dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an nông lâm ngư nghiệp mien phi,tai lieu nông lâm ngư nghiệp mien phi,bai giang nông lâm ngư nghiệp mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/28/2014 5:23:15 PM
Filesize: 3.71 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ
THUỘC LĨNH VỰC
NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề nông, lâm, ngư nghiệp

Các nghề nông - lâm - ngư nghiệp ở nước ta phát triển từ lâu đời. Do điều kiện địa lý, điều kiện khí hậu tạo nên, nước ta có hàng ngàn km bờ biển, diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ. Đây là điều kiện rất tốt để chúng ta phát triển các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.
Các nghề nông - lâm – ngư giúp chúng ta đảm bảo được an toàn lương thực quốc gia, xoá đói giảm nghèo cho nông dân và dân nghèo ở nông thôn, góp phần ổn định xã hội.
NÔNG LÂM NGƯ
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Ngư nghiệp
Nông nghiệp
Nông nghiệp
Lâm nghiệp
Ngư nghiệp
Ngư nghiệp là ngành kinh tế có chức năng và nhiệm vụ nuôi trồng và khai thác các loài thuỷ sản, chủ yếu là cá ở các ao hồ, đầm, ruộng nước, sông ngòi, trong nội địa và ở biển.
Nuôi trồng thủy sản chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu sản xuất và giá trị sản lượng thủy sản.
Lâm nghiệp
Lâm nghiệp là ngành sản xuất vật chất độc lập của nền kinh tế quốc dân.
Có chức năng:
xây dựng rừng, quản lý bảo vệ, khai thác lợi dụng rừng, chế biến lâm sản và phát huy các chức năng phòng hộ văn hóa, xã hội,... của rừng.
Ngư nghiệp
NHU CẦU LĨNH VỰC
NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

Nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp ở Việt Nam đang chiếm lực lượng lao động lớn nhất (xấp xỉ 50%) nhưng thiếu lao động có trình độ.
Phân tích nhu cầu lao động đến năm 2020, nguồn nhân lực trong ngành nông – lâm – ngư sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo; nhu cầu giáo dục ngày càng tăng, nhất là ở vùng ven thành phố, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.
NHU CẦU LĨNH VỰC
NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

Triển vọng phát triển :
Các lĩnh vực này có nhiều nghề để lựa chọn, nhiều nghề mới xuất hiện, thu hút đông đảo nhân lực của đất nước.
Các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam ngày một tiến ra thị trường thế giới.

Trường Đại học Nông Lâm Huế:
Thú y, Nuôi trồng thuỷ sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch,….
"CẢM ƠN!"