dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới tư tưởng hồ chí minh mien phi,tai lieu những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới tư tưởng hồ chí minh mien phi,bai giang những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới tư tưởng hồ chí minh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/9/2014 8:29:46 PM
Filesize: 1.20 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Những tắc xây dựng đạo đức mới tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ đề:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA: CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Học phần: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Nhóm: 7
Danh sách nhóm 7
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tô Thị Sương
Trần Thị Kim Sương
Lê Thị Thùy Như
Huỳnh Thị Sinh
Phạm Trọng Phôn
Phan Quý
Trần Thị Thanh Phương
Võ Thị Phương
Đỗ Thị Minh Quyên
Đỗ Thị Phương Thảo
Nội dung:
“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó’’ câu nói của Bác cho thấy tầm quan trọng của đạo đức đối với mỗi con người.
Khái niệm về đạo đức.
2) Cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đạo đức.
3)Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung:
Khái niệm về đạo đức:
   Nghĩa hẹp: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp các qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội nhờ nó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội trong quan hệ cá nhân - cá nhân và quan hệ cá nhân - xã hội.
 Nghĩa rộng hơn: Đạo đức là toàn bộ những qui tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người với nhau trong quan hệ xã hội và quan hệ với tự nhiên.
        
        
   Nghĩa rộng: Đạo đức là hệ thống các qui tắc, chuẩn mực biểu hiện sự tự giác trong quan hệ con người với con người, con người với cộng đồng xã hội, với tự nhiên và với cả bản thân mình.
Nội dung:
2) Cơ sở hình thành tư tưởng HCM về đạo đức.
Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.

HCM với những giá trị đạo đức nhân loại.

HCM với đạo đức Mac-Lenin và cuộc cách mạng trong quan điểm đạo đức.
Nội dung:
3)Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
3 quan điểm
Những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Vai trò và sức mạnh của đạo đức
* Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
* Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức:


Nói đi đôi với làm
Nguyên tắc cơ bản quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đứcmới.
Đặc trưng bản chất của tư tưởng đạo  đức Hồ Chí Minh  - đạo đức cách mạng.
Nêu gương về đạo đức
Nói đi đôi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức
Đạo đức cách mạng phải đặc biệt chú trọng “đạo làm gương”.
Xây đi đôi với chống:


* Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Xây phải đi đôi với chống, muốn chống phải xây, chống nhằm mục đích xây.
Tiến hành giáo dục những phẩm chất, những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức mới.
Để xây và chống có kết quả phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, đấu tranh cho sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức, phải kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân.
* Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời:


Một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở sự tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người.
Đạo đức cách mạng là đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành động vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
* Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời:


Đạo đức cách mạng là đạo đức dấn thân, đạo đức trong hành động vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn, trong công việc, trong mối quan hệ của mình, phải nhìn thẳng vào mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc.
Phải thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện của mình để phát huyvà thấy rõ cái dở, cái xấu, cái ác củamình để khắc phục.
Phải kiên trì rèn luyện, tu dưỡng suốt đời như công việc rửa mặt hằng ngày.
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
a) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
ﻬ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Tấm gương của ý chí và nghị lực, tinh thần to lớn vượt qua mọi thử thách.
Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
Tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.
Tấm gương cần kiệm liêm chính chí công vô tư, nếp sống giản dị, đức khiêm tốn phi thường.
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
a) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
ﻬ Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2 (7/5/1958) những
phẩm chất đó được người tóm tắt trong sáu cái yêu  
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Tình trạng đạo đức lối sống trong sinh vên hiện nay.
b,Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM :

Trách nhiệm của sinh viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghĩa .
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
b,Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM :

Tình trạng đạo đức lối sống trong sinh vên hiện nay:
Mặt tích cực
Mặt tiêu cực
Mặt tích cực
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
b,Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM :

Tình trạng đạo đức lối sống trong sinh vên hiện nay:
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Trách nhiệm của sinh viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
b,Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM :

Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất Hồ Chí Minh là: Yêu Tổ quốc. Yêu nhân dân, yêu CNXH, yêu khoa học và có kỷ luật. Xây dựng một tinh thần đoàn kết tình nguyện, tương thân tương ái vì cộng đồng.
Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, nâng cao trình độ chính trị, KHKT và quân sự. Học mọi lúc mọi nơi, trong sách vở kết hợp với thực tiễn. Có ý chí thi đua, thực hành dân chủ trong học tập, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực tự cường, tự tin trong hội nhập quốc tế.
Xây dựng ý thức cần kiệm liêm chính chí công vô tư, thật thà ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị... Thực hiện khẩu hiệu: “ cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ ”. Thực hành phê bình và tự phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.
Xây dựng tinh thần hăng hái, kiên quyết không sợ khó, không sợ khổ, siêng học siêng làm.
Nội dung:
4) Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghĩa .
b,Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức HCM :

Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Hai là, học cần kiệm liêm chính chí công vô tư, đời riêng trong sáng nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.
Bốn là, học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua khỏi thử thách gian nguy để đạt được mục đích sống
Bài thuyết trình của nhóm 7 đến đây đã kết thúc
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe