã/phường; Quận/huyện; Tỉnh/thành phố và trung ương.
- Phần mềm Prosoft ESCI có 2 phiên bản là online và offline
- Là phần mềm quản lý phổ cập – chống mù chữ dùng thống nhất trong toàn quốc.
- Tổng hợp số liệu phổ cập giáo dục – chống mù chữ tự động từ cấp Xã/phường; Quận/huyện; Tỉnh/thành phố và trung ương.
- Đơn giản, thuận tiện đối với người sử dụng và các cấp quản lý
MÔ HÌNH ỨNG DỤNG
An toàn dữ liệu
TIỆN ÍCH
Không cần cài đặt
Sử dụng mọi nơi
Tích hợp nghiệp vụ
Thuận lợi khai thác
Quản lý cả 4 cấp
Tra cứu nhanh chóng
Hỗ trợ kịp thời
Cập nhật kịp thời
Báo cáo tự động
Xây dựng danh mục:
thôn, xóm, trường học
Nhập phiếu điều tra
Kiểm tra dữ liệu
Hiên thị/In báo cáo
Xây dựng Danh mục:
Xã; Trường học
Kiểm tra dữ liệu xã
Xây dựng danh mục:
Huyện; Trường học
Hiển thị/In báo cáo
Tạo tài khoản, Cấp quyền
Kiểm tra DL các Huyện
Tạo Tài khoản &
Cấp quyền các xã
Tạo tài khoản &
Cấp quyền các Huyện
Hiển thị/In báo cáo
Khởi tạo năm làm việc
- Kiểm tra dữ liệu các Tỉnh
Thiết lập TSHT
Tạo Tài khoản &
Cấp quyền các Tỉnh
Xây dựng Danh mục:
Tỉnh; Dân tộc; khác,…
Hiển thị/In báo cáo
QUY TRÌNH VẬN HÀNH
QUY TRÌNH ĐiỀU TRA PHỔ CẬP GD
Điều tra theo độ tuổi
Phiếu điều tra
3 bậc: THCS, TH, MN cùng làm
Chất lượng đội ngũ
Cơ sở vật chất
Tài chính
Từng trường sẽ làm theo đơn vị của mình
(Yêu cầu máy tính có kết nối mạng Internet, sử dụng các trình duyệt web để đăng nhập)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Thầy/Cô gõ chính xác đường dẫn vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web
Bước 1: Nhập tên truy nhập
Bước 2: Nhập mật khẩu truy nhập
Bước 3: Nhập mã bảo vệ
TÊN TRUY NHẬP VÀ MẬT KHẨU CÁC XÃ
Tải file mẫu Phiếu điều tra
Điền thông tin chính xác vào phiếu điều tra
Nhập dữ liệu trực tiếp trên phần mềm
Nhập dữ liệu qua file Excel nhập liệu
Tải file mẫu Excel nhập liệu
Nhập thông tin PCGD-CMC và file Excel mẫu
Cập nhập file Excel lên phần mềm
Kiểm tra
Tìm Kiếm
Hệ thống Báo cáo – Thống kê