dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an nhan 1 soTP voi 1 so TP mien phi,tai lieu nhan 1 soTP voi 1 so TP mien phi,bai giang nhan 1 soTP voi 1 so TP mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2014 3:19:22 PM
Filesize: 0.94 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2010
Môn: Toán
Tiết 58: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ1:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?
4,8m
6,4m
S=?m2
Ta phải thực hiện phép tính:
6,4 x 4,8 =?(m2)
Ta có:
6,4m= dm
64
4,8m= dm
48
(dm2)
3072dm2= m2
6,4x4,8=30,72(m2)
vậy
30,72
(m2)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân,ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
4,75x1,3 =?
Ví du 2:
Ta đặt tính rồi làm như sau:
4,75
x
1,3
1425
475
6,175
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân,ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Ghi nhớ
a
b
axb
bxa
2,36
3,05
4,2
9,912
2,7
8,235
9,912
8,235
-Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
-Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
axb =
a
x
b
a)Tính rồi so sánh giá trị của axb và bxa
2
2
b)Nói ngay kết quả tính
4,34x3,6 =15,624
3,6x4,34 =
15,624
9,04x16=144,64
16x9,04 =
144,64
Vườn cây
3
15,62m
8,4m
P=?m
S=?m2
Chu vi vườn cây đó là:
(15,62+8,4)x2=48,04(m)
Diện tích vườn cây đó là:
15,62x8,4=131,208(m2)
Đáp số:
Chu vi :48,04m
Diện tích:131,208m2