dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nhạc 6-tiết 4 mien phi,tai lieu Nhạc 6-tiết 4 mien phi,bai giang Nhạc 6-tiết 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/19/2014 9:59:17 PM
Filesize: 1.64 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Quan sát ví dụ và nhận xét:
Gợi ý: Độ ngân của các nốt khác nhau như thế nào?
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt:
Hình nốt là kí hiệu ghi độ ngân dài ngắn của âm thanh.
Hình nốt tròn:
(có độ ngân dài nhất trong hệ thống hình nốt)
Hình nốt trắng:
(có độ ngân bằng nửa nốt tròn)
Hình nốt đen:
(có độ ngân bằng nửa nốt trắng)
Hình nốt móc đơn:
(có độ ngân bằng nửa nốt đen)
( có độ ngân bằng nửa nốt móc đơn)
Hình nốt móc kép:
= 4 phách
= 2 phách
= 1 phách
= 0,5 phách
= 0,25 phách
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt:
Quan hệ giữa các hình nốt được biểu hiện bằng sơ đồ dưới đây
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt:
2. Cách viết các hình nốt trên khuông
- Nốt nhạc có hình bầu dục nằm nghiêng về phía tay phải
Ví dụ:
- Các nốt nhạc nằm ở dòng thứ 3 đuôi nốt có thể quay lên hoặc quay xuống.
Ví dụ:
- Các nốt từ khe thứ ba trở lên đuôi nốt thường quay xuống.
Ví dụ:
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt:
2. Cách viết các hình nốt trên khuông
- Các nốt nằm ở khe thứ hai trở xuống đuôi nốt thường quay lên
Ví dụ:
Các nốt móc đứng cạnh nhau có thể nối với nhau bằng một vạch hoặc
hai vạch
Ví dụ:
-Là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh.Mỗi hình nốt có 1 dấu lặng tương ứng
3. Dấu lặng:
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
1. Hình nốt:
2. Cách viết các hình nốt trên khuông
Ví dụ:
3. Dấu lặng
Dấu lặng là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh.
Mỗi hình nốt có một dấu lặng tương ứng.
=
=
II. T?p d?c nh?c: TDN s? 1
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Nội dung II:
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Đọc cao độ trên
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Nội dung II:
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Tập từng câu
Câu 1
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Nội dung II:
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Tập từng câu
Câu 2
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Nội dung II:
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Hoàn thành bài
Cùng đùa vui ca hát dưới trăng. Tiếng sáo vi vu trong đêm hè.
Tiết 4
Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh.
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Nội dung I:
Nhạc lí
Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
Nội dung II:
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
* Củng cố - Dặn dò:
1/ tập viết các hình nốt tròn, nốt trắng, nốt đen,
móc đơn, móc kép, dấu lặng đen, dấu lặng đơn
2/ Đọc các nốt trên khuông nhạc.