dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an on tap tieng viet tiet 126 mien phi,tai lieu on tap tieng viet tiet 126 mien phi,bai giang on tap tieng viet tiet 126 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2014 3:49:24 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
I- Các kiểu câu đơn:
có 2 cách phân loại câu.
1- Phân loại câu theo mục đích nói: có 4 kiểu câu.
a- Câu trần thuật:
Dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về 1 sự việc, sự vật hay để nêu 1 ý kiến.
VD: Tôi đi học.
b Câu nghi vấn:
là câu dùng để hỏi về ngư­ời, về việc, về vật.
VD: Bạn đi học à ?
c- Câu cầu khiến:
là câu dùng để yêu cầu, đề nghị, sai khiến, chúc mừng,...
VD: Bạn đừng nói chuyện nữa !
d- Câu cảm thán:
là câu dùng để bộc lộ cảm xúc.
VD: Ôi, bông hoa này đẹp quá !
2- Phân loại câu theo cấu tạo: có 2 loại.
a- Câu bình thường:
là câu có cấu tạo theo mô hình C-V.
VD: Hôm qua lớp tôi đi lao động.
b- Câu đặc biệt:
là loại câu không có cấu tạo theo mô hình C-V.
VD: Trên tường có treo một bức tranh.
II-Các dấu câu :
1- Dấu chấm:
- Dấu chấm thường đặt ở cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn, dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến và câu cảm thán.
2- Dấu phẩy:
dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu:
- Giữa các thành phần phụ của câu với CN và VN.
- Giữa các từ ngữ có cùng chức vụ trong câu
- Giữa 1 từ ngữ với bộ phận chú thích của câu.
- Giữa các vế của một câu ghép.
3- Dấu chấm phẩy:
dùng để đánh dấu ranh giới giữa các vế của 1 câu ghép có cấu tạo phức tạp và phép liệt kê phức tạp
4- Dấu chấm lửng:
dùng để:
-Thể hiện còn nhiều sự vật, hiện t­ượng tương tự ch­a liệt kê hết.
- Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng.
- Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị xuất hiện của 1 từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
5- Dấu gạch ngang:
dùng để:
- Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
- Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
- Nối các từ nằm trong 1 liên danh.
II Luyện tập
1-Đặt câu phân theo mụch đích nói
2Viết đoạn văn có các dấu cõu . câu đơn ..