dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Ngoai khoa 20.11 mien phi,tai lieu Ngoai khoa 20.11 mien phi,bai giang Ngoai khoa 20.11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/29/2014 7:40:38 AM
Filesize: 1.74 M
Download count: 85
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng ngày
Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 Liên đội THCS Mạn Lạn
00:00:00
PHẦN THI TIM HIỂU KIẾN THỨC
00:01:48
Có 10 câu hỏi trắc nghiệm giành cho cả 3 đội chơi và mỗi câu hỏi có 5 giây suy nghĩ. Các đội chơi trả lời bằng hình thức viết đáp án đúng ra bảng và giơ cao. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 10đ. Tổng số điểm của phần chơi là 100 điểm.
00:01:52
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 1 : Trong gia đình, nếu có ai bị rũi ro bất hạnh,
thì mọi người trong gia đình đều thấy buồn rầu, đau xót.
Đó là ý của câu tục ngữ nào ?
A- Anh em nhu th? tay ch�n
B- L� l�nh d�m l� r�ch
C- Mơi h? rang l?nh
D- M?t con ng?a dau c? t�u b? c?
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:01:04
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 2 : Nghề thầy giáo là một nghề cao quý nhất
trong các nghề cao quý. Câu nói đó của ai ?
A- Ph?m Van D?ng
B- Tơn D?c Th?ng
C- H? Chí minh
D- Tru?ng Chinh
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:01:02
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
C�u 3 : M?t l?n ,vì b?c vi?c gì dĩ m? m?ng b?n vơ c?,
b?n bi?t ch?c mình khơng cĩ l?i, b?n s? l�m gì ?
A- Gi?i thích ngay l�c dĩ d? m? hi?u
B- Nĩi v?i ba l� m? vơ c? m?ng con
C- Gi?i thích khi m? h?t gi?n
D- Im l?ng nh?n l?i cho ph?i d?o
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:01:02
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 4 : Bạn mang 1 bó hoa đến nhà tặng thầy đang dạy mình
nhân ngày 20/11,khi đến nơi bạn gặp thầy giáo cũ dạy bạn năm
trước cũng ở đó. Bạn sẽ làm gì?

A- Chia dơi bĩ hoa t?ng c? 2 th?y
B- T?ng c? 2 th?y m?t bĩ hoa
C- T?ng th?y dang d?y v� ch�c th?y cu
D- Khĩ x? khơng gi�m t?ng
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:01:00
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 5 : Thời đại nhà Trần có một
người thầy là nhà giáo dục lớn, thầy là ai ?
A- Th?y Lí Cơng U?n
B- Th?y Chu Van An
C- Th?y V� T?
D- Th?y Nguy?n Dình Chi?u
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:59
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 6 : Ngày 28/09/1982 Hội đồng Bộ trưởng ban hành
quyết định số 167/ HĐBT lấy ngày 20/11 là ngày ?
A- Qu?c t? c�c nh� gi�o
B-Hi?n chuong c�c nh� gi�o Vi?t Nam
C-Qu?c t? c�c cơng dồn gi�o d?c
D-Nh� gi�o Vi?t Nam
Tháng 7 năm 1946 một chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được manh nha tại Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục.

Tại hội nghị Giáo giới quốc tế lần thứ II, họp từ ngày 20 - 30/08/1957 ở Vacsava quyết định lấy ngày 20 - 11 hàng năm ngày “Hiến chương các nhà giáo” được tổ chức hàng năm ở Việt Nam.

Trước đây ngày 20 -11 chỉ được công đoàn giáo dục các cấp đứng ra tổ chức, chưa có quyết định chính thức của nhà nước. Ngày 28/09/1982 Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 167/HĐBT hàng năm lấy ngày 20 -11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:57
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 7 : Vào TK 18 ở miền Nam có một người thầy vừa là
nhà trí thức, vừa là nhà văn thơ, vừa là thầy thuốc và
là một người thầy nhân hậu có tấm lòng yêu nước thương dân ?
Thầy là ai ?
A- Th?y Nguy?n Dình Chi?u
B- Th?y Nguy?n T?t Th�nh
C- Th?y Nguy?n Tr�i
D- Th?y Tru?ng Chinh
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:56
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 8 : Một cây làm chẳng nên non,
3 cây chụm lại nên hòn núi cao ?
A- Th? hi?n s? h?p t�c
B- Th? hi?n s? dồn k?t
C- Th? hi?n s?c m?nh
D- Th? s? v?ng ch?c
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:53


Chủ đề Tôn sư trọng đạoC�u 9 : Nghe trang th? d?ng t�u d?a
Raị r�o nghe chuy?n con mua gi?a tr?i...
D�m nay th?y ? d�u r?i
Nh? th?y, em l?i l?ng ng?i em nghe ...
4 c�u tho tr�n c?a nh� tho Tr?n Dang Khoa �m ch? di?u gì ?


A- Em nghe th?y h�t
B- Em nghe th?y k? truy?n
C- Em nghe th?y d?c tho
D- Em nghe th?y th?i s�o
Nghe thầy đọc thơ
(Trần Đăng Khoa)

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:48
Chủ đề Tôn sư trọng đạo
Câu 10 : Trường đại học đầu tiên ở nước
ta có tên là gì ?
A- D?i Vi?t
B- Van Lang -�u L?c
C- H?ng B�ng
D- Qu?c T? Gi�m
0
1
2
3
4
5
Thời gian
00:00:47
GIÀNH CHO KHÁN GIẢ
00:00:46
Câu 1:
Ô chữ gồm có 10 chữ cái
Đây là tính từ nói về khả năng hiểu nhanh, tiếp thu nhanh và xữ lý nhanh.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
00:00:44
Tình cờ bạn biết điều bí mật của mình bị bạn thân của mình tiết lộ cho người khác biết. Bạn sẽ làm gì?
CÂU 2 : XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SAU
CÁCH XỬ LÝ ĐÚNG
Bình tĩnh gặp người bạn thân đó và nói với bạn ấy: mình tưởng bạn là bạn thân của mình nên mình kể cho bạn nghe bí mật của mình, nào ngờ … từ nay mình vẫn là bạn nhưng mình sẽ không kể cho bạn nghe nửa đâu.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thời gian
00:00:42
Câu 3
Điền các số vào các ô trống để có tổng các hàng ngang, dọc, chéo bằng nhau.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
D
C
B
00:00:42
Câu 4 : Bài hát có tên “Người Thầy”
do ai sáng tác?
D- Nguy?n Nh?t Huy
A- Tr?nh Cơng Son
B- Nh?t Sinh
C- Tr?ng Ph�c
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thời gian
00:00:40
CÂU 5 : TÌNH HUỐNG
CÁCH XỬ LÝ ĐÚNG
Trên đường đi học về bạn tình cờ nghe hai bạn đi trước nói xấu một người mà bạn cũng quen biết. Bạn xử lý thế nào?
Mình sẽ đi nhanh lên cùng tham gia với các bạn và nói rằng: mình có quen người bạn ấy, sự thật không như các bạn nói và nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu.
TG
Trở lại
00:00:38
Câu 6 Từ “mặt trời” trong câu thơ sau được sử dụng theo biện pháp tu từ nào?
“Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”.
TG
Trở lại
00:00:35
PHẦN THI TRÒ CHƠI
Mỗi đội chơi có 2 phút đề tham gia trò chơi
Khi người thứ nhất hoàn thành hết lượt chơi thì người tiếp theo mới được tham gia. Mỗi lượt tương ứng với 10đ
TRÒ CHƠI NHẢY LÒ CÒ
00:00:32
00:01:40
00:01:57
00:02:00
8A
00:02:00
8B
00:02:00
9A